lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Byggföretagare lever farligt

När oseriösa byggare konkurrerar med riktiga och ärliga byggföretag har oftast prislappen på jobbet varit avgörande. Privata hushåll röstade med fötterna när svartföretagen lockade med att de skulle slippa momsen eller ännu mer om jobbet kunde göras utan kvitton.

Publicerad: 16 februari 2010, 12:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Det nya rotavdraget håller på att förändra den situationen till det bättre och i takt med detta förbättras skattemoralen hos både enskilda hushåll och många småföretagare.

Att få kvitton har dessutom den fördelen för hushållen att de kan åberopa garantier och kräva att byggfel rättas till, något som många köpare av dåliga svartarbeten har fått ångra förgäves.

Byggsektorns eget engagemang kring ID06 är också en i hög grad bidragande faktor till att svartjobben nu är på väg ut.

För byggsektorn har det varit viktigt att ha Skatteverket på sin sida i kampen mot de oseriösa företagen som satt ekonomisk brottslighet i system för att göra snabba pengar på sin byggverksamhet.

Med ID06 förbinder sig byggföretagen långtgående och sträng övervakning av vilka företag som deltar i byggprojekten och vilka av deras medarbetare som vistas på arbetsplatserna och att kunna redovisa detta för Skatteverket. I dagsläget omfattas 140 000 arbetstagare av ID06 och det växer snabbt.

Viktiga inslag i denna öppna redovisning är förhandsanmälan av underleverantörer och deras medarbetare, tydliga namnbrickor, legitimationsplikt och dagsaktuella personalliggare som ska kunna inspekteras av Skatteverket upp till två år i efterskott.

Allt detta har varit betydelsefullt i kampen mot oseriösa och skattefuskande företag. Många har därför välkomnat en aktivare övervakande roll för Skatteverket.

Men Skatteverket pressas från flera håll samtidigt. Det är regeringsdirektiv som säger att F-skattsedlar ska delas ut så snabbt som möjligt så att det går lätt att starta företag. Från Sveriges Byggindustriers och övriga parter bakom ID06 önskar man Skatteverkets medverkan för att få slut på illojal konkurrens från svartföretagen.

Samtidigt vill statsmakterna få in skatteintäkter. Och slutligen - protesterna från alla företagare som anser sig summariskt behandlade och som påförs skatter för underleverantörer och straffas med skattetillägg. Trots att de anser sig ha gjort alla kontroller av sina underleverantörer som rimligen kan förväntas av dem.

Roland Wikström från WMP Bygg hade alla papper i ordning och hade kontrollerat sin underleverantörs F-skattestatus men påfördes arbetsgivaravgifter, fick momsavdragen underkända och drabbades av skattetillägg. F-skattsedeln han hade kontrollerat var utfärdad av Skatteverket.

Pia Bergman som leder Skatteverkets projekt mot svartjobb och ekonomisk brottslighet anser att i de fall där företagare blivit fällda, har blivit det sedan utredningar visat att det rör sig om olagliga upplägg.

Men frågan är om inte Skatteverket alltför lätt lyckas få länsrätter och kammarrätter att lyssna på sina argument när företag dras inför rätta? Att det är så hävdar skattejuristerna Staffan Renström, Sveriges Byggindustrier, och Kerstin Nyquist, Svenskt Näringsliv, efter granskningen av en rad domar mot företagare.

Flera fällande domar visar att byggföretagare lever farligt när de anlitar underentreprenörer som har F-skatt, berättar de i veckans nummer av Byggindstrin.

Staffan Renström och Kerstin Nyquist är starkt kritiska mot vad de ser som juridiskt undermåliga domar. Domstolarna bortser från att det är Skatteverket som har bevisbördan om det påstår att det finns ett skenavtal där F-skattsedlar används i syfte att slippa skatt eller att pengar betalas tillbaka till uppdragsgivaren för att gå till svarta löner.

”I en rättsstat är det helt orimligt att företag ska åläggas att betala skatter för någon annan – utan bevisning”, säger Staffan Renström.

Om två månader kommer docenten i skatterätt vid Stockholms universitet, Roger Persson Österman tillsammans med Staffan Renström och Kerstin Nyquist att presentera slutrapporten från F-skatteprojektet som granskar de fall där uppdragsgivare har påförts skatter och avgifter därför att de underentreprenörer de anlitat inte skött sig.

Det blir en viktig rapport om företagares rättssäkerhet. Om företagare likt Roland Wikström ska tvingas bort från sina livsverk, måste domstolarna ta Skatteverkets bevisbörda för vad det påstår på allvar.

I kampen mot illojal konkurrens kan vi aldrig kompromissa om detta.

Staffan Åkerlund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev