Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Ta kommandot över krisen!

Byggsektorns effektivitet och produktivitet måste stärkas för att navigera genom pågående kris och upptornande internationella hotscenarior.

Publicerad: 21 september 2011, 13:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I veckan som gick lade allianregeringen en budget präglad av osäkerheten i omvärlden. Utsikterna för tillväxt har räknats ned över sommaren till mellan en tredjedel och en fjärdedel av vad som gällde i början av året. Men samtidigt är alla medvetna om alla prognosverktygs trubbighet.

För byggsektorn som ligger sent i normala konjunkturförlopp är de senaste två årens erfarenheter att det inte längre går att tala om normala förlopp. Sista kvartalet 2008 innebar en tvärvändning på en osedvanligt stark högkonjunktur.
Sedan överraskade följderna till att börja med på ett positivt sätt. Mot alla odds. Mätt i antal månader återhämtade sig den svenska marknaden snabbt. Och marginalerna blev under det första krisåret historiskt höga för flera storbolag med orderstock som hade tecknats med priser på topp och samtidig stark prispress på alla kostnader.

Under 2011 har det däremot varit det motsatta som gällt. Nya projekt fick sina priser satta till 2009 års lägre nivå. Nu finns tydliga tecken på en vikande bostadsmarknad. Småhusindustrin har stora problem. Statsmakterna har tvingat bankerna att sänka lånetaket. Riksbankens räntetrappa har inte ändrats, räntan kommer att fördubblas om riksbankschefen får råda, vilket får försiktiga hushåll att hålla igen på sina bostadsaffärer.

Och över allt detta svävar stora internationella orosmoln där länder och världsvalutor är risker snarare än trygga hamnar.

Så hur navigerar man i en så osäker värld? Genom att stärka byggsektorns effektivitet och produktivitet. Det omfattar såväl byggherrar, entreprenörer som installatörer och de boendes intressen.

Här är en kort men effektiv önskelista på åtgärder som skulle stärka byggsektorn och som därför borde få ett snabbspår i rikspolitiken:
• Förändra (eller helst avskaffa) det kommunala planmonopolet. Arbeta med kommunala översiktsplaner för markanvändningen och decentralisera till byggherrar att genomföra översiktsplanens markanvändning.

• Avskaffa kommunernas möjligheter att kräva egna särlösningar när det gäller miljö- och energivillkor för byggandet. I dag är själva kommungränsen ett av de största hindren för industriellt byggande.

Och motsvarande korta lista på åtgärder som byggsektorns parter själva råder över:
• I tid av kris: gräv ner stridsyxan och koncentrera er på att rusta den svenska byggsektorn när det gäller teknisk höjd, innovationskraft, utbildade medarbetare och långsiktig attraktionskraft för kommande generationer medarbetare. Sveriges Byggindustrier och Byggnads har tagit ett första steg i den riktningen med det nya byggavtalet som trädde i kraft 1 november 2010. Men många fler steg måste tas.
• De flesta utredningar som gjorts av byggsektorn det senaste decenniet, "Skärpning gubbar", "Sega gubbar" med flera, pekar ut byggsektorns fragmentering som ett av de svårare problemen. När man försöker samla hela sektorn till en samhällsbyggnadssektor är det ännu så länge mest en kosmetisk åtgärd.

Men det finns trots allt hopp. När en krisande brittisk byggmarknad utreddes i grunden på den brittiska regeringens uppdrag för tolv år sedan av industrialisten sir John Egan, blev ett av förslagen en mycket verksam innovation som vunnit och dagligen vinner terräng över hela Västeuropa – partnering.

Delar av den svenska statsapparaten är tveksam till denna typ av samarbete mellan parterna i byggprocessen därför att de tror att det strider mot lagen om offentlig upphandling, LOU och minskar en sund konkurrens. Men den uppfattningen bygger på en felsyn. Partnering går utmärkt ihop med sund konkurrens.

Här ska byggsektorn framhärda och satsa på ännu effektivare samarbetsformer. Oavsett om man kallar dem partnering eller något annat.

Staffan Åkerlund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.