tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Byggavtal & Löner

Utstationerade kan få kräva högre lön

Publicerad: 2 april 2020, 13:02

Regeringen föreslår i propositionen att villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal ska utvidgas.

Regeringen föreslår en rad lagändringar som ska ge mer lika villkor mellan utstationerad och inhemsk arbetskraft.

Ämnen i artikeln:

Byggavtaletkollektivavtal


Regeringen har beslutat om en proposition för att Sverige ska implementera EU:s ändringsdirektiv till utstationeringsdirektivet, skriver regeringen i ett pressmeddelande. De föreslår i propositionen att villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal ska utvidgas. Till exempel ska den lön som får krävas inte längre begränsas till minimilön. Skyddet för uthyrda utstationerade arbetstagare som kommer till Sverige föreslås utökas, bland annat genom att likabehandlingsprincipen i lagen om uthyrning av arbetstagare ska tillämpas vid utstationering.

Skyddet vid långvarig utstationering föreslås även förstärkas genom att i princip samtliga arbets- och anställningsvillkor ska tillämpas på långvarigt utstationerade arbetstagare. En utstationering kan i regeringens förslag anses som långvarig genom att olika arbetstagares utstationeringstid läggs samman.

Regeringen föreslår även skärpningar av bestämmelserna om anmälningsskyldighet och kontaktperson i utstationeringslagen. Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige ska vara skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om utstationeringen och utse en kontaktperson i Sverige från första dagen istället för som tidigare först efter fem dagar.

Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare ska vara skyldiga att lämna dokumentation till tjänstemottagaren i Sverige som visar att en anmälan har gjorts till Arbetsmiljöverket. Tjänstemottagare i Sverige ska vara skyldiga att underrätta Arbetsmiljöverket om den utstationerande arbetsgivaren inte visar att anmälningsskyldigheten fullgjorts. En sanktionsavgift ska tas ut om arbetsgivaren eller tjänstemottagaren inte fullgör skyldigheterna.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev