onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Nya gränsvärden för kvarts på gång

Publicerad: 18 januari 2018, 05:00

Foto: Anders Siljevall

Nya regler väntar för gränsvärdena för bland annat kvartsdamm. Arbetsmiljöverket ser sänkningen som en tydlig signal för hur farligt det osynliga dammet kan vara.

Ämnen i artikeln:

arbetsmiljö

Respirabelt kvartsdamm får ett bindande gränsvärde på 0,1 mg/m3 inom EU. Det innebär att medlemsstaterna ska ha ett gränsvärde som är samma eller lägre. Kvartsdammet blir också en del av det som omfattas av EU:s carcinogen-direktiv. Att vara en del av carcinogen-direktivet innebär att arbetsgivaren ska sänka exponeringen så långt som möjligt oavsett gränsvärde. Arbetsmiljöverket ser nu över gränsvärdet för kvarts och om vi ska gå längre än EU eller behålla dagens gränsvärde.

LÄS MER: Kvartsdammet ska skingras

Dagens gränsvärde för respirabelt kvartsdamm är 0,1 milligram per kubikmeter. Det motsvarar ett kryddmått i 50 000 badkar. Men den lilla halten kan fortfarande innebära en skadlig exponering.

– I ett stängt rum tar det ett par dagar innan det osynliga dammet sjunker till marken och det virvlar lätt upp igen, säger Jens Åhman, enhetschef för Arbetsmiljöverkets enhet för kemiska, mikrobiologiska och fysiska faktorer.

Sammanlagda exponeringen skadlig

Kvartsdammet gör dig inte sjuk direkt, utan det är den kumulativa exponeringen över tiotals år som på sikt orsakar sjukdomar som silikos och lungcancer. Det finns även en akut form av silikos som är mycket ovanlig och den kan man drabbas av efter mycket höga exponeringar under bara några månader.

– På senare år har vi inte haft något fall av akut silikos, men det har förekommit i till exempel Israel, Spanien och Italien under tillverkning av och konstruktion med artificiell sten, säger Gustaf Bäck, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Eftersom kvartsdammet inte orsakar symtom på en gång och inte är synligt för blotta ögat är det lätt att slå sig till ro.

– Riskmedvetenheten är låg, säger Gustaf Bäck.

Finns flera åtgärder

Det finns dock flera åtgärder att ta till för att minska riskerna för exponering. Vattenbegjutning motverkar att kvartsdammet sprids. Välfungerande utsug på maskiner är också viktigt.

– Arbetsgivaren måste först se till att vidta generella åtgärder och därefter tänka på andningsskydd –att bara använda skyddsmask är inte tillräckligt utan lagen kräver generella åtgärder först, säger Jens Åhman.

Det gäller också att se till att andningsskyddet sluter tätt, många andningsskydd är inte kompatibla med skägg utan då krävs en mask med övertryck. Det går inte bara att plocka ett skydd från hyllan och förvänta sig att det ska fungera.

– Skydden ska vara anpassade till individen, som också ska vara utbildad i att hantera den. Genom företagshälsovården går det att göra en provning för att få rätt typ av andningsskydd. Även de stora leverantörerna brukar erbjuda detta, säger Gustaf Bäck.

Ändrat mätningskrav förändrar inget

Att Arbetsmiljöverket inte längre har kvar ska-kravet om mätning av kvartsdamm på arbetsplatserna ger inte en större osäkerhet, menar Gustaf Bäck och Jens Åhman.

– Det var ett fåtal företag som skötte detta väl. Kravet på mätning är idag inte absolut. Det viktigaste är att kunna visa upp att man vidtar tillräckliga åtgärder. Det handlar ju om att ändra kulturer snarare än om siffror på ett papper, säger Gustaf Bäck.

Inom Byggsektorn blev det naturligt svårt att motivera kravet på mätning. Det tar tid att organisera en mätning och att få tillbaka resultaten tar ytterligare några veckor. Till dess är företaget färdigt på byggarbetsplatsen i många fall.

– Den här förändringen har genererat en hel del projekt där branscher samlar in referensdata som kan användas som underlag för företagen när de ska redovisa sitt arbetsmiljöarbete.

Vägledning framtagen

En EU-gemensam vägledning för arbetsmiljöinspektörer kring just kvartsexponering inom bygg har tagits fram och inom kort är en svensk översättning färdig.

– Vägledningen blir dels ett stöd för inspektörer vid tillsyn på arbetsplatser. Men det är också ett bra material för arbetsgivare där de kan läsa om bra skyddsåtgärder, säger Jens Åhman.

Med nya gränsvärden på plats och faktumet att kvarts kommer att ingå i EU:s carcinogen- och mutagendirektiv lär kvartsdammet inom byggindustrin bli ett fokusområde för Arbetsmiljöverket framöver.

– Det är något vi kommer att titta på nästa år i nära samarbete med parterna. De stora företagen har verkligen tagit ett steg framåt i den här frågan. Men på ett bygge är det oftast lite personal från det egna företaget, så det krävs en grundläggande kultur. Andningsskydd borde vara lika naturligt som hjälm och skor, säger Jens Åhman.

Så skyddar du dig från kvartsdammet

■ Var medveten om var exponeringen av kvartsdamm är som störst. En bra tumregel är att där det finns synligt damm är halten kvartsdamm över gränsvärdet.
■ Använd de tekniker som finns för att minska spridningen av kvartsdamm, som vattenbegjutning och fungerande utsug på maskinerna.
■ Använd andningsskydd som fungerar. Det ska vara CE-märkt och ha P3-filter och användaren ska vara utbildad i hur den fungerar.
■ Städa rätt. Spola eller dammsug ytorna och sopa inte.

Relaterade artiklar

Kvartsdammet ska skingras

Anders Siljevall, anders@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev