Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag13.06.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Stefan Attefall våra synpunkter håller!

Den 6 november slog professorer från fyra tekniska högskolor larm om att ras och olyckor beror på grova fel i byggnadernas konstruktioner. I Byggindustrin 35-2012 avfärdade bostadsminister Stefan Attefall (KD) deras kritik med att detta var en följd av gamla regler. Här bemöter de ministerns svar.

Publicerad: 13 november 2012, 15:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Den kritik och de synpunkter vi framförde är i högsta grad aktuella. Några punkter som vi vill utveckla är:• Kommuner och länsstyrelser lever ännu inte upp till de nya kraven i PBL 2010. De ras vi tar upp kunde ha inträffat även med den nya skrivningen av lagen. De nya reglerna ställer visserligen större krav på byggherrens kontroll, genom föreskrifter om att en ny kontrollansvarig ska finnas. Det finns dock ingen som håller ett öga på personen ifråga, mer än att respektive byggnadsnämnd ska godkänna den kontrollplan han/hon upprättar för ett bygge. Byggnadsnämnderna har under en följd av år avrustats på teknisk kompetens genom att entreprenörerna själva skulle utföra egenkontroll. Nu behöver kompetens tillföras så att byggnadsnämnderna verkligen kan kontrollera att ett byggnadsverk har de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet (Plan- och bygglagen, PBL, SFS 2010:900, 8 kapitlet, 4 paragrafen). Eftersom byggnadsnämndens/kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelserna behöver även deras kompetens stärkas.• Bostadsministern tycks tro att nya PBL kommer att ge oss lösningen på alla byggandets kvalitetsproblem. Vi är inte övertygade om detta. Bytet av namn från kvalitetsansvarig till kontrollansvarig räcker inte. Det minsta bostadsministern kan göra är att initiera en seriös oberoende uppföljning av den nya lagen särskilt när det gäller kvalitetssäkringen. I PBL läggs allt ansvar på den så kallade ”byggherren”, som ofta varken har kompetens eller incitament att åstadkomma verklig kvalitet i byggandet. Det är inte ovanligt att den som enligt PBL definieras som ”byggherre” avyttrar den färdiga byggnaden till en annan ägare till exempel en bostadsrättsförening.R Den oberoende granskningen är ännu inte garanterad. Samma konsultföretag kan både upprätta handlingar åt en entreprenör/byggherre och sedan vara kontrollansvarig. Boverket utreder fortfarande denna fråga. En annan fråga är om utbildningskraven för de kontrollansvariga är tillräcklig för att de skall förstå de ofta komplicerade problem som handlar om byggnaders stabilitet och säkerhet.• Erfarenhetsåterföringen kan göras bättre. En oberoende expertgrupp bör finnas hos till exempel Boverket. Där kan finnas representanter för till exempel Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Sveriges bygguniversitet (ett samarbete mellan LTH, Chalmers, KTH och LTU – de fyra tekniska högskolorna med civilingenjörsutbildning).  Expertgruppen bör analysera inträffade fall och dra slutsatser som sedan kan föras ut till branschen och användas i kurser och undervisning. Nu är det vanligt att parterna i en olycka gör upp sinsemellan och sedan lägger locket på.

• Mycket är också positivt i det som sker i byggbranschen. Det finns seriösa byggherrar och byggentreprenörer som använder och utvecklar effektiva system för kvalitetssäkring och som anlitar konsulter och underleverantörer med rätt kompetens. Men det finns många aktörer som tar genvägar och sparar in på dessa resurser, vilket leder till osund konkurrens. Vi håller med Stefan Attefall om att det är eftersträvansvärt att skapa tydliga, enhetliga och relevanta krav som möjliggör förenklade och effektivare byggprocesser, men vi behöver kraftfulla åtgärder som leder till att kraven följs. "

Sven Thelandersson, Lunds tekniska högskola (LTH), Kent Gylltoft, Chalmers tekniska högskola (Chalmers), Håkan Sundquist, Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Lennart Elfgren, Luleå tekniska universitet (LTU).

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.