Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Jämställdhet

Uppsägningar slår mot mångfalden

Publicerad: 17 februari 2009, 14:29

Unga, kvinnor och invandrare får gå först när byggföretagen bantar.


De senaste årens ansträngningar att göra byggbranschen mer könsblandad och etniskt mixad riskerar att gå om intet i lågkonjunkturens varselvåg.

Enligt LAS, Lagen om anställningsskydd, är huvudprincipen sist in först ut.

– Varslen i branschen slår obönhörligt mot de yngre, säger Lars Bergqvist, Byggchefernas ordförande.

Och mot kvinnorna som ofta har kort anställningstid. 2007 var 7, 6 procent av de verksamma i byggbranschen kvinnor och knappt 43 procent var över 45 år.

Lars Bergqvist ser en risk för att historien upprepar sig. Under krisåren i början av 1990-talet gick nästan en hel generation ingenjörer förlorade.

– Ja, det är uppenbart, men risken är att det blir än mer dramatiskt nu. Samma antal varsel som lades under ett par år i början av 1990-talet har lagts på ett par månader nu.

Och det sker vid en kritisk tidpunkt, tycker han. Inom ett antal år kommer de stora årskullarna från mitten av 1940-talet att gå i pension.

– Därför borde man vara extra vaksam och försöka hitta lösningar för att ha de yngre kvar.

Han tycker att företagen har dålig fantasi när det gäller att hitta lösningar för att behålla de unga. Deltidslösningar och utbildningsår finns, enligt Bergqvist, sällan på agendan.

– Det är antingen avtalspension eller sparken som gäller, säger han, och föreslår att branschen framtiden skulle fundera på lösningar med så kallade övertidsbanker – där man kan gå upp i arbetstid till samma lön i högkonjunktur och ner i arbetstid till samma lön under lågkonjunkturen – som används inom delar av tillverkningsindustrin.

På Peab känns problemet med minskad mångfald i nedskärningstider igen. Eva Rönnbäck, personalchef med ansvar för övergripande personalförsörjning i koncernen, säger att framför allt andelen kvinnor inom Peab sjunker när uppsägningsvarsel verkställs.

– Ja, så är det. Eftersom många kvinnor har jämförelsevis kort anställningstid blir det konsekvensen när vi säger upp anställda enligt turordningsreglerna, säger Eva Rönnbäck.

På Peab finns det inget generellt program för att motverka denna effekt.

– Vi följer lagar och avtal, och då kan minskad mångfald bli en konsekvens när man gör nedskärningar, säger Eva Rönnbäck.

Det finns byggföretag som ger anställda över en viss ålder generösa villkor om de går i pension i förtid. En effekt av det blir att anställda med jämförelsevis få år i företaget, en grupp där andelen unga, kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än den svenska är jämförelsevis stor, har större möjligheter att stanna i företaget.

– Men sådana program är ett trubbigt redskap. Vi värderar i stället varje enskilt fall och tittar då på tänkbara och lämpliga individuella lösningar, säger Eva Rönnbäck.

Peab har under de senaste månaderna verkställt ett antal uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vi har inte lyckats få samlad information om antalet uppsägningar i koncernen.

– Andelen kvinnor är störst bland tjänstemännen. Bland yrkesarbetarna förändras andelen kvinnor inte mycket när vi minskar personalen, eftersom andelen kvinnor inom den gruppen är jämförelsevis låg redan i utgångsläget, säger Eva Rönnbäck.

Även på NCC kommer mångfalden bli sämre när företaget tvingas dra ner. Vid årskskiftet var meddelåldern bland tjänstmän 45.4 år och 43,5 bland yrkesarbetarna. Av tjänstemännen var 21,5 procent kvinnor och bland yrkesarbetarna var endast 1,5 kvinnor.

De senaste åren har företaget haft ambitionen att hälften av de högskoleingenjörer som rekryteras från högskolorna ska vara kvinnor och att 5 procent av platscheferna ska vara kvinnor före 2010. 2008 var den siffran 3 procent.

Men vid uppsägningar gäller turordningsreglerna och målsättningarna riskerar att gå om intet.

– Vi har inga generella avgångsvederlag för äldre. Det finns möjligheter att erbjuda pensionslösningar i fackliga förhandlingar, men det beror också på kompetens och kommande behov på orten, säger Lovisa Lagerström Lantz, vikarierande informationschef på NCC.

Skanska Sverige har förvarnat om att man kan komma att varsla omkring 2 000 anställda. Om ett sådant varsel verkställs innebär det att organisationen minskar från 11 000 till 9 000 anställda. Intensiva förhandlingar med facken pågår.

– Naturligtvis skulle det innebära att andelen kvinnor minskar, främst bland tjänstemännen. Vi vill ha avtalade turlistor så att vi kan göra undantag från principen om sist in först ut. Det skulle rädda många kvinnor kvar i organisationen. Men vår fackliga motpart har motsatt sig sådana förslag, säger Lillevi Molin, personalchef på Skanska Sverige.

Hon säger att Skanska har arbetat för att anställa en stor andel kvinnor på senare år.

– Om de nu tvingas lämna Skanska efter ganska kort tid i företaget kommer det naturligtvis att påverka deras uppfattning om byggbranschen.

Självklart minskar också andelen unga när Skanska säger upp anställda, eftersom unga har få anställningsår. Men den effekten lindras tack vare att en generationsväxling står för dörren. Många äldre går i pension och då skapas utrymme som gör det möjligt att behålla fler unga i företaget.
När det gäller anställda med en annan etnisk bakgrund är läget inte hopplöst.

– Vi har många medarbetare med en annan etnisk bakgrund som har många anställningsår. När det gäller den gruppen kommer uppsägningarna inte att ha särskilt allvarliga konsekvenser för mångfalden, säger Lillevi Molin.

Hur det slutligen blir med Skanskas varsel återstår att se. Processen kommer att pågå under hela 2009 och de regionala skillnaderna är stora, vissa delar av landet har betydligt bättre byggkonjunktur än andra.

Under början av året kommer JM att ha sagt upp nästan en fjärdedel av sin personal. Ambitionen har varit att bibehålla kärnkompetensen inom bostadsproduktionen utan att mångfalden påverkas negativt, berättar Helene Hasselskog, personaldirektör.

Hon tycker att företaget har lyckats ganska bra.

– Andelen kvinnliga tjänstemän har ökat, snarare än minskat, jämfört med samma period föregående år. För att behålla ny kompetens har vi exempelvis erbjudit äldre medarbetare att gå i pension i förtid, säger hon.

Omställningen har kost en del, 70 Mkr, enligt årsbokslutet 2008.

En annan strategi för att bevara kompetensen är att erbjuda intressanta karriärvägar och interna utbildningar, enligt Helene Hasselskog.

Nomi Melin Lundgren

Redaktör

nomi@byggindustrin.se

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.