tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Digitalt verktyg lyfter arbetsmiljön

Publicerad: 25 augusti 2016, 05:19

Bild 1/2  Jörgen Eklund, ansvarig för rapporten på KTH. Foto: Privat

Digitala verktyg kan innebära stora förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet i byggbranschen. Det visar en rapport från KTH. Effekterna är tydliga: ett digitalt verktyg för skyddsrondsarbetet ger bättre struktur och ökad delaktighet, mer samarbete och sparar tid.

Ämnen i artikeln:

arbetsmiljö

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Inom byggbranschen finns flera digitala system för att systematisera arbetsmiljöarbetet, bland annat har några av de större byggföretagen egna system, och AFA-försäkring har tagit fram IA-systemen som är branschspecifika system.

För att se vilka effekter det digitala verktyget Buildsafe kan ha på skyddsrondsarbetet i byggbranschen inledde KTH en studie av två byggprojekt som fick prova på verktyget hösten 2015. Studien har finansierats av Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF). Nu är utvärderingens första del klar.

Två projekt, ett ombyggnadsprojekt av hyresbostäder och ett nybyggnadsprojekt av bostäder har testat att använda verktyget under en försöksperiod som inleddes hösten 2015.

Entydiga resultat

Resultaten visar tydligt att användningen av Buildsafe har gjort strukturen på skyddsronderna tydligare. Användarna av verktyget upplevde en ökad systematik såväl i genomförandet av skyddsronderna som i hantering av avvikelser och uppföljning.

Teresia Nyman, forskare på KTH, är en av dem som genomfört studien.

– Vi har utvärderat projektets upplevelse av att använda Buildsafes program i sitt skyddsrondsarbete. Resultatet visar att Buildsafe ger struktur – att det finns en plattform som underlättar kommunikationen mellan olika roller i projektet. Så som systemet är utformat har hanteringen av avvikelser och uppföljning gått smidigt och kommunikation och ledtider har förkortats. Det minskar risken för att saker hamnar mellan stolarna, säger hon.

Löser inte allt

I programmet kan alla lätt se vilka avvikelser som har blivit åtgärdade, man kan se statisk och risknivåer.

– Allting systematiseras och tydliggörs, säger Teresia Nyman.

Men hon vill samtidigt påpeka att ett sådant här digitalt verktyg blir vad varje enskild användare gör av det.

– Bilen kan vara bra, men det är föraren som är ansvarig för att man inte kör i diket. Jag tror att strukturen, förkortningen av ledtider och förbättrade kommunikationsvägar har potential att förbättra skyddsrondsarbetet och höja kvaliteten, säger hon.

Både Teresia Nyman och professor Jörgen Eklund, ansvarig för rapporten på KTH, ser stora fördelar med ett digitalt verktyg för att skapa ordning och reda i arbetsmiljöarbetet. Men de betonar båda att ett digitalt rapporteringssystem inte löser hela arbetsmiljöproblematiken.

– Det kräver fortfarande att man hela tiden arbetar med frågan i företaget och att det finns kompetens bland de personer som arbetar med arbetsmiljön – och man måste ha tid och resurser för arbetsmiljöfrågorna, säger Jörgen Eklund.

Oklart kring tillbuden

Jörgen Eklund tycker att det vore bra om det fanns ett enhetligt system för säkerhetsarbetet i hela byggbranschen.

– Självfallet skulle det vara bättre med ett enhetligt system som alla företag i branschen kunde dra nytta av. Bjuder du på två goda idéer så får du 20 goda idéer tillbaka. Det kan man dra stor nytta av, säger han

Huruvida användningen av digitala verktyg i praktiken också leder till färre tillbud är för tidigt att säga, enligt Jörgen Eklund. I den här studien var det svårt att hitta tillförlitlig statistik på hur det såg ut innan arbetet med Buildsafe inleddes och därför svårt att följa upp.

En annan faktor som gör det svårt att svara på den frågan är att varje gång man gör den här typen av studie så skapar man ett intresse och medvetenhet kring de här frågorna.

– Ofta kan rapporteringen av tillbud öka då, trots att det egentligen inte handlar om fler tillbud utan om bättre rapportering. För att verkligen få svar på den frågan måste man studera en längre tidsperiod än vi har gjort nu, säger Jörgen Eklund.

Arbetsmiljö i byggbranschen

■ Byggbranschen har 7 procent av arbetskraften i Sverige men stod för 48 procent av alla föreläggandena från Arbetsmiljöverket 2012.
■ Byggbranschen har högst risk för allvarliga olycksfall och är även bland de branscher som har högst risk för olyckor med dödlig utgång.
■ Olyckor, tillbud och kvalitetsproblem uppstår ofta i situationer när det brister i samspelet mellan människan, tekniken och organisationen.

Så påverkar Buildsafe

Slutsatser av användning av det digitala verktyget Buildsafe i arbetsmiljöarbetet:

Skapar struktur. Förbättrad systematik, struktur och kvalitet på skyddsronderna. Ökad överskådlighet och kontinuerlig översyn av checklistor.

Ger bättre avvikelsehantering. Förbättrad uppföljning och kommunikation kring avvikelsehantering. Avvikelser faller inte mellan stolarna. Verktyget gör det lättare att allokera avvikelser och skickar automatiska påminnelser. Snabbare återkoppling.

Ökad delaktighet och mer samarbete. Förenklat samarbete och en gemensam plattform för skyddsronder för hela byggprojektet. Ansvaret för åtgärder flyttas ut och fördelas jämnare i organisationen.

Spar tid. Både vid skyddsronder och vid avvikelseuppföljning. Automatiska genererade protokoll och arbetsordrar minskar administrationen. Jämnare ansvarsfördelning och tydligare kommunikation med bilder.

Möjliggör utvärdering. Möjliggör en realtidsutvärdering av säkerhetsläget utifrån flera olika parametrar och nyckeltal. Bland annat av avvikelser, observationer, tillbud, olyckor, andel avvikelser åtgärdade i tid, genomsnittlig åtgärdstid (projekt och företag) och fördelning av risknivåer.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev