söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Jämställdhet

Fler kvinnor väljer utbildningar inom bygg

Publicerad: 7 mars 2017, 14:47

Civilingenjörsutbildningen inom samhällsbyggnad har fortfarande mansdominans. Arkitektutbildningen däremot antar flest kvinnor. ”Könsbundna utbildningsval är ett stort problem som lärosätena upplever”, säger Aleksandra Sjöstrand, utredare på Universitets- och högskolerådet (UHR).

Ämnen i artikeln:

gendered landscapejämställdhet

Johanna Åfreds

johanna@byggindustrin.se


Civilingenjörsutbildningen inom samhällsbyggnad, eller väg- och vattenbyggnad som inriktningen fortfarande heter i Lund och Luleå, lockar fortfarande flest män. Cirka 40 procent är kvinnor och 60 procent män utslaget på de fyra utbildningsorterna i landet. Men hur stort intresset är från de olika könen varierar mellan högskolorna. På Luleå Tekniska Universitet antogs endast 13 kvinnor och 40 män i höstas.

– Men om man skulle räkna in vår civilingenjörsutbildning med inriktning arkitektur, som har flest kvinnliga sökande, blir totalbilden en annan. Jag tror att vi levererar ungefär lika många kvinnor som män ut till branschen totalt från Luleå varje år, säger Martin Nilsson, avdelningschef för bygg och konstruktionsteknik.

Högskolorna har i sitt uppdrag att jobba för breddad rekrytering, bland annat vad gäller kön, berättar Aleksandra Sjöstrand, utredare på Universitets- och högskolerådet (UHR). Civilingenjörsutbildningen inom samhällsbyggnad/väg och vatten har till stor del lyckats locka fler kvinnor till en tidigare mansdominerad utbildning. För detta krävs långsiktigt arbete.

– Vissa mönster skapas tidigt. Normerna finns redan i grundskolan. Killar och tjejer väljer dessutom väldigt olika på gymnasiet. Högskolan kommer in sent i utbildningskedjan, säger Aleksandra Sjöstrand.

Hon pekar ut en allmän tendens där det genom åren har skett en viss utjämning där mansdominerade högskole-utbildningar lyckats locka kvinnor. Däremot har man inte lyckats med det omvända, att locka män till kvinno-dominerade utbildningar inom till exempel vården.

– Forskare lyfter fram att det som domineras av kvinnor inte har så hög status. Dessutom kan lägre lön i kvinnodominerade yrken spela in, säger Aleksandra Sjöstrand.

Ett sätt att locka kvinnor till mansdominerade utbildningar har enligt henne varit att högskolor döpt om utbildningar för att signalera något nytt. Exempelvis då väg- och vatten bytte namn till samhällsbyggnad. Ett annat sätt kan vara att lägga till nya moment i utbildningen.

– Mer humanistiska inslag, att man kan visa på att utbildningen leder till att man får jobba med människor och mer internationella delar är sådant som lärosätena lyfter fram som sådant som har gett resultat för att locka kvinnor, säger Aleksandra Sjöstrand.

Hon talar om några av de möjliga skälen till att arkitektutbildningen lockar fler kvinnor än att bli civilingenjör inom samhällsbyggnad.

– Arkitekt uppfattas kanske inte som lika tekniskt trots att det ändå krävs väldigt mycket sådana kunskaper även för en arkitekt. Arkitekt har även ett konstnärligt inslag som möjligen lockar kvinnor.

Chalmers bytte utbildningsnamn på sitt civilingenjörsprogram från väg- och vatten till samhällsbyggnadsteknik 2015.

– Vi har våra aningar om att samhällsbyggnadsteknik vänder sig till en bredare grupp studenter än väg- och vatten. Vi har tagit in två kullar på det nya programmet men har hittills inte sett någon revolutionerande förändring, säger Patrik Höstmad, utbildningsområdesledare för arkitektur och samhällsbyggnad på Chalmers.

Varför är det en majoritet kvinnor på arkitektutbildningen tror du?

– Ett skäl kan vara att kvinnor har bättre studie-resultat från gymnasiet och att det är svårare att komma in på arkitektutbildningen än den i samhällsbyggnads-teknik, säger han.

På Lunds Tekniska Högskola säger Ulrika Forsgren Högman, kommunikationschef, att en förklaring till mansdominansen på väg- och vattenbyggnad kan vara att de inte, som man har KTH, har samlat den utbildningen tillsammans med lantmäteri, under rubriken samhällsbyggnad.

– Andelen kvinnor som började på programmen 2016 var 28 procent på väg- och vattenbyggnad och 53 procent på lantmäteri, säger hon.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev