Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Byggavtal & Löner

Detaljkrav från Byggnads

Publicerad: 12 januari 2012, 08:23

Den 20 januari möts representanter för Byggnads och Sveriges Byggindustrier, BI, för att inleda förhandlingarna om ett nytt avtal.

Ämnen i artikeln:

kollektivavtal

Byggnads presenterade sina detaljerade krav den 20 december.

Ett orosmoln som har tornat upp sig under 2011 är frågan om retroaktiv lön när löneförhandlingar har strandat. Frågan har redan orsakat gnissel kring det nya Byggavtalet.

Byggnads och BI är oense om från vilken tidpunkt en ny löneöverenskommelse ska gälla, när parterna når en uppgörelse efter strandade förhandlingar. Byggnads anser att överenskommelsen ska gälla retroaktivt, från byggstart. BI anser att överenskommelsen ska gälla från den tid punkt då man kom överens.

Avtalet mellan BI och Byggnads går ut den 29 februari. Under ledning av BI:s vice vd och förhandlingschef Mats Åkerlind och Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson ska parterna försöka komma överens dessförinnan.

Avtalsförhandlingarna gäller omkring 54 000 byggnadsarbetare. Byggnads ställer sig bakom LO-samordningen, vilket innebär 3,5 procent lönepåslag för ett år. Strax före jul specificerade Byggnads sina krav, framför allt när det gäller arbetsmiljöcertifieringar.

BI anser att Byggnads krav är för högt och pekar på industriavtalet. Där enades Teknikföretagen med IF Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer den 12 december om ett avtal för den internationellt konkurrensutsatta industrin.

Överenskommelsen är på 3,0 procent under en avtalsperiod på fjorton månader, vilket motsvarar 2,6 procent per år. Det är den nivå som arbetsgivarna kallar märket och som BI har som utgångspunkt i förhandlingarna med Byggnads.

– Det är med oro som vi noterar att vi trots finanskris och en vikande byggkonjunktur inte ser ett genomslag av märket i Byggnads yrkanden, säger Mats Åkerlind på BI.

När det gäller arbetsmiljön kräver Byggnads att fack och arbetsgivare ska skapa en gemensam arbetsmiljöfond med avgift i procent efter vinst. Fonden skulle bland annat bidra till ett nationellt kunskapscentrum. Det finns redan en överenskommelse om ett sådant centrum. BI anser att saken är klar, Byggnads anser att överenskommelsen inte har förverkligats.

Ett heltäckande utbildningsprogram inom arbetsmiljö är också ett krav. Byggnads kräver också bättre företagshälsovård och att det ska finnas krav på ett certifikat som visar att den som arbetar på ett bygge har fått arbetsmiljöutbildning.

BI säger att förhandlingen uteslutande gäller lön och ersättning.

– Vi arbetar dagligen med säkerhetsfrågorna men vi avser inte att diskutera detta vidare i avtalsförhandlingarna, säger Mats Åkerlind.

Den här vintern drar BI igång en satsning på arbetsmiljö. I tidningen Byggindustrin 40.11 berättar BI:s vd Ola Månsson utförligt om det arbetet. Nyligen meddelade Skanska att man inför arbetsmiljöcertifiering för allt arbete.

ANDRA FÖRHANDLINGAR
Den 21 december utväxlade Sveriges Byggindustrier, BI, och fackförbundet Seko avtalsyrkanden gällande Väg- och banavtalet. Enligt BI ligger Sekos krav över det så kallade märket på 2,6 procent per i industriavtalet.

Avtalet mellan BI och Seko löper ut den 29 februari och förhandlingen gäller lön och ersättning för omkring 5 000 väg- och anläggningsarbetare. Parterna träffas för ett första möte den 16 januari.

Den 13 december tog BI emot tjänstemannafackens krav och parterna träffades vid ett första möte den 11 januari. BI anser att kraven ligger betydligt över märket i industriavtalet.

Avtalen med tjänstemannafacken går ut den 31 januari och förhandlingen gäller lön för omkring 10 000 tjänstemän som omfattas av Unionens och Sveriges Ingenjörers avtal. Avtalen gäller också allmänna villkor för omkring 25 000 tjänstemän som även innefattar avtalet med Ledarna.

Björn Dickson - bjorn@byggindustrin.com

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev