Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

"Bostadsekvationen – den fullständiga bilden"

Publicerad: 4 mars 2015, 08:38

"På efterfrågesidan tornar problemen upp sig," skriver Staffan Åkerlund.

Ämnen i artikeln:

bostadsutvecklingbostadsbristbostadspolitikamorteringskravnybyggnationbolånränteavdrag

Utmaningarna för bostadsmarknaden är många, inte minst när det gäller den snabba tillväxten i storstäderna i allmänhet och Stockholm i synnerhet.

Problemet ligger både på utbudssidan och på efterfrågesidan som analysföretaget Evidens visade nyligen i en rapport. På utbudssidan har mycket gjorts senaste åtta åren när det gäller att snabba upp och förenkla regleringar som omgärdar byggprocessen.

Men på efterfrågesidan tornar problemen upp sig.

För att minska risken för en bolånebubbla inriktar sig politiken på strängare amorteringskrav, bolånetak och eventuellt minskade ränteavdrag. Det bromsar efterfrågan på det ägda boendet. Hyresboendet är betydligt dyrare än det egenfinansierade boendet och bara de hushåll som har de högsta inkomsterna mäktar med dessa kostnader. De som behöver boendet bäst är också de betalningssvagaste. Det behövs här någon form av socialt program som stöd för dessa hushåll.

Så ser grunddragen i bostadsekvationen ut.

Ponera att såväl de ekonomiska skälen som de sociala mycket snart får sådan tyngd att en politiskt förankrad lösning tvingas fram. Då handlar det om hundratusentals nya bostäder de närmaste fem åren. En politisk lösning skulle med stor sannolikhet ta itu med problemen på efterfrågesidan – hur de nya bostäderna skulle finansieras utan att en bostadsbubbla skulle brista. Eller hur kapitalsvaga grupper ska få råd med det dyrare hyresboendet.

Då infinner sig nästa problem, hur bostadsproducenterna ska hinna bygga i takt med den reella efterfrågan som då plötsligt frigörs. Redan med dagens produktion måste byggindustrin klara av att under en femårsperiod ersätta de 38 000 medarbetare i företagen som är över 60 år.  Skruvas produktionstakten upp måste denna siffra dubblas. Ska dessutom miljonprogrammet och äldre hus energirenoveras handlar de årliga rekryteringsbehoven om en tredubbling.

Som ett traditionellt rekryteringsproblem är detta omöjligt att lösa. Lösningen ligger helt enkelt utanför boxen.

Varför är inte de praktiska byggjobben attraktiva för unga tjejer och kvinnor? En lösning på detta kunde bli ett jättekliv i ett moderniseringsprojekt för byggsektorn som helhet.

Planerna att göra Galaxen till ett bemannings- och utbildningsföretag och ingång till byggarbetsmarknaden har potential och kommer säkert att leda till efterföljd på marknaden. Det skulle radikalt förbättra många fattiga hushålls inkomster och bidra till en bättre integration.

Samtidigt måste utländska aktörer delta i en omfattning som aldrig tidigare. Har vi beredskap för hur det kan gå till, så att vi kan få en byggsektor på den höga nivå etiskt, kvalitativt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt som vi eftersträvar. Samhällsbyggnadssektorns etiska råd har tagit initiativ till hur denna utmaning bör diskuteras, analyseras och hanteras på ett rättssäkert sätt. Det är en god start som involverar alla seriösa krafter inom bygg.

Det går att lösa bostadsekvationen trots att många parter är involverade. Men det gäller att se hela bilden.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev