Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ställ krav på miljövarudeklarationer!

Publicerad: 1 oktober 2021, 15:10

Jonas Lindström, Sverigechef akustiksystemföretaget Ecophon.

Foto: Studio E

Byggbranschen är en koloss vars klimatomställning inte går snabbt nog, men allt fler vill göra hållbara val. Därför måste fler leverantörer vara transparenta med hur hållbara deras byggprodukter är. Inköpare kan redan nu driva branschen dit – i en hållbar och transparent riktning – genom att ställa krav på miljövarudeklarationer (EPD:er) i inköp och upphandlingar, skriver Jonas Lindström, Sverigechef akustiksystemföretaget Ecophon.


Ämnen i artikeln:

klimatpåverkanklimatinsatser

Trycket ökar på byggbranschens klimatomställning. I EU har ramverket Level(s) tagits fram för att mäta och utvärdera byggnaders hållbarhetsprestanda under hela livscykeln. I Sverige börjar ett nytt krav på klimatdeklaration för byggnader gälla från 1 januari 2022.

Stor potential

Bygg- och fastighetsbranschen står i dag för 21 procent av klimatutsläppen i Sverige. Därutöver orsakar svensk import av byggprodukter utsläpp utomlands. Potentialen att reducera klimatpåverkan är enorm. EU beräknar exempelvis att en bättre materialeffektivitet kan minska byggbranschens utsläpp av växthusgaser med upp till 80 procent.

Nu måste det bli ännu enklare att göra rätt för de som vill bygga klimatsmart, men det förutsätter att det är transparent vilka val som faktiskt är hållbara.

Därför är det glädjande är att allt fler byggherrar ser det affärskritiska i att göra hållbara val. Efterfrågan på miljöcertifierade och klimatdeklarerade byggprodukter ökar. Nu måste det bli ännu enklare att göra rätt för de som vill bygga klimatsmart, men det förutsätter att det är transparent vilka val som faktiskt är hållbara.

Läs även: Kravställande bör vara materialoberoende 

En marknadsgranskning av EU-kommissionen, som täckte flera branscher, visade att vartannat miljöpåstående var överdrivet, felaktigt eller vilseledande. Med andra ord greenwashing. Inköpare, vare sig de är stora upphandlare eller enskilda konsumenter, saknar ofta den insyn i leverantörskedjan som krävs för att bedöma om påståenden stämmer. Ändå är de helt beroende av transparens för att bedöma den verkliga klimatpåverkan i deras projekt (och för att träffsäkert klimatdeklarera).

Miljövarudeklarationer (EPD) fyller här en viktig funktion för inköpare som vill jämföra byggprodukters miljöpåverkan – under hela dess livscykel. Att EPD:er inte är obligatoriska ställer ett stort ansvar på leverantörer att se till att fullständiga deklarationer finns. Det är viktigt av flera skäl:

Driver omställningen: Trovärdig och transparent miljöprestanda ger inköpare av byggprodukter bättre möjligheter att bygga hållbart.

Försvårar greenwashing: Miljöpåståenden som är verifierade av en tredje oberoende part är mer sällan överdrivna eller vilseledande.

Möjliggör rättvis konkurrens: Enhetliga miljöindikatorer gör att anbudsgivare kan konkurrera på lika villkor med varandra.

Möjliggör uppföljning: När krav på klimatdeklaration av nya byggnader träder i kraft så möjliggör EPD en korrekt rapportering.

Hållbarhet och transparens

Miljöcertifieringar av byggprodukter fyller också en viktig funktion – som en markör för hållbara produkter och vissa åtaganden från leverantören. Tyvärr är de i vissa fall, trots goda intentioner, missledande. Många certifieringar är helt enkelt inte utformade för att göra produktjämförelser, utan snarare för att säkerställa att en viss miniminivå av krav har uppnåtts. Det problemet gäller särskilt certifieringar med olika nivåer (till exempel brons- till guldnivå).

Innan lagstiftning ställer krav på leverantörer att upprätta EPD:er för sina byggprodukter finns det en enkel åtgärd arkitekter, byggherrar och inköpare kan göra för att driva branschen mot hållbarhet och transparens.

Innan lagstiftning ställer krav på leverantörer att upprätta EPD:er för sina byggprodukter finns det en enkel åtgärd arkitekter, byggherrar och inköpare kan göra för att driva branschen mot hållbarhet och transparens: Ställ krav på EPD:er för de byggprodukter som köps in och upphandlas.

Läs även: Fler vill miljödeklarera byggprodukter 

Med krav på EPD kan de mest hållbara byggprodukterna väljas utifrån miljö- och klimatdata som är granskad av en oberoende part. Producenter och leverantörer ges också incitament att vara transparenta med sin hållbarhetsprestanda. Pålitliga klimatdata för kommande klimatdeklareringar av byggnader är en extra bonus. Krav på EPD:er skulle ge byggbranschen bättre förutsättningar att ställa om mot klimatneutralitet och cirkulära flöden i hela produktionskedjan. Alla seriösa aktörer i byggmaterialbranschen bör välkomna en sådan utveckling.

Jonas Lindström, Sverigechef akustiksystemföretaget Ecophon

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.