tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Jämställdhet

El/energi mest jämställt inom bygg

Publicerad: 9 mars 2020, 05:54

Bygg- och anläggingssektorn är mer jämställd än fastighetssektorn trots att den senare har en jämnare fördelning av kvinnor och män. Det visar Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex.

Ämnen i artikeln:

gendered landscapejämställdhet

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Det är inte så illa ställt med jämställdheten inom samhällsbyggnadssektorn trots allt. Enligt Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex hamnar sektorerna el/energi, bygg- och anläggning och fastighet alla över medianen för alla branscher.

Jämställdhetsindexet mäter nio olika nyckeltal som tillsammans bildar ett index som skattar hur jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor är i en bransch. Det handlar alltså inte enbart om hur könsfördelningen ser ut.

– Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs – de bygger och bidrar till dess framgång. Genom att mäta organisationens arbetsvillkor är det möjligt att förstå hur jämställd organisationen är som arbetsgivare och hur man står sig mot branschen, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Jämställdhet är mer än könsfördelning

El/energi placerar sig högst inom samhällsbyggnadssektorn. Det beror på att sektorn har bättre resultat än de övriga när det gäller nyckeltalen för lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraledighet och tillsvidareanställningar.

–  Trots en sned könsbalans lyckas el/energi skapa mer jämställda arbetsförhållanden än fastighet och bygg. Könsfördelningen får aldrig bli en ursäkt för att inte ha jämställda villkor, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Fastighet är den delbransch som har störst andel kvinnor jämfört med de andra delbranscherna inom samhällsbyggnad och den som har kommit längst med jämställda ledningsgrupper. Att fastighet ändå inte har ett högre index beror främst på större skillnader i långtidssjukfrånvaro och anställningsformer mellan kvinnor och män än bygg.

Bygg- och anläggningssektorn, som ligger på andra plats av de tre delbranscherna, utmärker sig positivt bland annat genom att nästan alla anställda i branschen, fler än nio av tio, och både kvinnor och män, har heltidstjänster. De har också tillsvidareanställning i hög utsträckning vilket bidrar positivt till möjligheten för jämställdhet. Kvinnor anställda i byggbranschen har nästan lika möjligheter att blir chefer, enligt Nyckeltalsinstitutets och Byggchefernas kommande rapport om jämställdhet i samhällsbyggnadsbranschen.

Många utmaningar kvarstår

Men samhällsbyggnadssektorn har fortfarande en rad utmaningar för att nå jämställdhet på riktigt. Till exempel är fortfarande bara cirka 6 procent av byggbranschens olika yrkesgrupper är jämställda. Det innebär i genomsnitt att bara en av 15 yrkesgrupper har minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män. Likaså utgörs byggbranschens ledningsgrupper fortfarande till stor del av män, ungefär tre av fyra.

Uttaget av föräldraledighet i branschen är i genomsnitt 50 dagar lägre för män än för kvinnor. Det är en betydligt större skillnad än i andra delar av arbetsmarknaden där medianvärdet är färre än 30 dagar i skillnad mellan könen, skriver Nyckeltalsinstitutet och Byggcheferna i ett pressmeddelande.

Om kartläggningen:

Nyckeltalsinstitutet genomför varje år en kartläggning arbetsvillkoren inom företag och organisationer. Informationen vägs samman till ett jämställdhetsindex. Inom samhällsbyggnad finns index för tre delbranscher: El/energi, bygg- och anläggning och fastighet. Alla delbranscherna inom samhällsbyggnad placerar sig högre än medianen för alla branscher.

1. El/energi                    134

2. Bygg/anläggning     125

3. Fastighet                    123

Medianen för alla branscher är 120 och högsta indextal är 180.

Detta mäter Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex

De nio nyckeltalen som utgör jämställdhetsindex är:

Yrkesgrupper – könsfördelningen i verksamhetens olika yrken. Med jämställda yrkesgrupper menas att högst 60 procent av de som ingår i respektive yrke är av samma kön.

Ledningsgrupp – fördelningen av kvinnor och män i högsta ledningen. Med jämställd ledningsgrupp menas en könsfördelning om 40/60 procent.

Lika karriär – i vilken utsträckning kvinnor och män i verksamheten har lika möjligheter att avancera och bli chefer.

Lön – löneskillnader bland medarbetarna kopplade till kön.

Långtidssjukfrånvaro – skillnader i långtidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män.

Föräldraskap – skillnader i uttag av föräldradagar mellan män och kvinnor.

Sysselsättningsgrad – skillnader mellan män och kvinnor när det gäller i vilken utsträckning de arbetar deltid och heltid.

Tillsvidareanställning – skillnader mellan män och kvinnor när det gäller tryggare och mindre trygga anställningsformer.

Aktivt arbete – i vilken utsträckning diskrimineringslagens krav på aktivt arbete uppfylls.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev