Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Jämställdhet

Flera byggbolag bättre än snittet på jämställhet

Publicerad: 8 mars 2016, 13:03

Bild 1/2  

Foto: Mattias de Frumerie

En genomgång av elva företag i byggbranschen visar på stora variationer i jämställdheten i företagens topp. I två av företagens styrelser – White och Infranord – var kvinnorna till och med i majoritet. Skanska styrs dock fortfarande mest av män.

Ämnen i artikeln:

styrelserSkanskaWhite Arkitekterinfranordjämställdhet

NML

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


– Att öka andelen kvinnor på ledande nivåer är en oerhört viktig aspekt i det övergripande mångfalds- och inkluderingsarbetet, säger Pia Höök, Diversity Manager på Skanska.

När Byggindustrin räknade antalet kvinnor och män i ledningsgrupper och styrelser visade genomgången att styrelsegrupperna generellt har högre andel kvinnor än ledningsgrupperna.

Flest kvinnor på styrelseposter finns hos Infranord, White arkitekter och Sweco som har 50 procent kvinnor eller mer i styrelserna. Infranord är de enda som har en kvinnlig styrelseordförande – Eva Färnstrand.

Men det finns fortfarande styrelser som har proportionerligt sett väldigt få kvinnor. I Skanskas styrelse är enbart 3 av 14 medlemmar kvinnor, alltså 21 procent.

Tittar man på ledningsgrupperna är det White arkitekter som har högst andel kvinnor, med 64 procent. Lägst har Peab med har 17 procent och Skanska syns också i botten, med 18 procent.

Inte jämställt trots satsning

Skanska jobbar internt med att utbilda chefer i inkluderande ledarskap, har nätverk för kvinnor och även Skanska SWAG, en grupp bestående av seniora kvinnor, som agerar rådgivare till koncernledning i frågor som handlar om inkluderande kultur och ledarskap. Ändå har man alltså inte en jämställd ledning.

– Även om vi kunnat se en viss ökning det senaste året har vi fortfarande fler män än kvinnor i toppen. Vad gäller styrelsen är det en ägarfråga och därför inget som vårt interna jämställdhets- och mångfaldsarbete har inflytande över, säger Pia Höök.

Branschen har historiskt varit mansdominerad och är i stora drag det fortfarande, menar Pia Höök. Men Skanska strävar efter en mer jämställd ledning.

– Det handlar om vår förmåga att attrahera, rekrytera och behålla talang. Vi måste förstå och avspegla samhället, vara innovativa och förändringsbenägna, säger hon.

27 år kvar till jämställda styrelser

2 AP-fonden gör varje år ett kvinnoindex där de tittar på kvinnorepresentation i bolagsstyrelser och ledningsgrupper. De senaste siffrorna visar att det finns i snitt drygt 29 procent kvinnor i Sveriges bolagsstyrelser och 22 procent i ledningsgrupperna. Antalet kvinnor blir fler, men det kommer ta 27 år innan styrelserna generellt i Sverige består av 50 procent kvinnor.

Regeringen tycker att detta är för lång tid och bereder en utredning som skulle kunna resultera i en lag om könskvotering för börsnoterade bolag.

Bättre resultat med jämställdhet

Christina Franzén, jobbar i företaget Ledarskapsakademien och har skrivit boken ”Det lönar sig”, om genusarbete inom verkstadsindustrin.

Hon tror att anledningen till att det ser bättre ut i styrelser än i ledningsgrupper är att man har haft fokus på jämställdheten i styrelser under många år.

– Styrelsen har en stor påverkan på företaget, men det är i ledningsgruppen man driver sin affär, så även där borde företag jobba för att ha en bred representation, menar hon.

Hennes forskning visar att det går bättre resultatmässigt för företag som tänker på jämställdhet.

– Berör man både kvinnor och män i sin affärsidé bör man ha både kvinnor och män i ledningen, även om det mest är män i byggbranschen. Det handlar också om att förstå hur man driver ett modernt företag, säger Christina Franzén.

Kort om Kvinnoindex

■ Enligt senaste kvinnoindex ökade andelen kvinnor i börsbolagens styrelser 2015 för andra gången på tre år och uppgick till 27,9 procent. Sju av de företag Byggindustrin har tittat på har högre siffror än så.
■ Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar ökar totalt sett i landet och uppgår för 2015 till 19,5 procent vilket motsvarar en ökning på drygt en procentenhet från föregående år. Nio av ledningarna i de utvalda byggföretagen ligger dock bättre till än så.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev