måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

"Släpp inte fram svartjobben"

Publicerad: 20 maj 2015, 10:01

Minskat Rot kan bli mäktig motkraft i säkerhetsarbetet, skriver Staffan Åkerlund.

Ämnen i artikeln:

ROT-avdragsäkerhet

Säkerhetsarbete i byggsektorn är till syvende och sist beroende av vilka attityder till säkerhet som uppmuntras. Det är i det perspektivet vi ska se förslaget att drastiskt skära ned Rot- och Rutavdragen.

I remissvaren på finansdepartementets förslag att kapa storleken på Rotavdraget från 50 procent till 30, varnar tunga myndighetsinstanser som Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket för att svartjobben kommer att ta fart igen.

Flera av remissinstanserna pekar också på svagheten i finansdepartementets förslag, att de inte har bedömt avdragets plussida som innebär kraftigt ökade intäkter till statskassan när en tidigare svart byggverksamhet blir vit och moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatter plötsligt börjar betalas in.

Direkt missvisande

Att enbart redovisa kostnaderna för avdraget utan att ens antyda statens intäktssida är direkt missvisande. Detta kan tydligt utläsas i Ekonomistyrningsverkets remissvar.

Sveriges Byggindustriers svar innebär en fördjupning. Det handlar inte bara om ekonomin även om den självklart väger tungt. Men de ekonomiska argumenten för att behålla Rotavdraget i sin nuvarande omfattning får sin verkliga tyngd i kopplingen till hur attityder skapas ute i samhället.

Om det före Rot-avdraget var okej för det enskilda hushållet att skattefuska småskaligt genom att köpa sina byggjobb kvitto- och momsfritt, betydde avdraget en ekonomisk morot att göra rätt. Med tiden följer attityden. Att det inte längre är okej att betala svart.

Steg bakåt för säkerheten

Ett minskat avdrag inför åter att hushållen vinner tusentals kronor på att köpa svartjobb.

Och det som då i ökande utsträckning på nytt kommer att utföras utanför all myndighetskontroll kommer att bli ett stort steg bakåt när det gäller säkerheten. Hur många hushåll är medvetna om att de har ansvar för arbetsmiljö och säkerhet? När taket på huset måste läggas om blir det i stället prioritet nummer ett att det går fort och kvittolöst. Fallskydd och annan säkerhet är det inte fråga om när det jobbas i lönndom.

När detta är tänkesätt som skapar attityder bygger vi nya problem som också går på tvärs mot det långsiktiga, systematiska och strategiska arbete som bedrivs för att skapa säkra olycksfria arbetsplatser.

Mäktig motkraft

Säkerhetsarbetet inom den tunga och riskexponerade byggsektorn har tagit mycket stora steg i modern tid. Antalet svåra olyckor är en bråkdel mot det sena 1900-talets nivåer.

Stand Down som genomfördes hösten 2014 av Trafikverket tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen runt om i landet på ett 60-tal platser som ett starkt exempel på vilken typ av kraftsamling som krävs för att etablera en säkerhetskultur som förmår att hantera och isolera de risker som alltid finns närvarande i många projekt. Reflektionsdagen som genomfördes för ett par veckor sedan av medlemsföretagen tillsammans med sina medarbetare över hela landet har samma fokus: Att skapa rätt attityder till säkerhet. Ska vi nu på nytt få en mäktig motkraft till detta viktiga attitydskapande genom att svartjobben släpps lösa?

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev