Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Jämställdhet

Kvinnor fifflar mindre än män

Publicerad: 12 mars 2015, 15:51

Karin Ahlström har undersökt chefers attityder till manschettbrottslighet. Foto: Privat

Karin Ahlström har undersökt chefers attityder till manschettbrottslighet och jämfört byggsektorn med IT-branschen. Branscherna är lika i sin projektbaserade verksamhetsform men de är olika när det gäller attityden till och medvetenheten kring oetiskt beteende.

Ämnen i artikeln:

jämställdhetkorruptionmutbrott


Den projektbaserade verksamheten inom bygg pekas ofta ut som något som underlättar för både mutor och ekonomisk brottslighet.

– Men byggsektorn är inte den enda som är projektbaserad. Samma affärslogik finns exempelvis i IT-branschen, där det också finns ett stort antal leverantörer som konkurrerar med varandra om projekt. Båda sektorerna omsätter stora belopp, står för cirka tio procent av Sveriges BNP var, och sysselsätter många människor. Men trots många likheter dras inte IT-sektorn på långa vägar med samma problem med brottslighet som byggbranschen, säger Karin Ahlström.

Karin Ahlström har under många år lett mentorskapsprogram inom IT och byggbranschen, bland annat Mentorbygg för kvinnor. När hon skulle skriva sitt examensarbete i psykologi vid Stockholms universitet förra året föll det sig naturligt att granska chefer i de två branscherna. 200 chefer med budget- och personalansvar, hälften från var bransch, valdes ut för att delta i en enkätundersökning, som fick 60 procents svarsfrekvens. De fick ta ställning till 28 påståenden om oetiskt beteende.

– Min första hypotes var att cheferna i byggsektorn har en mer liberal syn på regel- och lagbrott än chefer inom IT, utifrån det faktum att ekonomisk brottslighet är vanligast inom bygg. Den andra hypotesen var att män har en mer liberal syn på regel- och lagbrott än kvinnor, utifrån det faktum att majoriteten av manschettbrottslingar är män, säger Karin Ahlström.

Resultatet visar dock att chefer från både IT och bygg anser att det är orätt att bryta mot företagets etiska riktlinjer även om det skulle gynna lönsamheten. Det var snarare så att cheferna inom bygg uppgav i högre grad att de jobbar systematiskt för att minimera risken för att företaget ska drabbas av ekonomisk brottslighet. De angav att de kontrollerar sina medarbetare, talar med dem om uppförandekoder och uppmuntrar dem att anmäla oegentligheter i större utsträckning än IT-cheferna.

– Det skulle kunna förklaras av att medvetenheten är större inom bygg, på förekommen anledning. Frågan om ekonomisk brottslighet är snarare en icke-fråga inom IT. Men det kan såklart finnas ett större mörkertal inom IT eftersom medvetenheten är lägre, säger Karin Ahlström.

Resultatet visar även att kvinnor generellt är mer kritiska till sina företag och pekar ut att olagligheter förekommer i deras företag. Detta var oberoende av om de arbetar inom IT eller bygg. Karin Ahlström slutsats är att kön har större betydelse för inställningen än bransch.

– En förklaring till kvinnors rättrådighet kan vara att det finns starka normer i samhället som fördömer kvinnor som agerar brottsligt mycket starkare än män. Kvinnor ses som offer och döms hårt om de bryter mot regler. Män förväntas ta mer risker och deras fall blir inte lika hårt socialt sett om de begår brott, säger Karin Ahlström.

Relaterade artiklar

Ekobrottslingar är ofta byggare

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev