Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tävling

Här jublar vinnarna av Årets Bygge 2015

Publicerad: 23 mars 2015, 20:27

Bild 1/3  Vinnare av Årets Bygge 2015 är Rådhuskvarteret i Kristianstad. Foto: Elin Bennewitz

Rådhuskvarteret i Kristianstad vinner Årets Bygge 2015. Juryn fastnade bland annat för projektets välfungerande partneringsamarbete och innovativa BIM-användning. ”Det har varit ett fantastiskt bygge och ett fantastiskt lagarbete”, sa Greger Dahlström, Fojab Arkitekter, i samband med prisutdelningen på Cirkus i Stockholm.

Ämnen i artikeln:

Norra länkenÅrets ByggeRådhuskvarteretÅrets Bygge 2015

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Bakom Rådhuskvarteret finns ett väl sammansvetsat team. Byggherren Kristianstads kommun har tillsammans med bland annat Fojab Arkitekter, entreprenören NCC, konstruktören WSP, installatören Bravida och konsulten ÅF skapat ett modernt kontorshus i en historisk stadsmiljö. Totalt omfattar projektet 22 500 kvadratmeter kontorslokaler varav 17 500 kvadratmeter nybyggnad. Tre befintliga byggnader har bevarats och totalrenoverats liksom 150 meter rikt dekorerade 1800-tals fasader.

– Av alla nominerade projekt är Rådhuskvarteret det som ger det mest gedigna intrycket på alla punkter. I vår sista slutna omröstning fick det full poäng från samtliga jurymedlemmar, berättar juryns ordförande Mårten Lindström, konsult.

Som ett första steg i sin bedömningsprocess väljer juryn ut fem finalister. Enligt Mårten Lindström var Rådhuskvarteret en självklar finalist redan från start. Övriga fyra finalister är Skandionkliniken i Uppsala, Norra Länken i Stockholm, Gothia Towers i Göteborg och Norrtälje badhus.

– De projekten utmärker sig lite extra. Men alla tjugo nominerade ska känna sig som vinnare. Av de hundratals bygg- och anläggningsprojekt som färdigställts under 2014 är det bara tjugo stycken som får en nominering. Det är en enorm merit i sig, säger Mårten Lindström.

Juryn utgår i sin bedömning från fem huvudkriterier. De är samverkan, teknik och innovationer, hållbarhet, säkerhet och arbetsmiljö, samt kvalitet, tid och budget.

– Vi i juryn fastnade för Rådhuskvarteret bland annat för att vi ser att projektet präglas av en väl fungerande process. De har haft en rad utmaningar som de löst på ett bra sätt, till exempel har de lyckats med konststycket att integrera ett nytt kontorshus i ett gammalt kvarter på ett föredömligt sätt, säger Mårten Lindström.

Mårten Lindström är noga med att påpeka att Årets Bygge inte är ett arkitekturpris. I stället är det projektet som helhet som står i centrum.

– Däremot är det slående att om samverkan fungerar bra, och om man har koll på alla våra fem huvudkriterier, så resulterar det också i bra arkitektur. Det är Rådhuskvarteret ett utmärkt exempel på. För mig är bra arkitektur dessutom inte bara estetik. Det innefattar också bra funktion, bra tekniska lösningar och en god projektekonomi, säger han.

Mårten Lindström tycker också det är värt att påpeka att flera av de nominerade, inklusive vinnaren, är offentligt upphandlade projekt.

– Vi har en bra blandning mellan offentliga och privata projekt bland de nominerade. Det klagas mycket på Lagen om offentlig upphandling, LOU, och säkert är det ibland motiverat. Men det är värt att notera att även de som måste hålla sig till LOU kan uppnå storverk om de anstränger sig, säger han.

Tidigare års vinnare av Årets Bygge är den rättspsykiatriska vårdanläggningen Helix i Huddinge och Karolinska Institutets Aula Medica i Solna. Enligt Mårten Lindström är det som karakteriserar en Årets Bygge-vinnare den goda samverkan inom projektgruppen.

– Att jämföra projekt av så olika karaktär som vi gör är oerhört svårt. Men det vi märkt efter tre års juryarbete är att det är just samverkan som karakteriserar de bästa projekten, oavsett vilken typ. God samverkan gör att alla inblandade får utrymme att bidra med sin kompetens och då blir det som bäst, säger Mårten Lindström.

Juryns motiveringar

Rådhuskvarteret

"I en historisk stadsmiljö från 1800-talet har ett modernt kontorshus vuxit fram med plats för 700 arbetsplatser för kommunen och Region Skåne och med stora offentliga mötesplatser. En kombination av partneringsamarbete och innovativ BIM-användning i projektets alla delar kunde kvalitetssäkra både kalkyler och tidplaner och tillvarata och inarbeta dialogen med byggherre och brukare på ett tidigt stadium."

Norrtälje badhus

"Ett snart hundra år gammalt utdömt vattentorn har fått nytt liv som en integrerad del av ett modernt vattencentrum med beständiga material, fuktsäker teknik och väldimensionerade installationer. Projektet har satsat på samverkan, en nära dialog med byggherren, samverkan, 3D-projektering och kostnadskontroll. Resultatet är en tillgänglig publik anläggning med stor kapacitet och många specialfunktioner."

Norra Länken

"Projektets första etapp blev klart ett år snabbare än planerat och till avsevärt lägre kostnader än budgeterat med hjälp av noggranna riskanalyser och planering inför byggstart och byggherrens lyhördhet för entreprenörernas innovativa lösningar. Projektet har trots ett stort antal ingående entreprenader med svenska och utländska utförare och konsortier kunnat genomföras befriat från konflikter. Erfarenheter och kunskaper från liknande projekt har systematiskt inarbetats med det nya projektet."

Gothia Towers

"Det nya höghusets tekniska utmaningar och kraven på störningsfrihet för den kommersiella verksamheten i omedelbar anknytning till projektplatsen har fått smidiga, välfungerande lösningar med stöd i entreprenadform, samverkansmodell, välkalkylerade incitament med full insyn för byggherre och brukare. Struktur och spelregler för projektets genomförande med god marginal till byggstart var nyckeln till det goda resultatet. Tillämpning av avancerad betonggjutningsteknik bidrog starkt till god ekonomi och säker arbetsmiljö."

Skandionkliniken

"En av landets mest avancerade medicinska behandlingskliniker för cancerbehandlingar kombinerar tyngd med massiva inneslutningar av strålningskällor. 3,5 meter tjock järnmalmsbetong och marmorblock döljs därmed i en ljus, lätt byggnad där de övre våningarna tycks sväva över marken. En avancerad partneringmodell har samlat byggherre, utförare och nyttjaren bestående av sju förenade landsting i en unikt tät, platsgemensam samverkan som levererade ett planerat resultat i form av rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt ekonomi. Med råge."

Årets Bygge i korthet

■ Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.
■ Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.
■ Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2015, inklusive längre reportage om samtliga nominerade projekt.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev