Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen stoppar vindkraft i södra Sverige

”Regeringen står just i begrepp att fatta beslut som stoppar utbyggnaden av vindkraft i södra Sverige. Anledningen är försvarets motstånd. Avgörandet ligger hos Moderaterna, som trots låg profil utåt inte vill stöta sig med det kalla krigets tradition att göra som försvaret säger. Detta är inte acceptabelt för samhället”, skriver Staffan Engström, mångårig konsult i vindkraftsfrågor.

Publicerad: 19 oktober 2012, 10:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


För ganska precis två år sedan inrättade Försvarsmakten ”stoppområden” för vindkraftverk omkring de tio kvarvarande militära flygplatserna i landet. Däremot berördes inte telemaster. Regeringen reagerade genom att uppdra åt FOI att utreda hur de svenska bestämmelserna står sig i jämförelse med våra grannländer. Resultatet blev att de stora undantagna områdena inte har någon motsvarighet utomlands.

Ungefär samtidigt som FOI-utredningen blev klar utvidgade Försvarsmakten restriktionerna ytterligare genom att inte acceptera att vindkraftverk höjer de så kallade MSA-ytorna, som omger alla större flygplatser. Dessa ytor är av informationskaraktär och höjs inom civilflyget utan problem. Sammantaget motsvarar dessa och andra militära restriktioner mer än halva landytan i Sydsverige.

Eftersom vindkraften begränsas även av andra intressen, innebär de militära restriktionerna i södra Sverige att utbyggnaden förskjuts norrut i landet. Enligt Svenska Kraftnäts rapport Storskalig utbyggnad av vindkraft (Dnr 617/2008/AN40) kostar det 18 miljarder kronor om 22 av de 30 TWh vindkraft, som ingår i regeringens planeringsmål, ska byggas i norra Sverige. Merkostnaden fördelas på 10 miljarder för nya kraftledningar och resten utgörs av det kapitaliserade värdet av de ökade förluster, som den längre överföringssträckan medför.

Dessutom är beslutsprocessen för nya ledningar tidsödande och kan försena genomförandet.

Under den närmaste tiden väntas regeringen fatta beslut i ett antal vindkrafts-ärenden som på grund av Försvarsmaktens motstånd hamnat på regeringens bord. Enligt vad vi erfarit kommer resultatet bli att regeringen stoppar projekten, trots ingående utredningar som visar att verken faktiskt inte påverkar användningen av flygplatserna, vilket är det intresse som skyddas i Miljöbalken.

Avgörande verkar vara att det moderatstyrda Försvarsdepartementet inte vill gå emot Försvarsmakten, i enlighet med det kalla krigets tradition inom statsförvaltningen. Tanken att Försvarsmakten i dag ska ha ett avgörande inflytande på den fysiska planeringen av landet förefaller annars tämligen avlägsen.

Samtidigt håller det civila flygets och vindkraftens organisationer på att utarbeta gemensamma riktlinjer för hur vindkraftverk ska placeras i flygplatsers närhet. Försvarsmakten har inte velat delta i arbetet. Ett regeringsbeslut mot vindkraft nu stärker Försvarsmakten i dess inställning och innebär ett sabotage mot berörda branschers ansträngningar att själva komma överens.

Moderaterna har på senare år utåt framträtt som ett framstegsvänligt parti, som stöttat strävanden mot en bättre miljö och ett hållbart energisystem. De nu aktuella besluten blir ett test på om Moderaterna verkligen står för detta.

Staffan Engström, konsult i vindkraftsfrågor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News