torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Expertsvar Lagar & Regler

Krav på lämplighetsprövning vid hantering av explosiva varor

Publicerad: 3 november 2021, 11:25

Bild 1/2  Sedan augusti i år gäller nya krav på explosiva varor. Foto: Mikael Ullén

Hej! Jag hörde att man har infört en skärpning av kontrollen av explosiva varor. Vad innebär det för mig som jobbar på byggen där det sprängs? /Entreprenör

Ämnen i artikeln:

MSBMyndigheten för samhällsskydd och beredskap

Hej Entreprenör! 

Vi antar att du syftar på ändringarna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vilka har genomförts i syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor. De nya reglerna gäller från den 1 augusti 2021.

Krav på lämplighetsprövning

Det är den entreprenör som har eller söker tillstånd för att hantera explosiva varor samt de personer som ansvarar för den verksamheten som påverkas av ändringarna och som måste ska hålla koll på vilka regler som gäller. Något som är nytt, från den 1 augusti i år, är att alla som deltar i hanteringen med explosiva varor hos ska anmälas till tillståndsmyndigheten (som i regel kommunen). Detta för att deltagarna ska lämplighetsprövas av myndigheten, bland annat genom att inhämta yttrande från polisen. Även personer med betydande inflytande över verksamheten hos den som har/söker tillstånd såsom vd och styrelse med flera ska numera lämplighetsprövas. Liksom tidigare ska även en eller flera föreståndare utses. Denne ska också anmälas till myndigheten för lämplighetsprövning. Verksamheter som sedan tidigare har tillstånd att hantera explosiva varor ska anmäla deltagare till tillståndsmyndigheten. Godkännanden ska vara klara senast den 31 januari 2022. Personlistan ska alltid hållas aktuell.

Om det finns flera entreprenörer på en arbetsplats som var för sig utför arbeten med explosiva varor under sina egna tillstånd ska var och en av dessa anmäla sina deltagare. Personer som arbetar med andra uppgifter på en arbetsplats behöver inte anmälas. Om ett företag som själv saknar tillstånd för explosiva varor har en totalentreprenad och anlitar andra företag för sprängarbeten så är det dessa som ansvarar för tillstånd och att aktuella regler följs, inte den som har totalentreprenaden.

Fler krav

I lagen om brandfarliga och explosiva varor har det samtidigt införts tydligare krav på byggnader, anläggningar och anordningar där brandfarliga och explosiva varor hanteras. Byggnader, anläggningar och anordningar ska vara inrättade med hänsyn till risken för obehörigt förfarande. Det innebär att man även måste ta hänsyn till risken för inbrott och stölder. Bestämmelsen bör inte innebära krav på några större förändringar, åtminstone inte för explosiva varor. Kravet att vidta åtgärder för att förebygga obehörigt förfarande finns redan sedan tidigare i en annan paragraf i LBE.

Ytterligare ändringar som man gjort är att man skärpt tider för tillståndet, ett tillstånd får gälla i högst 3 år. Möjligheten att återkalla tillstånd har också utvidgats.

Som en följd av ändringarna i LBE infördes samtidigt flera ändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE). Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat om nya föreskrifter som förtydligar lag och förordning. Där finns bland annat kompletterande bestämmelser om deltagare och anmälan av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.

Vägledning om bestämmelserna kring brandfarliga och explosiva varor finns på www.msb.se. 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev