Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Nu bygger vi landet

Publicerad: 19 september 2014, 08:46

Sverigebygget fortsätter samtidigt som landet försöker lösa regeringsfrågan.

Ämnen i artikeln:

val 2015sverigebygget

Sverigebygget fortsätter samtidigt som landet försöker lösa regeringsfrågan. Man kan se det på flera sätt. Det projekt som alliansregeringen lanserade i somras var en vision för samhällsbyggande som avsåg att långsiktigt lösa det växande Sveriges behov av infrastruktur, moderna kommunikationer med bostadsbyggande. Det involverade – naturligt nog – kommuner och regioner runt om i hela landet.

Går det att göra på så värst många andra sätt. Det kommer att vara prioritet ett för varje regering vi får de kommande decennierna och blir 2 000-talets motsvarighet till landets industrialisering och järnvägsbyggande från norr till söder och väst till öst.

Det samhälle som fick en egen station utefter stambanan blev vinnare och växte med handel och industrier till centralorter i sina kommuner. Katrineholm i Sörmland är ett bra exempel från  uppbyggnadsepoken. Eskilstuna och Västerås får man nästan se som ett kluster tack vare goda järnvägsförbindelser utanför själva stambanan med viktiga industrier som Bolinder-Munktell och Asea.

Med nya tider utvecklas både städer och landsbygd efter en delvis annan logik och tjänstesamhällets funktion som jobbmotor samtidigt som saker faktiskt måste fortsätta att tillverkas i vår vanliga fysiska värld.

Skulle vi byggt vårt järnvägsnät i dag, 150 år efter det första, hade vi knappast, precis som Trafikverkets Stefan Engdahl konstaterade i Byggindustrin för en månad sedan, ge den sin nuvarande sträckning. Vi skulle förmodligen inte heller göra en så stor satsning med dagens konventionella teknik utan byggt upp en struktur som löpte mycket mer friktionsfritt. På alla sätt.

Men det är inte dagens förutsättningar. Nu måste vi anpassa det gamla med det nya. Existerande städer där inflyttningstrycket är extra hårt måste förtätas utan att det omöjliggör effektiva kommunikationer eller helt enkelt fördummar och förfular.

Hur gör vi det?

En numera klassisk lösning är på höjden. Mark är dyrt. Tätare städer med plats för alla centralt blir automatiskt en mötesplats för människor. Nödvändiga grönytor och gångstråk behöver inte stryka på foten av en i jämnhöjd utbredd bombmatta av byggnader som kräver plats och kväver utrymmet för kreativitet. Det är en värdig uppgift för fortsättningen på Sverigebygget.

Vi behöver i så fall inte heller att ta värdefull jordbruksmark i anspråk för att bygga nya förstäder och småhuskluster. Vi behöver en bättre strategi för de samverkande krafterna stad-land.

Men Sverigebygget var inte enbart en grandios plan för den fysiskt byggda miljön, den hade en betydligt djupare dimension. Nämligen vår syn på vår omvärld – Sverige utanför nationsgränserna och ett bejakande av invandringen till vårt så glest befolkade land.

Arbetskraftsinvandring är viktig för många branscher, både inom high-tech och inom service. Den har fördelen av jobb direkt. Men flyktingpolitiken är en humanitär insats Sverige måste göra. Vi har valt en annan väg än ett i övrigt protektionistiskt EU. Förebilden skulle kunna vara det tidiga 1900-talets USA. Det är bra och gagnar Sverige i ett längre framtidsperspektiv.

Det är ironiskt att tänka sig att om statsministern kanske bara en vecka före valet sagt att Sverige skulle anpassa sitt flyktingmottagande till en europeisk nivå, så hade moderaterna sannolikt inte tappat så mycket till SD. I stället valde man att skicka en stark signal som förmodligen de flesta av de 87 procenten icke SD-väljarna står bakom. Där ligger i så fall grunden till ett riktigt Sverigebygge.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev