Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Byggavtal & Löner

Entreprenör kan bli ansvarig för lön

Publicerad: 27 juni 2017, 11:53

Entreprenörsansvar för lön ska gälla för både utstationerade arbetstagare och anställda i bygg- och anläggningsbranschen i Sverige, enligt förslaget.

Foto: Johanna Åfreds

I dag läggs en departementspromemoria om att huvudentreprenören ska kunna bli ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön.

Ämnen i artikeln:

huvudentreprenörsansvarkollektivavtal


I en departementspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att ett entreprenörsansvar ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige i bygg- och anläggningsbranschen, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete. Förslaget innebär att ett entreprenörsansvar ska införas inom bygg- och anläggningsverksamhet.

En arbetstagare som inte får lön för det arbete denne har utfört i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt genom att gå högre upp i entreprenadkedjan. Entreprenörsansvaret ska i första hand gälla den uppdragsgivare som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör, men aldrig den ursprungliga beställaren av entreprenaden.

Arbetstagaren ska informera uppdragsgivaren om sin lönefordran. Också ett fackförbund som arbetstagaren är medlem i kan lämna information om att en lönefordran finns. Enligt förslaget är sedan uppdragsgivaren betalningsskyldig efter sju arbetsdagar.

Om uppdragsgivaren inte betalar ska enligt huvudförslaget även huvudentreprenören under vissa förutsättningar kunna bli ansvarig för att lönen betalas ut. Med huvudentreprenör menas den som enligt avtal med den ursprungliga beställaren av entreprenaden ansvarar för att det arbete som omfattas av avtalet blir utfört.

I departementspromemorian diskuteras även ett alternativt förslag, som innebär att endast arbetsgivarens direkta uppdragsgivare ska ha ett ansvar för att arbetstagare får ut sin lön. Båda förslagen bedöms enligt regeringen vara förenliga med EU-rätten

Genom att remittera både ett huvudförslag med ett ansvar som kan omfatta huvudentreprenören och ett alternativt förslag med ett ansvar i endast ett led säkerställs att det finns beredningsunderlag för att genomföra endera alternativet, uppger regeringen.

Den föreslagna lagen om entreprenörsansvar och den föreslagna ändringen i utstationeringslagen ska träda i kraft den 1 juni 2018.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev