Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Ingen tar ansvar för Arbetsmiljön

Publicerad: 10 maj 2016, 05:27

Pierre Gustafson, längst till höger, ute på inspektion av ett av NCC:s bostadsprojekt i Linköping tillsammans med kollegan Bertil Sandberg. Pierre Gustafson berättar att han ser samma arbetsmiljöproblem hos alla de sex största byggföretagen. Foto: Elin Bennewitz

Ansvaret för arbetsmiljön på byggarbetsplatserna ligger i praktiken på arbetsledarna. Men de har varken tid, kunskap eller befogenhet att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Det är den nedslående slutsatsen som Arbetsmiljöverket drar efter att ha gjort återkommande inspektioner hos de sex största byggföretagen.

Ämnen i artikeln:

SkanskaNCCPeab SverigeVeidekke KommersielltJMArbetsmiljöverketStrabagarbetsmiljösäkerhet

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Pierre Gustafson är arbetsmiljöinspektör och projektledare för Arbetsmiljöverkets satsning på stora byggföretag som pågår till och med 2017. Projektets första år 2015 låg fokus på de sex största byggföretagen: Peab, Skanska, NCC, Veidekke, JM och Strabag. Inom ramen för projektet har Arbetsmiljöverket gjort cirka 30 besök per företag.

Webb-tv: Arbetsmiljöverket inspekterar bygge i Linköping.

Nu har Arbetsmiljöverket sammanställt resultatet av inspektionerna – och det är nedslående.

– Vi har lämnat ganska omfattande kravlistor till alla sex företagen. Det var mycket brister ute på byggarbetsplatserna, säger Pierre Gustafson.

Han berättar att de hittade i stort sett samma brister hos alla sex företag. Den allvarligaste bristen är att uppgiftsfördelningen brustit när det gäller ansvaret för arbetsmiljön. Från central nivå fördelas ansvaret ner till varje enskild platschef. Men platscheferna delegerar i sin tur vidare ansvaret till arbetsledarna. Och arbetsledarna har ofta varken kunskap, utbildning, tid eller befogenhet att ta ansvar för arbetsmiljön på bygget, enligt Arbetsmiljöverket.

– Det förvånar oss att uppgiftsfördelningen inte fungerar. Jag tror att företagens ledningar inte förstått hur det ser ut på byggena i dag, säger Pierre Gustafson.

Han tror att problemet kan hänga ihop med att platschefernas roll har förändrats successivt de senaste 10–15 åren.

– Platscheferna har en så tung roll i dag. De hinner inte vara ute på bygget. De har blivit som kontorspersonal, fast placerade ute på byggarbetsplatserna. Arbetsledarna har fått den roll som platscheferna hade tidigare, säger Pierre Gustafson.

Att som arbetsledarna få fler arbetsuppgifter, utan att få mer tid eller lämplig vidareutbildning, är ett klassiskt recept för stress. Och det märks ute på byggena. Arbetsledarna blir sjukskrivna för att de inte hinner med.

– De går in i väggen som det heter. Och de som jobbar kvar berättar att de inte mår bra. De klagar på stress och hög belastning. Psykosociala problem blir allt vanligare i byggbranschen, säger Pierre Gustafson.

Pierre Gustafson granskar en APD-plan. Foto: Elin Bennewitz

Problemet med uppgiftsfördelningen återkommer på samtliga av de sex största byggföretagen. Alla sex har fått samma krav från Arbetsmiljöverket. De ska fördela arbetsmiljöarbetet skriftligen och se över kunskapsnivån hos arbetsledarna. De ska även undersöka arbetsförhållandena för plats ledningen inklusive arbetsledarna på samtliga byggarbetsplatser och upprätta skriftliga handlingsplaner för hur ohälsa och olycksfall ska förebyggas.

Utöver problemet med uppgiftsfördelningen har arbetsmiljöverket identifierat ytterligare fyra problem som återkommer hos alla sex byggföretagen. Det gäller bristande kunskap om belastningsergonomi, bristande kunskap om att förebygga vibrationsskador, att arbetsmiljöplanerna inte är uppdaterade och objektsanpassade, samt att det saknas säkerhetsrutiner för våld och hot.

När Pierre Gustafson besöker arbetsplatser inom ramen för satsningen på stora byggföretag har han med sig en omfattande checklista som fungerar som diskussionsunderlag. Foto: Elin Bennewitz

Pierre Gustafson berättar att Arbetsmiljöverket kan se en viss skillnad mellan de sex företagen, men vill inte lämna ut några detaljer.

– Några har nått en bit men inte hela vägen, andra har inte nått fram alls, säger han.

I flera fall finns kunskapen och rutinerna på högre nivå i företaget, men når inte ner till de enskilda byggarbetsplatserna. Det gäller till exempel rutiner för hur våld och hot, inklusive diskriminering och mobbning, ska hanteras.

– Frågar man på byggarbetsplatsen får man svar att ”Ja, nej, det har jag inte hört talas om”, trots att jag vet att det finns utarbetade rutiner centralt på företaget, säger Pierre Gustafson.

Trots många allvarliga brister i de stora företagens arbetsmiljöarbete kan Pierre Gustafson bekräfta att de presterar bättre än de mindre företagen i branschen.

– De är lite bättre, det måste jag säga. Går du på de mindre företagen hittar du mycket mer fel än såhär, säger han.

Så brister de stora byggarna

Följande fem problem återkommer hos alla de sex största byggföretagen enligt Arbetsmiljöverket:

■ Uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöarbetet fungerar inte.
■ Bristande kunskap om att förebygga vibrationsskador.
■ Arbetsmiljöplanerna inte är uppdaterade och objektsanpassade.
■ Det saknas rutiner för hur våld och hot på arbetsplatsen ska hanteras.
■ Bristande kunskap om belastningsergonomi.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev