Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Två synsätt – eller ett?

Publicerad: 14 mars 2014, 10:27

Hur långt ifrån varandra står egentligen Byggnads och BI i frågan om huvudentreprenörsansvar? De har samma målbild – ordning och reda i byggbranschen i allmänhet och i entreprenadkedjorna i synnerhet.


Vi har två debattinlägg i Byggindustrin 9/2014. Bägge viktiga därför att de speglar var skiljelinjen mellan företag inom Sveriges Byggindustrier, BI, och Byggnads går för närvarande.

Byggavtalet är uppsagt efter ett år. Det handlar inte om pengar, löneutvecklingen har varit fortsatt god för företagens anställda. Det handlar om rätt väg fram till ett mål som bägge parter faktiskt är helt eniga om. Ordning och reda inom byggsektorn.

I senaste numret av den utmärkta fackliga tidningen Byggnadsarbetaren redogörs för bägge sidors ståndpunkter när det gäller frågan om solidaransvar/huvudentreprenörsansvar. Men det är också lätt att se att tidningen förbereder sina läsare på strejk.

Samtliga av det fåtal tillfrågade byggnadsarbetare svarade ja till strejk. Det är en viktig signal trots att så få uttalar sig. Och bristen på signaler i motsatt riktning – att det skulle finnas medlemsröster inom Byggnads som föredrar förhandlingslösningar utan konflikthot – är också talande. På många arbetsplatser pågår en dragkamp om lojaliteten från Byggnads medlemmar.

Därför är det intressant att läsa de två debattexterna i detta nummer extra noga. Först debatten från det fackliga samarbetet inom ramen för 6F, det vill säga Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko under rubriken ”Vår modell skulle fungera under svenska förhållanden”. Och att därefter, lika noggrant, läsa BI:s debattartikel signerad Ola Månsson, vd i Sveriges Byggindustrier.

Bägge sidor argumenterar väl, bägge sidor har stora poänger. Det vore märkligt annars. De har samma målbild – ordning och reda i byggbranschen i allmänhet och i entreprenadkedjorna i synnerhet.

På en högst väsentlig punkt skiljer sig de två texterna åt – beskrivningen av hur stor skillnad det är mellan Byggnads linje och BI:s.

Byggnads beskriver det som att det egna eftersträvade synsättet är ”en arbetsmarknad byggd på kompetens, kvalitet, god arbetsmiljö och ordning och reda” som står mot ett annat synsätt nämligen ”en arbetsmarknad med lågutbildade arbetare, kortvariga anställningar, låga löner och företag som konkurrerar genom att inte följa lagar och avtal.”

Jag tror inte att något enda av företagen inom BI skulle tala för detta sista synsätt. Tvärtom – allt sedan åratal redan beslutade satsningar inom alla de områden BI har inflytande över är helt inriktade på att förstärka krafterna som verkar i det av Byggnads skisserade första synsättet, det vill säga ökad kompetens, högre kvalitet, god arbetsmiljö och säkra, olycksfria arbetsplatser.

Och varför gör man det? Vad har företagen att vinna på användandet av ID06 och antagande av en etisk kod, en uppförandekod med sanktioner för dem som inte följer den liksom det mångåriga stödet för idén att myndigheterna lagstiftar om närvaroliggare, individuell skatteredovisning varje månad liksom rätt för Skatteverket att göra oannonserade inspektioner på byggarbetsplatserna?

Svaret finns i den stora trenden inom byggsektorn i dag där den moderna byggprocessen går mot allt högre teknikinnehåll, bättre samverkansprocesser, högre kvalitet. Branschen kan på goda grunder i dag beskrivas som alltmer industrialiserad på ett sätt som man för bara tio år sedan kunde drömma om. Det är en utveckling som bara kan genomföras av dem som i likhet med BI:s medlemsföretag bejakar det av Byggnads först beskrivna synsätt.

Så hur långt står Byggnads och BI egentligen ifrån varandra i denna fråga?

Relaterade artiklar

”Vår modell skulle fungera i Sverige”

"Vill Byggnads hjälpa eller stjälpa byggbranschen?"

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev