Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

"Säkerhet mer än en kvalitetsfråga"

Publicerad: 10 oktober 2014, 09:49

"En nollvision för svåra arbetsolyckor bedöms möjlig att uppnå", skriver Staffan Åkerlund.

Ämnen i artikeln:

säkerhet

För 40–50 år sedan var det vanligt med höga dödstal i byggbranschen. Höga hus och utsatt infrastruktur och tidspress på byggtider gjorde ofta arbetet utsatt. Det fanns drivkrafter och incitament för alla inblandade att hålla tempot uppe trots väldokumenterade risker.

Det senaste decenniet har säkerhetsfrågan prioriterats upp och detta har gett resultat. En nollvision – inga svåra arbetsolyckor – bedöms i dag som fullt möjlig att uppnå.

Det finns flera faktorer bakom den gynnsamma utvecklingen. För de stora byggföretagen har det handlat om att implementera ett säkerhetstänk som får genomsyra allt man gör rent praktiskt när en ny projektplats etableras. Från planeringsstadiet till arbetsrutiner, användnigen av säkerhetsutrustning, behörighetsfrågor kring vilka som får vistas, besöka eller leverera till arbetsplatsen till att etablera det som blir helt avgörande för hur man sedan kommer att lyckas med ambitionerna – att få en säkerhetskultur att omfattas av alla. Utan undantag.

Det är detta långsiktiga arbete som har fått arbetsmiljön i vardagsarbetet för att fungera i praktiken. Möjliga risker identifieras och hanteras på rätt sätt. För företagen innebär det att bygga upp strategier och metoder att se till att man alltid kan identifiera tänkbara riskmoment och ta höjd för dessa.

I praktiken betyder det samtidigt ett ständigt pågående påverkansarbete i vardags-miljön när det gäller samtliga medarbetare på en arbetsplats där det finns riskmoment. Det är ju dessa som med sina arbetsinsatser skapar arbetsmiljön.

Veckans manifestation Stand Down som genomfördes tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik- och Designföretagen runt om i landet på ett 60-tal platser där Trafikverket är byggherre, är ett starkt exempel på vilken typ av kraftsamling som krävs för att etablera en säkerhetskultur som förmår att hantera och isolera de risker som alltid finns närvarande i många projekt.

Var och en måste bidra med insatser för högre säkerhetsnivå och bättre arbetsmiljö med utgångspunkt från den roll de har i byggprocessen.

Ibland kan man konstatera att säger man att en fråga är allas ansvar så blir det i praktiken ingens ansvar. Detta skulle kunna vara ytterligare en risk att hantera. Därför är det av största vikt i en väl etablerad säkerhetskultur att varje enskild aktörs agerande kan bedömas mot den norm som gäller för var och en i processen.

Det är en kedja av säkerhetsmässig planering och praktiskt genomförande som börjar med beställaren, arkitekten, konstruktören, projektören och verkställs av entreprenören och dennes medarbetare dag för dag igenom hela projekttiden.

Att just Trafikverket, BI och Svenska Teknik- och Designföretagen har stadfäst och undertecknat en gemensam nollvision mot allvarliga olyckor är därmed en logisk följd av att hela byggprocessen ställer sig bakom synsättet att ansvaret verkligen är allas. Den tysta minut som strax efter 13-slaget på tisdagen hölls på platser som Citybanans station City, Marieholmsförbindelsen i Göteborg och i Hallandsåsen och på många andra platser var en dramatisk påminnelse att säkerhetsfrågan aldrig får avföras från den gemensamma agendan, att arbetet aldrig är avslutat.

Om man tidigare har sett säkerhet, en säker arbetsplats, som ett resultat av projektets kvalitet i genomförandet är fokus i dag den omsvängda ordningen – kvaliteten i projektet följer av den höga säkerhetsnivån och goda arbetsmiljön.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev