Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tävling

Ubåtshallen i Malmö har bytt skepnad

Publicerad: 23 november 2016, 10:10

Ubåtshallen i Malmö har haft flera olika hyresgäster sedan den råa industrilokalen byggdes om vid millennieskiftet. Nu har en tidspressad ombyggnation gett den nytt liv igen och Försäkringskassan har flyttat in med 700 medarbetare. Projektet nomineras till Årets Bygge 2017.


Ämnen i artikeln:

Årets bygge 2017Årets Bygge 2016

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om YouTube är blockerad under “Visa våra partners”.

Kockums gamla ubåtshall i Malmö har rymt flera verksamheter sedan området Dockan förvandlades från varvsområde till en ny stadsdel med kontor och bostäder.  Första ombyggnaden skedde kring 2000 när fastigheten omvandlades från en rå industrilokal till moderna lokaler för IT-företaget Orange. Sedan dess har dessutom Mediegymnasiet, Malmö Högskola och Folkuniversitetet bedrivit utbildningar i huset.

När Malmö Högskola beslutade sig för att lämna lokalerna till förmån för nybyggda lokaler i kvarteret Niagara började fastighetsägaren Wihlborgs se sig om efter en ny hyresgäst. Duni skulle sitta kvar på plan 6 och i en del av bottenvåningen finns sedan flera år tillbaka restaurangen White Shark, men i princip hade Wihlborgs fem tomma våningsplan att hyra ut. Hösten 2014 fick Wihlborgs Försäkringskassan på kroken. De ville samlokalisera sina medarbetare i Malmö och Lund och letade efter moderna lokaler för sina 700 medarbetare.

– Wihlborgs kontaktade oss och vi började göra skisser för hyresgästanpassningen. Vi tog fram ett slags säljmaterial kan man säga, säger Eva Nyquist, delägare på Nyquist & Morän Arkitekter.

På översta våningen i Ubåtshallen har Duni kontor. Försäkringskassan har plan 1–5. På bottenvåningen finns även en restaurang.

Foto: Elin Bennewitz

Försäkringskassan fick se de första skisserna strax innan julhelgen 2014 och i februari 2015 kunde Wihlborgs och Försäkringskassan skriva avtal. Det var snabba ryck. Försäkringskassans befintliga hyresavtal skulle löpa ut under 2016 och därför var det nödvändigt för dem att kunna flytta in i de nya lokalerna senast i maj 2016.

– Vi började leta efter en entreprenör som kunde jobba i detta tidspressade projekt. Valet föll på Thage, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.

Projektet har genomförts som en delad totalentreprenad i samverkan, där Thage haft samordningsansvaret. Christer Andersson, platschef på Thage, minns att tidspressen var stor redan från start.

– Vår vd ringde mig och sa att ”detta var kanske inte så bra som jag just tackade ja till, men när du är klar med projektet du har nu ska du till en ombyggnad i Malmö”. Att bygga om 12 000 kvadratmeter på ett år är pressat, men jag har varit med förr, säger Christer Andersson.

För Eva Nyquist och hennes kollega Lisa Morän blev våren 2015 intensiv. De ansvarade för projekteringen och bygghandlingarna. Även inredningen var deras ansvar. Projekteringsmötena inleddes i april. Parallellt med det fortsatte de att skissa på planlösningarna, och redan innan semestern hade Thage etablerat sig på platsen.

– Vi har projekterat, rivit och byggt parallellt, säger Rickard Berlin.

Rivningsarbetena inleddes i augusti.

– Vi fick börja riva parallellt med att vissa av hyresgästerna satt kvar. De sista flyttade den sista september 2015 så vi hade ett mycket intensivt skede i augusti och september, säger Rickard Berlin.

Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs, Lisa Morän på Nyquist Morän Arkitekter, Christer Andersson, platschef på Thage, Eva Nyquist på Nyquist Morän Arkitekter och Annie Månsson, projektledare på Tema.

Foto: Elin Bennewitz

De gamla skollokalerna bestod av korridorer och många små arbetsrum. Försäkringskassan ville tvärt om ha en öppen planlösning för att möjliggöra flexibilitet och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. I samband med ombyggnaden revs därför allt ut invändigt. Däremot är bjälklag, pelare, fasader, installationsschakt och trapphus bevarade. Även våtrummens placering är desamma vilket gjort det möjligt att bevara stora delar av VVS-installationerna. Elinstallationerna har däremot bytts ut.

I samband med ombyggnaden har den gamla Ubåtshallen miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad nivå silver. Det blev en styrande del i projekteringen och har bland annat påverkat de nya installationernas utformning. Till exempel byttes den stora ventilationskanalen på byggnadens södra fasad till en större modell med två meter i diameter.

– Vi fick även installera solskydd längs hela söderfasaden, samt byta ut och renovera de befintliga solskydden på östra och västra fasaden, för att klara energikraven, berättar Rickard Berlin.

En annan utmaning i projekteringsskedet var att lösa akustiken. Ubåtshallens stora huskropp bryts upp av två atrier som släpper in ljus i byggnadens inre. På de nedre våningsplanen är det öppet in mot kontorsytorna från atrierna. Därför hade Lisa Morän och Eva Nyquist ett tätt samarbete med projektets akustiker för att säkerställa en bra ljudmiljö i de öppna kontorslandskapen.

Atriernas väggar är klädda med träullit för att dämpa ljud. Totalt sitter det 1200 kvadratmeter träullit på väggarna.

Foto: Elin Bennewitz

I dag är atriernas väggar klädda med träullit för att dämpa ljud. Totalt sitter det
1 200 kvadratmeter träullit på väggarna. Tidigare satt där vanliga OSB-skivor.

– Det finns bättre ljudabsorbenter men vi tyckte att träullit var en bra kompromiss. Det har rätt utseende, lite rufft och industriellt, säger Lisa Morän.

Ytterligare en fördel med träulliten är att den fungerar som en buffert för luftfuktigheten.

Som komplement till träulliten finns stora fotomontage tryckta på skivor av ljudabsorberande material.

– För att få värme och karaktär i atrierna har vi dessutom tillfört träspaljéer av grova träreglar och gröna växter, säger Eva Nyquist.

Gestaltningsmässigt var den stora utmaningen enligt Eva Nyquist att hitta en intimitet i Ubåtshallens storskaliga lokaler. För att bryta ner skalan är varje våningsplan uppdelat i fyra kvadranter. För att underlätta orienteringen har varje kvadrant fått en egen färg – röd, svart, gul eller grön – som återkommer på samtliga våningar. Dessutom har varje våning fått ett eget tema, till exempel ”biblioteket” eller ”parken”.

– Med hjälp av det blir det lättare att berätta för kollegan var man är. Till exempel kan man säga ”Jag sitter i det gula hörnet vid biblioteket”, säger Lisa Morän.

Våning 2–5 är mycket lika varandra när det gäller planlösningen och följer ovanstående mönster. Bottenplanet skiljer sig från de övriga. Där finns nästan inga arbetsplatser, i stället finns där bland annat reception och konferenslokaler.

– Vi har även försökt göra tillgängligheten till en del av gestaltningen. Det genomsyrar allt, man ser det till exempel i den propellerfolie som finns på glasväggarna så att man inte ska krocka med dem även om man har nedsatt syn, säger Lisa Morän.

Den stora ventilationskanalen på söderfasaden byttes till en större modell i samband med renoveringen.

Foto: Elin Bennewitz

Hösten 2015 började rivningen och projekteringen bli klar. Christer Andersson och hans team började bygga nytt i oktober 2015. I april 2016 var de klara och Försäkringskassan kunde flytta in som planerat i maj 2016.

En av Thages första utmaningar var att hitta en bra lösning för logistiken. Den enda realistiska lösningen för att få in de stora mängder material i byggnaden som krävdes var att öppna upp ett av de stora glaspartierna i bottenvåningen och ta in det den vägen. När Christer Andersson hörde sig för om det fick han först nej, eftersom bassängerna med vatten till sprinklersystemet låg rakt nedanför och inte skulle tåla påfrestningen.

– Men vi löste det genom att bygga en landgång av 30 millimeter tjocka stålplåtar på 12 meter långa balkar. Att gå in via glaspartiet på den sidan var den enda rimliga lösningen för logistiken, säger Christer Andersson.

Totalt har 630 ton rivningsmaterial fraktats ut den vägen, och ungefär lika mycket nytt material har fraktats in.

– Tack vare landgången kunde vi förvara material där inne och även ha bygghissen inne i ett av atriumen. Det var en stor fördel för det minskade risken för att materialet skulle bli fuktigt, säger Christer Andersson.

Han är överlag mycket nöjd med hur logistiken har fungerat i projektet. Thage hade hjälp av en logistikfirma som körde in materialet på kvällen, så att allt låg redo för dagens arbete på morgonen. Han tror också att den goda logistiken har bidragit till att bygget var välordnat och städat.

– Vi har inte haft en enda olycka eller sjukskrivning för arbetsskada, säger han.

Propellermönstret på glasväggarna är en vink till Ubåtshallens historia.

Foto: Elin Bennewitz

Thage har också vidtagit flera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för yrkesarbetarna bland annat för att minska belastningsskador.

– Vi har limmat gipsen i stället för att fullskruva. Då får man nio skruvar per platta i stället för 60. Det är stor skillnad för det är skruvandet som sabbar axlarna, säger Christer Andersson.

Thage har dessutom satsat på en dammfri arbetsmiljö.

– Vi har kört med en städmaskin med vatten en gång om dagen för att få bort gipsdammet, det blir inte den torra räliga luften då, säger Christer Andersson.

Samarbetet mellan projektets aktörer sattes på prov av tidspressen.

– Man har inte tid att göra om i ett sånt här projekt. Därför har god kommunikation varit extra viktig för oss, säger Annie Månsson, Tema, som varit byggledare för Ubåtshallen.

Som exempel nämner hon hur parterna hanterade situationen som uppstod när det visade sig att delar av de befintliga installationerna inte fanns med på de gamla ritningarna, och därför satt i vägen för några av de väggar som arkitekterna planerat.

– Det hon hade ritat fel ritade jag om och skickade tillbaka, säger Christer Andersson med ett skratt och nickar mot Lisa Morän.

Sedan blir han allvarlig.

– Det har fungerat jättebra, säger han.

Lisa Morän håller med.

– Något vi verkligen har uppskattat är den täta kontakten med Thage och de andra. Det är ett måste i ett sånt här projekt. Vi hade handlingar från ombyggnaden 2000 men det har skett många mindre ombyggnader sedan dess som inte blivit dokumenterade, säger hon.

Ombyggnaden av Ubåtshallen har gått undan. Arkitekterna tog fram de allra första skisserna senhösten 2014 och i maj 2016 flyttade Försäkringskassan in.

Foto: Elin Bennewitz

Även Rickard Berlin vill trycka på den goda samverkan som har rått i projektet.

– Alla har lyssnat på och förstått varandra, säger han.

Han tror att samarbetet har stärkts av att hyresgästen Försäkringskassan gett snabb och tydlig feedback genom hela projektets gång. Han får medhåll av Annie Månsson.

– De har haft en bra projektorganisation, säger hon.

För Försäkringskassans medarbetare har flytten till de nya lokalerna inneburit en del anpassning, inte minst eftersom de då gick över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. När Byggindustrin gick husesyn verkade de allra flesta mycket nöjda med sin nya arbetsplats.

– Det kvittar vem man pratar med här inne, alla är nöjda, till och med damerna som var missnöjda första veckan. Jag träffade dem i hissen nyss och nu var de så nöjda så, säger Christer Andersson.

Ubåtshallen i Malmö i korthet

Byggherre: Wihlborgs Fastigheter.

Byggentreprenör: Thage i Skåne.

Hyresgäst: Försäkringskassan.

Byggledare: Tema.

Arkitekt: Nyquist & Morän Arkitekter.

Konstruktör: Tyréns.

Akustik: ÅF.

Miljöcertifiering: Bengt Dahlgren.

Belysning: ÅF.

Brand: Bricon.

Fuktsakkunnig: Bengt Dahlgren.

VS-entreprenör: Rörläggaren.

Ventilationsentreprenör: Assemblin Ventilation.

Elentreprenör: APQ El.

El-konsult: ÅF.

Entreprenadform: Delad totalentreprenad i samverkan.

Ersättningsform: Löpande räkning mot budget.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 107 miljoner kronor.

Totalkostnad: 127 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Elin Bennewitz

Reporter

elin@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.