Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag10.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

"Sverige bygger inte säkert!"

Vinterns takras och andra händelser under det senaste decenniet, däribland problemen med de enstegstätade putsade regelväggarna, motiverar rubriken. Tillsynen i byggandet måste förbättras och det är dags att rusta upp den byggtekniska forskningen, skriver Carl-Johan Johansson och Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Publicerad: 9 Augusti 2010, 14:32


Takrasen beror endast i undantagsfall på att det kommit för mycket snö. I stället avslöjar snön slarv och okunskap. Närmare 150 tak har rasat i vinter i olika slags byggnader.

Takkonstruktionerna som har rasat är uteslutande i trä- och stål. Det rör sig ofta om stora spännvidder och konstruktionerna är i allmänhet slanka. Ännu har ingen betongkonstruktion rasat.

Endast undantagsvis har snötyngderna överskridit vad byggnormen anger. SP har hunnit besiktiga ett tiotal ras och bristerna är uppenbara. Om dessa uppstått vid projekteringen eller i samband med uppförandet av byggnaderna är ännu inte klarlagt.

En stark indikation om att det är illa ställt i Byggsverige kom i början av 2000-talet. En livsmedelskedja etablerade sig och byggde hundratals affärslokaler över hela landet efter ett byggkoncept som kedjan tagit med från Tyskland. Taken utgjordes av träfackverk med stora spännvidder. Snart upptäcktes så allvarliga fel i takkonstruktionerna att butikerna fick stängas och butikskedjan tvingades med hjälp av en konsult vidta förstärkningsåtgärder i praktiskt taget alla sina lokaler.

Det är uppenbart att förfarandet för tillsyn och kontroll som anges i kapitel 9 i Plan- och bygglagen inte klarar av att hantera säkerhetsrisker av det slag som beskrivits.

Med största sannolikhet kan inte heller andra säkerhetsrisker hanteras, till exempel fuktsäkerheten som med ökad energieffektivisering och tjockare isolering blir en allt viktigare fråga. Problemen med de enstegstätade putsade regelväggarna är en bra illustration.

För tre år sedan uppmärksammades förekomsten av skador inne i den här typen av väggar. I åtskilliga objekt upptäcktes mycket hög fuktighet samt påväxt av mögel och bakterier på den yttre gipsskivan med kartong i väggkonstruktionen. I en del fall förekom även allvarliga rötskador på bärande reglar. Skadorna syntes inte på vare sig insidan eller utsidan utan fanns inne i väggen.

Väggarna hade i några fall varit fuktiga redan vid montaget, eller så hade det hade regnat under byggtiden - men i de allra flesta fall hade väggarna fuktats upp och tillväxten skett efter att väggarna varit klara. Fukten hade i de flesta fall orsakats av inläckande regnvatten vid otäta detaljer.

Av en senare genomförd undersökning framgår att omfattningen av skador i dessa väggar är mycket hög. Fel har begåtts i stor omfattning och kostnaderna beräknas ligga i miljardklassen, Kostnader som drabbar byggare, förvaltare och boende.

Är detta rimligt? Är det inte dags att fundera på åtgärder? Vore det inte rimligt att åtminstone takkonstruktioner med en spännvidd över säg 15 meter granskas av en oberoende sakkunnig vad gäller både beräkningar och utförande?

Vore det inte också rimligt att den viktiga fuktsäkerheten granskas både beräknings- och utförandemässigt av en oberoende sakkunnig?

Ett särskilt problem, inte minst när det gäller de putsade fasaderna, är att olämpliga konstruktionslösningar har kommit ut på marknaden och använts alldeles för länge innan någon slagit larm. Ett sätt att fånga detta är att inrätta ett öppet nationellt skaderegister dit försäkringsbolag, konsulter, forskningsinstitut med flera kan rapportera in skadefall.

Sist men inte minst, vill vi framhålla behovet av att den byggtekniska forskningen rustas upp. Vi behöver en forskning som säkerställer att ny teknik prövas och förstås innan den tillämpas. Med en starkare byggforskning följer också bättre utbildning och kunnigare ingenjörer.

Carl-Johan Johansson och Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Det här är en opinionstext

Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.