Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ger Peab bakläxa

Publicerad: 30 oktober 2018, 12:00

Peab måste åtgärda ett antal brister efter Arbetsmiljöverkets besök i Luleå. (Fotot kommer inte från det aktuella bygget.)

Bygget av bostadsrätter i Luleå var dammigt och ostädat när Arbetsmiljöverket kom på inspektion.

Ämnen i artikeln:

Peab SverigeArbetsmiljöverketarbetsmiljöLuleå


Bostadsrättföreningen Norrskenet i kvarteret Laxen i Luleå fick besök av inspektörer från Arbetsmiljöverket den 18 oktober i år. Det resulterade i en lista på 14 punkter som Peab nu måste åtgärda inför återbesöket i november.

Vid inspektion slogs det bland annat fast att byggarbetsplatsen behöver röjas upp och städas för att risken för skador på arbetstagarna ska förebyggas. Det konstaterades även att arbetsplatsen hade mycket byggdamm vilket innebär risk för ohälsa.

Inom byggarbetsplatsen fanns enligt inspektörerna även passager med onödigt material som låg utspritt och gav upphov till risker för att snubbla. Inom vissa delar av byggarbetsplatsen saknades dessutom en god allmänbelysning.

Dessutom så har Peab:

– Inte tillräckligt undersökt arbetsförhållandena i verksamheten och gjort en skriftlig riskbedömning beträffande alla faktorer som påverkar arbetsmiljön.

– Inte tillräckligt bedömt riskerna till följd av exponering för hand- och armvibrationer och helkroppsvibrationer.

– Inte undersökt och riskbedömt de belastningsergonomiska riskerna.

– Inte kunnat redovisa hur de säkerställer att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper så att risken för fysisk överbelastning och belastningsskada förebyggs.

– Inte vidtagit åtgärder för att begränsa dammspridning på arbetsstället. Om man bearbetar kvartshaltigt material ska arbetsgivaren i förstahand välja sådan arbetsutrustning som medför att kvartshaltigt damm sprids så lite som möjligt.

– Inte förtecknat de kemiska riskkällor som finns eller bildas verksamheten.

– Inte undersökt och riskbedömt de kemiska riskkällor som finns eller bildas i verksamheten och dokumenterat resultatet.

– Arbetstagare har inte fått information om de kemiska riskkällor som finns och hur riskerna ska förebyggas.

– Inte kunnat styrka att byggarbetsmiljösamordnare har den kompetens eller den erfarenheten att utföra uppgiften som Bas-U på byggarbetsplatsen.

– Inte fört in i arbetsmiljöplanen de riskbedömningar och skydds- och hanteringsinstruktioner som entreprenörerna ska ha tagit fram och ska lämnat in till Bas-U.

– Bas-U har inte låtit genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som behövs med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt rum.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev