söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Byggavtal & Löner

Parterna i bygg har växlat avtalskrav

Publicerad: 13 februari 2020, 16:00

Mats Åkerlind, Byggföretagen och Johan Lindholm, Byggnads, har under dagen växlat avtalskrav med varandra.

Nu är avtalsrörelsen mellan Byggnads och Byggföretagen i full gång.

Ämnen i artikeln:

Byggavtaletkollektivavtal


Yrkandena från Byggföretagens sida innehåller bland annat krav på:

- Att resultatet från de partsgemensamma arbetsgrupperna slutförs och införs i avtalet.

- Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre verksamhetsanpassningar. Exempelvis genom att utöka tidsspannet inom vilken den ordinarie arbetstiden kan förläggas till mellan klockan 06.00 och 18.00.

- Byggföretagen vill stärka den process som finns idag där facket har möjlighet att delegera mandat till fackligt förtroendevald genom att bidra till att flytta ut inflytandefrågor direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det föreslås ske genom att Byggföretagen ger motsvarande ”speglad” fullmakt till medlemsföretaget efter en partsgemensam genomgång och utbildning.

Förhandlingschefen på Byggföretagen, Mats Åkerlind, kommenterar:

– Ska byggbranschen fortsätta vara konkurrenskraftig krävs det att parterna anpassar kollektivavtalen så att de kan möta konkurrensen i en föränderlig omvärld. Vi måste skapa förutsättningar för en säker och trygg arbetsmiljö genom långsiktig lokal samverkan på företagsnivå och den enskilda arbetsplatsen.

Även Byggnads har listat sina krav i punktform:

- Ordning och reda. Bland annat uppföljning och granskning av huvudentreprenörens ansvar behöver exempelvis gå snabbare.

- Hålla hela arbetslivet: Arbetsgivarna måste ta sitt arbetsmiljöansvar på större allvar. Ingen ska bli utsatt för fara, skadas eller dö i arbetet. Regelbundna hälsoundersökningar och ett engagerat samarbete med företagshälsa är grundläggande. Skyddsombudens roll och de regionala skyddsombuden möjlighet att besöka arbetsplatser är viktiga för att öka säkerheten på byggarbetsplatserna.

- Högre pensioner: Det är inte rimligt att byggnadsarbetare som knappt orkar jobba fram till dagens lägsta pensionsålder inte får avtalspension förrän efter de fyllt 25. Ett pensionssystem anpassat efter vår verklighet och avtalspension från första arbetstimmen borde vara en självklarhet.

- Löner: Byggnads står bakom det gemensamma kravet från 12 LO-förbund om minst 3 procent i löneökning. Men ökningen får inte vara mindre än 783 kronor i månaden. Detta är ett minimum, även för dem som har mindre än 26 100 i månaden. Att andra ersättningar, som exempelvis semesterlön och övertidsersättning, ska öka med samma procent är också ett krav.

- Jämställdhet och sexuella trakasserier: Arbetsplatser fria från trakasserier och diskriminering. Och det måste gå att förena familjeliv med ett arbete som byggnadsarbetare. Byggnads ställer också krav på arbetsgivarnas ansvar att utreda, och vidta konkreta åtgärder för att förhindra trakasserier.

Det nya byggavtalet ska vara på plats till den 30 april.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev