lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Expertsvar Entreprenadjuridiska avtal

Försenad leverans på grund av krig

Publicerad: 23 september 2022, 10:33

Vad gäller enligt avtal när en leverantör inte kan leverera på grund av kriget i Ukraina? Juristerna på Byggföretagen ger svar.

Foto: Mattias de Frumerie

Hej! Vi har ett entreprenadavtal avseende en nybyggnation av två kedjehus där AB 04 är avtalat att gälla. Vi har precis fått besked från vår stomleveratör att de inte kommer kunna leverera stommarna i tid. Leverantören har gjort en hinderanmälan med en allmän hänvisning till kriget i Ukraina. ABM 07 gäller mellan oss och stomleverantören. Hur bör vi agera? /Olle

Ämnen i artikeln:

Ukrainastommehinderersättning

Svar: Hej Olle! I enlighet med ABM 07 p.10 har part ”…rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständighet på motpartens sida eller till följd av omständighet utanför partens kontroll eller annat av parten icke vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja.” I detta fall torde kriget anses vara en sådan omständighet utanför parternas kontroll. Frågan är dock om leverantören åtminstone delvis bort ha räknat med denna omständighet då kriget pågått under en tid nu. Det beror förstås även på vid vilken tidpunkt ni tecknade avtalet med stomleverantören. 

Det låter som att den hinderanmälan ni mottagit ifrån er leverantör är väldigt generellt formulerad. Ni bör därmed begära en tydligare förklaring till på vilket sätt leveransen påverkas av kriget samt även begära in en beskrivning kring hur de har försökt lösa situationen med leveransförseningen. Ni bör även ställa frågan om när leverans beräknas ske samt när de fick kännedom om förseningen.

I enlighet med AB 04 kap. 4 § 4 bör ni även utan dröjsmål underrätta er beställare om att de aktuella stommarna blir försenade. Underrättelsen bör ske för att försöka undvika att ni drabbas av eventuella förseningsviten gentemot er beställare. Vi rekommenderar alltid att ni gör en sådan underrättelse skriftligt.

/Juristerna vid Byggföretagen: Claes Sahlin, Maria Andersson, Gustav Gonselius och Martin Peterson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev