Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Själva byggandet en större miljöbov än väntat"

Byggbranschen genererar lika stora årliga utsläpp av växthusgaser under produktionsfasen som den svenska personbilstrafiken. Varken PBL eller Boverkets byggregler reglerar energianvändningen under produktionsfasen (uppströms) och tar inte hänsyn till utsläpp av växthusgaser nedströms eller uppströms, skriver Johnny Kellner.

Publicerad: 27 oktober 2015, 10:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

energianvändningväxthuseffektenklimatpåverkan

I början av 2015 presenterade Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) en slutrapport som visar att klimatutsläppen för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med en prefabstomme av betong genererar hela 80 procent av utsläppen av klimatgaser under produktionsfasen (uppströms) jämfört med driftsfasens 20 procent (nedströms) beräknat efter en analysperiod på 50 år. Beräkningsexemplet är bland annat hämtat med en energimix från Gävle Energi som har en stor andel bioenergi i sitt fjärrvärmenät. För Stockholmsförhållanden blir förhållandena 60/40 inklusive garage på grund av en mindre andel förnyelsebar energimix hos Fortum.

Garage under husen ger ett extra klimatutsläpp på cirka 7 ton koldioxidekvivalenter per lägenhet jämfört med markparkering. Detta är ett intressant konstaterande ur miljösynpunkt eftersom många kommuner kräver garage som en förutsättning för att bygga flerbostadshus till exempel i Stockholm.

Faktiska data

Med uppströms avses allt ifrån materialutvinning, materialtillverkning, transporter och produktionen på själva arbetsplatsen. Rapporten tar emellertid inte hänsyn till andra egenskaper för ett betonghus som effektreducering, brand, ljud etc. utan belyser enbart effekter av klimatutsläpp. Utgångspunkten för beräkningarna har varit Svenska Bostäders flerbostadshus Blå Jungfrun i Hökarängen där faktiska data för material och energianvändning används.

Intressant att notera är att PBL och Boverkets byggregler än så länge enbart reglerar energianvändningen under driftsfasen (nedströms) och tar inte hänsyn till utsläpp av växthusgaser varken nedströms eller uppströms.

Resultatet är mycket uppseendeväckande och väcker många tankar och omkullkastar tidigare tumregler med andelen 15 procent under produktionsskedet och 85 procent under driftsfasen. Ännu mer förbluffande är att IVA- och BI- rapporten redovisar att hela byggbranschen, inklusive anläggning under produktionsprocessen genererar lika stora årliga utsläpp av växthusgaser som utsläppen från den svenska personbilstrafiken.

Byggarna kan påverka

Det som är intressant i sammanhanget är att utsläpp av klimatgaser uppströms är något som byggbolagen och beställarna kan påverka och har rådighet över i motsats till nedströms. Genom att börja ställa relevanta krav på energiflöden och utsläpp av växthusgaser vid upphandling och inköp så kommer en förändring ske. Självklart gäller detta även för produktionen på arbetsplatsen. Produktion på arbetsplatsen utgör dock endast en mindre andel, cirka 13 procent av totalen jämfört vid Stockholms klimatzon.

Även kommuner måste börja medverka till en förändring genom att redan vid markanvisningar stimulera och ge byggherrar och entreprenörer en konkurrensfördel när dessa kan leverera god klimatprestanda.

Förra bostadsministern Stefan Attefall reagerade över resultatet och gav omgående Boverket i uppdrag att studera frågan. En första studie blev klar i september 2015 och Boverket kommer nu att undersöka om det finns förutsättningar att i någon form ta upp detta i byggreglerna. Frågan är emellertid komplicerad och kräver standardiserade LCA-analyser vilket mindre och medelstora bolag har svårt att klara. Samtidigt önskar byggbranschen inte ytterligare regler. Det bästa vore om branschen visar att de på frivillig basis klarar detta.

Johnny Kellner, fristående energi- och mijlöexpert

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.