Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

"Viral attack mot huvudstaden"

"Målet är att bygga 50 000 virusbostäder på kort tid," skriver Staffan Carenholm.

Publicerad: 12 mars 2015, 09:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Bromma FlygplatsbostadsutvecklingStockholm

Jag dras den här vintern med en seg och ihållande förkylning. Ett gäng virus har tilldelats en markanvisning bakom min näsa. Byggrätten medger en exploatering som går långt utöver vad jag tidigare upplevt. Det sprängs och grundläggs å det våldsammaste. Byggaktiviteten är enorm med målet är att bygga 50 000 virusbostäder på kort tid. För att kunna uppnå detta högt ställda mål har det argumenterats för min nedläggning.

Till mitt försvar har jag anfört att jag är medveten om att jag så småningom ska avvecklas, men att jag vill skjuta på det i det längsta. Mina försök att protestera har dock varit resultatlösa. Du förstår väl att vi måste skapa rum för de två busslaster virus som varje dag under den här årstiden kommer till Stockholm har jag fått höra.

Jag har tvingats ifrågasätta det förföriska illustrationsmaterial som försöker det göra det sannolikt att det i hög takt går att bygga 50 000 luftiga, ljusa och terrasserade virus­lägenheter just bakom min näsa. Jag har glädjande nog fått gehör för min uppfattning hos Handelskammaren, men våra små­tråkiga synpunkter har glatt avfärdats med att det hela endast är en vision för framtidens virusboende.

Ett försök att bygga Stockholms högsta bostadshus, Virus Tower, med 700 små viruslägenheter har jag dock lyckats stoppa med hjälp av två dagliga Ipren. Något oväntat bidrog även den försvarsmakt som plötsligt visade sig inte vara så avvecklad som vi alla hade trott.

Jag har också argumenterat för att den exploatering som medgetts i mitt inre kommer att ge ohälsosamt mörka lägenheter för de virus vilkas boende kommer att vetta mot trånga innergårdar. Då har man skrattat åt mig och sagt att du vet väl att virus skyr solljus och inte heller är särskilt angelägna om bra ljusförhållanden. Beskedet har varit tydligt: går det i Hagastaden så går det också hos dig.

Under en period knöt jag förhoppningar till den förbifart som jag hoppades skulle transportera virusen förbi mitt arma huvud. Nu blev det tyvärr under en period byggstopp
eftersom man på infektionskliniken inte kunde komma överens om vilka transportmedel som skulle anvisas för virusen. Några av infektionsläkarna har argumenterat för att kraven på förbättrad framkomlighet för virus gör det nödvändigt att bygga Förbifarten. Andra specialister har förordat sammanpressning av alla sorters virus i tunnelbanan. Debatten fortgår.

De som bygger i mitt huvud ser nu närmast fram emot de stadsmiljöavtal som kommer att ge statlig medfinansiering till nya kollektivtrafiklösningar för virus.  På infektionskliniken tror man att det kommer att bidra till att göra fler byggprojekt lönsamma, trots den mycket måttliga medfinansiering som föreslås.

Till bilden hör dock att infektionskliniken har allt mer ont om reda pengar varför man i stället överväger att gå in med bitcoins. Vi kan inte bara spana efter den tid som flytt säger överläkaren på infektionskliniken. Ska vi kunna ge virus goda bostäder måste vi tänka i nya banor och ta till virtuella grepp, säger han. Det mesta är ju ända flyktigt och ogripbart.

Dags för ytterligare en Ipren!

Staffan Carenholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev