Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Stora förändringar krävs för fler nya bostäder"

”Problemen på bostadsmarknaden är strukturella och de negativa inlåsnings-effekterna för samhället är tydliga”, skriver riksdagsledamot Margareta Cederfelt (M). Hon hoppas att de föreslagna förändringarna av plan- och bygglagen ska förskjuta makten över byggandet från politiken till den enskilde.

Publicerad: 5 maj 2014, 07:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Det politiska arbetet för en bättre fungerande bostadsmarknad bedrivs med full styrka. Regeringen har lämnat flera propositioner till riksdagen med förslag till åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad och för att bättre nyttja dagens befintliga bostadsbestånd. Resultatet låter inte vänta på sig. Byggandet har redan börjat öka, inte minst i Stockholmsregionen. Detta är bra men inte tillräckligt eftersom bostadsbristen är gigantisk. Bostadsbristen hindrar rörlighet i samhället. Med brist på bostäder går det inte att flytta för att få ett bättre jobb, för att börja studera, för att pröva något nytt eller med anledning av äventyrslystnad. Inlåsningseffektens negativa följder på samhället är tydliga.

Problemen på bostadsmarknaden är strukturella. Alliansens bostadspolitik har tagit fasta på orsaken till bostadsbristen och därför är en viktig grundbult i Alliansens bostadspolitik att effektivisera och förenkla det regelverk som styr bostadsbyggandet. Med ett enklare regelverk kan fler bostäder byggas, slutsatsen är egentligen självklar men inte desto mindre giltig. Hade regelverket varit enklare hade det också funnits fler bostäder och även än fler byggprojekt under planering.

Därför är jag oerhört positivt inställd inför regeringens översyn av byggreglerna. Skall bostadsbyggandet öka i större omfattning behövs omfattande förändringar. Det räcker inte med en liten korrigering här och där. Om ”duttandet” med byggreglerna fortsätter blir konsekvensen endast en ännu tätare snårskog med ett fortsatt minskat byggande som följd.

Nyligen har lagrådet mottagit regeringens förslag ”En enklare planprocess” som innehåller förslag till ett flertal förenklingar. Några av de viktigare ingredienserna i förslaget är en begränsning av kravet på detaljplan. Förändringen är omfattande eftersom den nya standarden föreslås bli ett enkelt planförfarande. Detaljplanen kommer endast att i undantagsfall behöva förändras. Förändringen kan tyckas liten men alla som någon gång har varit involverad i ett planarbete vet vilken tung och slitsam process det är att försöka förändra en detaljplan.

Även beslutsprocessen för att ändra i detaljplanen kommer att förändras. Regeringen föreslår att kommunstyrelser och byggnadsnämnder runt om i landet ska få kunna anta planer i större utsträckning än vad som sker i dag. I dag ska en detaljplan huvudsakligen antas av kommunfullmäktige. Genom att låta byggnadsnämnden anta fler planer kan ledtiderna kortas ordentligt.

Kommuner ska även få ökade möjligheter att ge bygglov även om ansökan avviker från gällande detaljplan eller rådande områdesbestämmelser. Det här är en förändring som jag verkligen välkomnar. I många kommuner tillämpas detta redan i dag medan vissa kommuner är mer principfasta och gör inga avsteg. Med regeringens förslag blir likheten inför lagen större och det politiska godtycket minskar. Med kända spelregler minskar risken för godtycke, svågerpolitik och korruption.

Också kommunernas rätt till enskilda tekniska särkrav begränsas. En kommun ska inte längre få ställa egna krav på en byggnads tekniska krav. Med begränsad möjlighet för kommunerna att ställa egna tekniska krav kan byggkostnaderna sjunka genom att de krav som ställs inte varierar beroende på plats och politisk geografi.

Det kan te sig som små förändringar, men också små förändringar kan ha god effekt. Statistik för år 2013 visar att bostadsbyggandet ökade rejält under förra året. Under 2013 påbörjades byggandet av 31 000 nya bostäder, en ökning av byggandet med 46 procent jämfört med året innan. Ökningen är nationell och inte enbart koncentrerad till storstäderna.

Jag hoppas att regeringens reformiver inom bostadsområdet håller i sig så att nybyggandet skjuter i luften. Detta för att öka den geografiska rörligheten och för att ge byggföretagen tillbaka framtidstron. Dessutom hoppas jag att det ändrade regelverket förskjuter makten över byggandet från politiken till den enskilde. Beslutskompetensen måste hamna hos den som är närmast berörd, nämligen den som bygger sig en bostad.

Margareta Cederfelt (M), riksdagsledamot, Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.