Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Försäkringsskadorna ökar inom bygg

Publicerad: 11 augusti 2010, 13:38

Antalet skador inom bygg och entreprenad ökade med nästan en femtedel det senaste året.


Inom bygg och entreprenad står ansvarsskadorna för den största ökningen, 33 procent, medan brandskadorna gick i motsatt riktning och sjönk med 12 procent.

Det visar Trygg-Hansas senaste försäkringsskaderapport för företag.

Rapporten jämför perioden juli 2009 till och med juni 2010 med motsvarande period ett år tidigare.

Trygg-Hansa har analyserat de skador som inkommit från företagskunder under det senaste året. Bygg- och entreprenadsektorn stod för 1 977 skador, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med föregående år.

En stor del av de skador som drabbar bygg- och entreprenadföretag är ansvarsskador, som står för 34 procent av branschens skador. Med totalt 673 skador det senaste året ökade de med 33 procent. Ansvarsskador uppkommer när företaget blir ersättningsskyldigt för en person- eller sakskada som företaget eller dess anställda orsakat.

– Det kan exempelvis handla om att en rörmokare orsakar en vattenskada eller om en fasadmålare som stänker målarfärg på parkerade bilar. Många av dessa skador hade kunnat undvikas om man varit mer noggrann och försiktig, säger Emile Vasseur, produktspecialist inom företagsförsäkringar på Trygg-Hansa.

Den vanligaste typen av skada som drabbar bygg- och entreprenadbranschen är allriskskador som står för 35 procent av skadorna. Allriskskadorna ökade även de kraftigt, med 23 procent, under det senaste året.

Allriskskador uppkommer när oförutsedda skador inträffar på entreprenaden. Det kan exempelvis vara att den tillbyggnad man arbetat med skadas av en brand- eller vattenskada.

– Se till att alltid skriva ett avtal, så att det inte finns någon tvekan om gränsdragningen för var ansvaret mellan entreprenörer och beställaren går, säger Emile Vasseur.

Rättskyddsskadorna utgör 16 procent av totala antalet skador inom branschen. De uppstår när företaget hamnar i tvist, oftast med sin beställare eller sina leverantörer. Antalet rättsskyddsskador har ökat med 13 procent från föregående år.

Försäkringen ersätter de ombudskostnader som uppkommer i tvisten. Rättsskadorna är vanligare bland bygg- och entreprenadföretag än i andra branscher.

–  Det är ofta stora kostnader som står på spel och många olika entreprenörer inblandade vid bygg och entreprenad, säger Emile Vasseur på Trygg-Hansa.

Siffrorna i Trygg-Hansas rapport är korrigerade med hänsyn till eventuella förändringar i skaderisk. Skadekostnaden motsvarar försäkringsbolagets kostnad för skadan.

Trygg-Hansa föreslår olika förebyggande åtgärder:

Ansvarsskada

• För att skapa en bra arbetsmiljö på byggarbetsplatsen är det viktigt med förebyggande arbetsmiljöarbete och att alla aktörer tar sitt ansvar. För detta krävs samverkan och att byggnadsarbetarna medverkar i arbetsmiljöarbetet.

• Hänvisa till branschavtal när ni skriver avtal (till exempel AB 04) så att alla följer samma regler. Om något inträffar blir skaderegleringen mycket lättare eftersom ansvaret mellan parterna är lättare att reda ut.

Allriskskada

• Den mest frekvent förekommande skada som drabbar branschen är allriskskador. Exempel på denna typ av skador är när entreprenad som utförs drabbas av brand- eller vattenskada.

• Hälften av alla vattenskador uppstår i våtrum och en vanlig orsak är läckande rör. Den vanligaste orsaken till att rören läcker är rost och otäta rörskarvar. Om man har utanpåliggande rör kan läckaget upptäckas tidigt och därmed kan skadan minimeras.

• För att undvika brandskador finns speciella bestämmelser för hur denna typ av riskmoment ska utföras. Se till att personal som arbetar med riskmoment har genomgått relevant säkerhetsutbildning. Säkerhetsställ också att bestämmelserna efterföljs på arbetsplatsen.

Brandskada

• Lämna aldrig levande ljus obevakade och se till att de inte står på platser där brandrisk föreligger.

• Elfel står för en fjärdedel av alla bränder. Kontrollera elinstallationer regelbundet. Bortglömda kaffebryggare eller kokplattor är mycket vanliga brandorsaker, anslut om möjligt dessa till tidur. Se till att elkablar som används inte är skadade och häng bort kablarna när de inte används för att minska risken för att de skadas.

• Om brand trots allt bryter ut är det viktigt att lokalen är utrustad med släckutrustning som är lätt att komma åt. Avståndet till släckutrustningen får inte överstiga 25 meter och utrustningen ska kontrolleras regelbundet.

• I många fall är en sprinkleranläggning det absolut effektivaste hjälpmedlet för att effektivt få stopp på en brand.

Inbrott

• Det ska ta så lång tid som möjligt för tjuven att ta sig in på området; en tjuv som står och försöker bryta upp en dörr är lätt att upptäcka och därmed avskräcks tjuven från att genomföra inbrottet. Se också till att området är väl upplyst; i ett mörkt område kan tjuven agera utan att bli upptäckt.

• Dokumentera det som finns i lokalen med en inventarielista. Detta förenklar kontakten med polis och försäkringsbolag. Ett bra hjälpmedel för att göra en inventarielista är att fotografera eller videofilma det som finns i lokalen

RED Byggindustrin

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.