söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Jämställdhet

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling

Publicerad: 20 juli 2018, 04:00

Små arbetsgrupper, goda medianlöner och lika möjligheter för män och kvinnor att bli chef. Det är områden där byggbranschen utmärker sig positivt. Det visar en ny undersökning från Nyckeltalsinstitutet.

Ämnen i artikeln:

gendered landscapejämställdhet

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


Nyckeltalsinstitutet har även kartlagt byggbranschen arbetsmiljö. Undersökningen visar att den övergripande hälsostatusen inte sticker ut speciellt mycket jämfört med andra branscher men att det är skillnader mellan tjänstemän och hantverkare/kollektivanställda:

• Tre av fyra anställda inom byggbranschen har högst fem sjukdagar per år vid högst tre tillfällen. Det är en högre nivå än vad vi ser i andra branscher. Medianen för samtliga ingående organisationer är 65 procent, eller strax under två av tre anställda. Men liksom för övriga hälsonyckeltal är det i byggbranschen stor skillnad mellan hantverkare och tjänstemän. För hantverkare är det bara drygt hälften som har högst fem sjukdagar per år.

• I övrigt följer byggföretag väl nivåerna i svenskt arbetsliv i stort. Det är förhållandevis låg långtidssjukfrånvaro för tjänstemän och lite högre för hantverkare men i övrigt är byggbranschens medianvärden nära medianvärdena för samtliga medverkande organisationer.

Det finns också områden där branschen utmärker sig negativt. Det satsas inte så mycket på kompetensutveckling, mindre än en procent av den arbetade tiden. En låg andel, ungefär tre av fyra anställda, har det senaste året haft någon form av utvecklingssamtal. Det är, jämfört med andra branscher, en låg andel. Personalomsättningen, mätt i andel avgångar, är närmare 20 procent och högre än i de flesta andra branscher.

Nyckeltalsinstitutet

Nyckeltalsinstitutet ägs av Civilekonomerna,  Labora Konsultforum och Wise AB. Bolaget bildades 1996 och gör systematiska  mätningar avseende personalekonomiska  nyckeltal.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev