Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag13.06.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Sverige behöver lärlingssystem förankrade i arbetslivet

Sverige befinner sig i en allvarlig situation. 360 000 personer är inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. 151 000 av dessa har varit utan arbete i tolv månader. Samtidigt skriker bygg- och installationsbranschen efter folk.

Publicerad: 15 november 2017, 13:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Redan idag skulle vi kunna anställa 10 000 personer med rätt kompetens. Ser vi till behovet av nya bostäder, infrastrukturinvesteringar, renovering av befintliga bostadsbestånd samt energieffektiviseringsåtgärder behöver vi anställa minst det dubbla under kommande år.

I denna situation behövs många lösningar. De som snabbt leder till rätt kompetens för ett jobb borde prioriteras och underlättas. Därför är en av våra lösningar att stödja system för utbildning som företagslärling.

Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen anser att det nu är dags att sluta lappa i de befintliga modellerna där skolvärlden dikterar villkoren för yrkesutbildning i företagen och istället bygga en stabil grund för ett fungerande lärlingssystem som kompletterar de befintliga skolförlagda yrkesutbildningarna.

OECD och EU-kommissionen har i många år uppmanat Sverige att införa lärlingssystem. En av utgångspunkterna har varit ungdomsarbetslösheten, där länder med lärlingssystem har haft en lägre nivå än Sverige. Vi föreslår att staten bör skapa ett stöd för de branscher som vill utveckla system för företagslärling.

Stort intresse för branschskolor

Den här gången måste systemet bygga på en mycket högre grad av både inflytande och engagemang från de aktuella branscherna. Inte minst det försök som nu inleds med så kallade branschskolor visar att många branscher är villiga att ge sig i kast med yrkesutbildning.

I Sverige finns det två huvudlinjer av lärlingsmodeller. Sedan mycket lång tid har vissa branscher lärlingsmodeller som är icke-formella och som staten inte har varit involverade i. Dessa bygger på ett omfattande branschengagemang men lider brist på resurser och därmed är förutsättningarna för en fullgod kvalitetssäkring inte så goda.

Den andra linjen är de modeller som har införts i gymnasieskolan och som numera kallas gymnasial lärling. Denna utbildningsform har skapats helt på skolans villkor och branscherna har rundats när kritiska synpunkter har lagts fram på upplägget. Staten har inte skapat de förutsättningar som är nödvändiga för varje enskilt yrke och det saknas både anpassade styrdokument och en fungerande uppföljning av yrkesutbildningen i gymnasieskolan. En lärlingsutbildning utan branschförankring är inget riktigt lärlingssystem.

Dags att skapa ett hållbart lärlingssystem

Nu är det hög tid att tänka nytt och skapa ett hållbart lärlingssystem för framtiden.

EU-kommissionen har i det nya initiativet ”European Framework for Quality and Effective Apprenticeships” tagit fram 14 kriterier för en fungerande lärlingsutbildning.

för unga och vuxna. Dessa kriterier är en utmärkt utgångspunkt för att skapa ett hållbart lärlingssystem som passar in i ett internationellt sammanhang.

En grundläggande problematik är att branscherna sedan lång tid har vant sig vid att gymnasieskolan förväntas leverera yrkesutbildad arbetskraft. Med tiden har det blivit alltmer uppenbart att detta inte fungerar. Gymnasieskolorna understödjer val av utbildningsinriktningar för större elevgrupper och det är också inom dessa områden som lärarkompetensen finns. Samtidigt finns det mängder av yrken som inte alls får en återväxt.

Svårt att hantera ny situation

Inom yrkesutbildning för vuxna är tillståndet något bättre, det är lättare att locka till yrkesutgångar där det inte behövs mer än ett fåtal utbildade per år. Men även i dessa utbildningsformer är det bekymmer med lärarkompetensen. Yrkesutbildningarna förlitar sig därför i allt högre grad på arbetsplatsförlagt lärande. Men branscherna har svårt att hantera denna nya situation – yrkesutbildningen förs ut i företag som inte står rustade att ansvara för utbildningen. Här behövs det stödjande insatser som gör det möjligt för företag att genom sina branschorganisationer skapa utbildningsmodeller som fungerar. Arbetsplatsförlagt lärande behöver gå hand i hand med skolförlagda perioder som ger färdighetsträning och specialiserad kompetens.

Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen anser att staten bör skapa ett stöd för de branscher som vill utveckla system för företagslärling. Vi föreslår:
En statlig organisation som får ansvara för både kravställande och uppföljning av olika branschmodeller. Till denna organisation kan intresserade branscher anmäla kvalifikationskrav och branschspecifika utbildningsinsatser för olika yrken. På detta sätt skulle de partsförankrade utbildningarna kunna bli erkända i det formella utbildningssystemet. Vi ser det som helt nödvändigt att bryta ut denna organisation ur Skolverket, som domineras av ett skolperspektiv i alla sammanhang. Kanske borde det vara Näringsdepartementet som skulle ansvara för lärlingsutbildning för att skapa rätt förutsättningar?

Ge statligt stöd

Ekonomiskt stöd som uppmuntrar de företag som är villiga att ta ett utbildningsansvar. Ett statligt stöd gör att alla företag är med och bekostar systemet till skillnad från de kollektivavtalsbaserade lösningar som finns i branscherna idag.

Garanti för lärlingen att få en fullständig gymnasial yrkesexamen genom möjlighet att läsa kurser inom komvux.

Våra organisationer är redo att delta i diskussionen om hur vi utvecklar framtidens lärlingsutbildning, som har förutsättningar att uppfylla de kriterier som nu har tagits fram av EU-kommissionen och som förutsätter att arbetsmarknadens parter får ett avgörande inflytande över utformningen av systemen. Är politiken redo att ta detta steg eller är det skolorna som styr utbildningspolitiken?

Lars Tullstedt  Expert kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier  och Pär Lundström  Expert yrkesutbildning, Installatörsföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.