söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Tävling

Här är alla nominerade till Byggopus 2013

Publicerad: 1 februari 2014, 15:33

Byggopus är en riksomfattande tävling om bästa examensarbete. Tävlingen är öppen för alla som studerar till civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör vid något av byggprogrammen. Nu är årets nomineringar offentliga.

Ämnen i artikeln:

ByggOpus

I Byggopus 2013 tävlar studenter vars arbeten godkänts mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2013. Nomineringarna görs av lärosätena, därefter tar en expertjury vid och utser vinnarna. Tävlingen är uppdelad i tre klasser, 30 poängs examensarbete (civilingenjörer och motsvarande), 30 poängs examensarbete (arkitekter) och 15 poängs examensarbete (högskoleingenjörer och motsvarande).

Nominerade 30 poäng (civilingenjörer)

”To renew a new city” from niche to regime level.

Maria Angeliki Evliati, KTH

 

Vätskekopplade värme- och kylåtervinningssystem. Utveckling av ett verktyg för energiberäkningar.

Martin Brorsson och Erik Danielsson, KTH

 

Energieffektiva flerbostadshus av prefabricerad betong. Utformning av anslutningsdetaljer för en fuktsäker produktion.

Linn Sundberg, Luleå tekniska universitet

 

Energieffektivisering i flerbostadshus. En analys av ägarformens påverkan på arbetsprocess och resultat.

Katarina Högdal, Uppsala universitet

 

Knutpunkt i prefabricerat flervåningshus med träregelstomme. Provning och analys av skruvförband med väggelement.

Gustav Germundsson och Robin Henriksson, LTH Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg

 

Trafikverkets definition av BIM som objektbaserad informationsbärare. En studie av införande och tillämpning av BIM på Trafikverket.

Jonathan Berényi, Mälardalens högskola

 

Organisationsstrukturens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön.

Ola Karlsson, Lunds tekniska högskola

 

The Sound Environment on Preschools. A Guide to Acustical Improvments with Regards to Helth and Learning.

Emma Arvidsson, Lunds tekniska högskola

Nominerade 30 poäng (arkitekter)

Un-building. Reimagining the Central Bank of Ireland.

Jarlath Cantwell, KTH arkitekturskolan

 

Resurs/hus/hållning.

Joakim Andersson, KTH arkitekturskolan

Nominerade 15 poäng (högskoleingenjörer)

Solcellsdrivet FTX-system för miljonprogramhus. Tjärna Ängar, Borlänge.

Mikael Frid, Högskolan Dalarna

 

Stadens dolda ljud.

Cecilia Gadman, Blekinge tekniska högskola

 

Kalkcementpelare. Undersöknng av grundförstärkning med kalkcementpelare: översiktlig dimensionering.

Henrik Stjernberg, Bergsskolan

 

Värdeflödesanalys – med avseende på effektivisering av gjutningsprocessen.

Fredrik Jörnebrant, Chalmers

 

Dimensionering av två olika typer av träbroar.

Tomas Bodin, Örebro universitet

 

Kvalitét i byggbranschen – konstruktörens samordnande roll och ansvar.

Ruben Jerkefjord, Högskolan i Borås

 

Problematik kring spårväxlar – framtida åtgärdsförslag.

Mattias Blomqvist och Michael Blomqvist, KTH, Arkitetur och samhällsbyggnad

 

Energianvändning för markkonstruktioner förlagda med ytvärme. En teknisk och ekonomisk utredning av fördelarna med att isolera under värmerören.

Dijar Ismail, Högskolan i Gävle

 

Upplagstryck för träbalkar enligt Eurokod 5. Problematik och förstärkningsåtgärder.

Simon Risén, Umeå universitet

 

Detaljplanerad materiallogistik för byggarbetsplatser med hög upprepandegrad.

Joakim Salomonsson, Linnéuniversitetet

 

Kvarsittande plastform. En första studie av en ny produktionsmetod.

Sara Fridh och Henrik Johansson, Linköpings universitet

 

Utmattning av järnvägsbroar i armerad betong. Enligt eurokoder.

Andreas Lind, Uppsala universitet

 

Konstgjorda öar i Mälaren. Lösningsförslag till Vågholme 1.

David Persson och Thobias Sahlin, Mälardalens högskola

 

Kompaktboende. Studenternas framtid.

Fredrik Karlsson, Tekniska Högskolan i Jönköping

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev