måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

"Mycket att vinna på bättre upphandlingar"

Publicerad: 22 april 2015, 08:46

Det offentliga Sverige köper varje år varor och tjänster för 600 miljarder kronor.

Ämnen i artikeln:

LOUUpphandling

Om lite drygt fyra månader får Sverige sin färskaste myndighet. Den 1:a september, börjar Upphandlingsmyndigheten sin verksamhet. Ett av målen för myndigheten är att få till en tidig dialog med näringslivet kring hur upphandlingar bäst genomförs och förhoppningsvis också om principer för prissättning.

En tidig dialog skulle i så fall kunna ge upphandlarna råg i ryggen att utvärdera offerter efter det totala värdet på det erbjudna i stället för att enbart och räddhågat alltid välja lägsta pris.

Ibland känns inte nyheten att en ny myndighet är på väg att lanseras som det mest optimala för ett på många sätt genomreglerat samhälle. Men en upphandlingsmyndighet, ett stöd för upphandlare, kan fylla en mycket viktig funktion. Den kan bli ett stöd för enskilda handläggare och ansvariga för att våga förbättra sina upphandlingsprocesser och därmed tillåtas sträva efter att få mer levererat för pengarna totalt sett.

Sammantaget är det enorma belopp det handlar om. Det offentliga Sverige köper varje år varor och tjänster för 600 miljarder kronor. Omkring två tredjedelar av detta berör direkt eller indirekt byggsektorn.

Anslaget till den nya upphandlingsmyndigheten lägger dock inte ribban speciellt högt. Man får drygt 20 miljoner kronor att driva upphandlingsverkstad för. Men förhoppningsvis är det fröet till den kunskapsuppbyggnad som det offentliga Sverige behöver skaffa sig om hur de satsade 600 miljarderna skattekronor ska kunna göra maximal nytta.

I en debattartikel i veckan i Dagens Industri skriver civilministern Ardalan Shekarabi tillsammans med Lena Micko, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting och Åke Svensson, vd i Teknikföretagen:

”Sverige byggdes en gång starkt på samarbete mellan näringsliv och det allmänna. Låt oss fortsätta enligt den traditionen. Det fungerande samspel som vi har funnit oss emellan ser vi som en nyckel till att stärka de offentliga upphandlarnas roll.”

Ett särskilt program skapas för ändamålet och har tagits fram tillsammans med SKL och Teknikföretagen. Det ska underlätta för att de upphandlande myndigheterna förbereder och genomför dialoger med tänkbara leverantörer på ett tidigt skede.

Man vill på det sättet stärka konkurrensen genom att öppna möjligheterna för ökad kvalitet och bättre effektivitet.

Det är vackra ord om en mycket välbehövlig utveckling. Verkligheten för många företag som skulle kunna delta i offentliga upphandlingar gör aldrig det. Almega har i en företagsundersökning funnit att 56 procent av företagen inte lägger anbud i offentliga upphandlingar och att huvudskälet till detta är myndigheternas alltför stora fokus på lägsta pris.

Det är lovvärt om bägge sidor, upphandlare och potentiella anbudslämnare, skickar tydliga signaler.

Den nyinrättade upphandlingsmyndigheten blir helt enkelt ett kvitto på att det offentliga Sverige nu förväntar sig mycket mer av innovationer från såväl upphandlare som utförare.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev