måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Priserna på anbud minskar enligt företagen

Publicerad: 28 februari 2019, 11:35

Nu ökar andelen företag som rapporterar om otillräcklig efterfrågan, enligt Konjunkturinstitutet.

Andelen byggföretag som anger att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande minskade till den lägsta nivån sedan januari 2015, enligt Konjunkturinstitutet.

Ämnen i artikeln:

Konjunkturinstitutetkompetens


I konjunkturbarometern för februari 2019 rapporterar byggföretagen liksom i januari om ett ungefär oförändrat byggande de senaste månaderna. Orderstockarna uppges ha ökat, men i mindre omfattning än vid föregående månads mätning. Den samlade bedömningen av orderstockarnas storlek är oförändrat mindre negativ än normalt, skriver Konjunkturinstitutet (KI) i rapporten.

Samtidigt redogör företagen för sysselsättningstillväxt de senaste tre månaderna. Förändringen i nettotalet från föregående månad var jämförelsevis stor bedömer KI och att det beror på att husbyggarna rapporterar om nyanställningar till skillnad från de senaste mätningarna då antalet anställda uppgavs ha minskat.

Andelen företag som anger att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande minskade till den lägsta nivån sedan januari 2015. I stället ökar nu andelen företag som rapporterar om otillräcklig efterfrågan. Byggföretagen rapporterar fortsatt om något minskade anbudspriser de senaste tre månaderna.

Förväntningarna på hur byggandet och orderstockarna kommer att utvecklas de närmaste månaderna justerades ner rejält i februari. Nettotalen för frågorna pekar på minskning och är de lägsta på sju respektive sex år. Även antalet anställda väntas minska något de kommande tre månaderna.

Förväntningarna på anbudspriserna pekar på fallande priser de kommande månaderna, bland såväl hus- som anläggningsbyggare, enligt rapporten.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev