Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Reformförslaget stärker elteknikbranschen”

”Nya regler för elinstallationer kommer att stärka elsäkerheten i samhället, men skapar även förutsättningar för elteknikbranschens utveckling, till exempel ett ökat samarbete med byggindustrin. Nu måste energiminister Ibrahim Baylan presentera ett skarpt lagförslag för riksdagen,” skriver Jan Siezing, vd för EIO.

Publicerad: 2 juni 2015, 10:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EIOelsäkerhet

Efter att remisstiden för Elbehörighetsutredningens betänkande löpte ut i förra veckan står det klart att förslaget på moderna elinstallationsregler har vunnit brett stöd bland remissinstanserna. Reformförslaget stöds av EIO, men även de fackliga företrädarna, flera representanter för köparna av elinstallationstjänster, övriga installationsbranschen samt byggindustrin.

Utredaren föreslår att elinstallationsföretagens ansvar förtydligas genom att det nuvarande överinseendet, som innebär att yrkesmannen arbetar under elinstallatörens tillsyn, ersätts med ett krav på egenkontroll. EIO ställer sig positiv till förändringen, men även Seko, Svenska Elektrikerförbundet och Elsäkerhetsverket välkomnar förslaget.

Utredaren vill också stärka köparnas möjligheter att göra medvetna val. De elinstallationsföretag som vill utföra installationer på annans elanläggning måste framöver anmäla verksamheten till Elsäkerhetsverkets offentliga register. Vasakronan, som ofta beställer elinstallationstjänster, och Svenska Bostäder, är två av de remissinstanser som anser att förslaget kommer att stärka konsumenttryggheten.

Dessutom vill utredaren att Elsäkerhetsverket ska göra en översyn av vilka former av elinstallationer som bör vara förenade med krav på kompetens och yrkeskunnande. Detta är en mycket viktig fråga, inte minst i ljuset av den osäkerhet som nuvarande bestämmelser ger upphov till, och flera remissinstanser välkomnar uppmaningen, däribland Sveriges Byggindustrier. När det inte tillräckligt tydligt framgår vilka elarbeten som kräver professionella utförare ökar risken för obehöriga och felaktiga elinstallationer, vilket i sin tur på sikt undergräver elsäkerheten i samhället.

EIO har under en längre tid efterlyst genomgripande reformer av gällande regler för behörighet och elinstallationer. Genom våra medlemsföretag ser vi varje dag bristerna med nuvarande bestämmelser. Det handlar om föråldrade regler för kontroll som undergräver elsäkerheten, men också om stelbenta regler som hindrar elteknikbranschens möjligheter att utvecklas.
Det förslag som nu ligger på bordet är ett viktigt steg framåt. Om det blir tydligare vilka arbetsuppgifter som enbart får utföras av en elinstallatör öppnas nya intressanta samarbetsmöjligheter inte minst med byggsektorn.

Men för att förslaget inte ska stanna vid ritbordet krävs ett tydligt engagemang från energiminister Ibrahim Baylan. Trots att elteknik-branschen ständigt utvecklas och tar till sig nya innovationer dras vi med ett regelverk som i sina äldsta delar är över hundra år gammalt. Så kan det inte vara. Regelverket behöver moderniseras nu och regeringen har nyckeln till förändring.

Jan Siezing, vd för EIO.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EIOelsäkerhet

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.