måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Tävling

Här är alla nominerade till Byggopus 2015

Publicerad: 1 februari 2015, 15:27

Byggopus är en riksomfattande tävling om bästa examensarbete. Tävlingen är öppen för alla som studerar till civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör vid något av byggprogrammen. Nu är årets nomineringar offentliga.

Ämnen i artikeln:

ByggOpus

I Byggopus 2015 tävlar studenter vars arbeten godkänts mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2015. Nomineringarna görs av lärosätena, därefter tar en expertjury vid och utser vinnarna. Tävlingen är uppdelad i två klasser, 30 poängs examensarbete (civilingenjörer och motsvarande) och 15 poängs examensarbete (högskoleingenjörer och motsvarande).

Nominerade 30 poäng

Energisimulering av byggnader tidigt i projekteringsfasen. En utvärdering av Energy Analysis som verktyg för hållbar byggnadsdesign. 22,5 hp.

Tobias Knutsson, Karlstads universitet

 

Stadsmiljöfrämjande parkering. Mindre ytor för parkering genom ökat samutnyttjande.

Julia Johansson, SLU

 

Teknisk isolering – hållbarhetsekonomiska val av rörisolering. 22,5 hp.

Andrew Briggs och Mathias Eneström Jönsson, LTH Ingenjörshögskola, 

Campus Helsingborg

 

Lönsamhet vid renovering av miljonprogrammet. En fallstudie av Svenska Bostäders investeringar på Järvafältet.

Marcus Kindbom och Oskar Sandblom, KTH

 

Pilot Testing of a Hydraulic Bridge Exciter.

Richard Borg och Olivier Dymén, KTH

 

Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader. En jämförande fallstudie på Swecos kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sara Johansson, Uppsala universitet

 

Kartläggning av orsaker till skillnad mellan beräknad och uppmätt energianvändning i byggnader. Identifiering av prioriterade arbetsområden inom energisimulering och energiuppföljning.

Emrah Solmaz, Mälardalens högskola

 

Modern Flying Factories in the Construction Industry. A description of the Concept and Lessons for Further Development.

Sanna Haukka och Magda Lindqvist, Luleå tekniska universitet

 

Produktutvecklingsprojekt för konfiguerbar ändskärmsbro.

Zinaida Ramic, Luleå tekniska universitet

 

Reologiska egenskaper för bitumen och asfaltbruk. Inblandning av returasfalt samt framtagande av mätmetod DSR.

Axel Håkansson och Måns Härstedt, Lunds universitet

 

Kritiska framgångsfaktorer vid byggproduktion.

Lukas Odell och Viktor Ridne, Lunds universitet

Nominerade 15 poäng

Erfarenhetsåterföring under garantitiden. Hur entreprenadföretag i byggbranschen kan ta tillvara och använda kunskap.

Sofia Olovsson, Tekniska Högskolan i Jönköping.

 

Erfarenhetsåterföring av egenkontroller i byggproduktionen.

Rebecca Bergman och Sanna Hermansson, Högskolan i Halmstad.

 

Tilluftsradiatorns effektivitet. En jämförande studie av tre tilluftsintegrerade rumsvärmare och en konventionell radiator.

Mikael Viberg, Högskolan Dalarna

 

Hur ökas implementering av visuella arbetssätt inom Skanska?

Jenny Andersson och Malin Enbom, Linnéuniversitetet

 

Dimensioneringsmodell för slagna spetsburna betongpålar enligt Eurokod.

Linnea Jacobson och Viktor Karlsson, Linköpings tekniska högskola, campus Norrköping

 

Infrastruktur vid nyexploatering. Förslag till byggherren.

Martin Enström och Johan Gyllberg, KTH Haninge

 

Flytt och ombyggnad av kulturbyggnaden ”Ingenjörsvillan”. Utredning av Boverkets byggregler.

Jonna Kyrö, Umeå universitet

 

Logistikprocessen kring leveranser och hantering av marksten. En studie av logistikarbetet vid etapp 1, Kapellskär.

Johannes Åsbrink, Mälardalens högskola

 

Marknadsanalys samverkansbjälklag betong-massivträ.

Daniel Andreasson och Albin Vågfelt. Högskolan i Borås

 

Varsam grundläggning på berg. En tillämpning i Sotenäs kommun.

Angélica Karlsson, Mittuniversitetet

 

Mapping of Incident Radiation with Plate Thermometers from a Propane Flame. Free and adjacent to Walls.

Oskar Lind och Per Troedson, Luleå tekniska universitet

 

Robusthet i miljonprogrammets prefabricerade betongkonstruktioner.

Simon Larsson och Henrik Nilsson, Malmö högskola

 

Dimensionering av traverskranbana.

Hisham Albaldawi och Diana Kobbah, Örebro universitet

Juryn för Byggopus 2015

Ruben Aronsson, SBUF

Per Murén, NCC Roads

Torbjörn Sohlberg, Projektverkstan

Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier

Svante Torell, Torell & Partner

Margareta Redlund Laninge, Byggindustrin

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev