måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Samverkan är lika effektivt som konkurrens enligt rapport

Publicerad: 25 september 2014, 08:02

Per Erik Eriksson, professor i industriell organisation vid Luleå Tekniska Universitet. Foto: LTU

Priskonkurrens är inte den enda drivkraften för effektivitet och innovation. Samverkan kan fungera minst lika bra. Men det förutsätter en kompetent beställare. Det framgår av en forskningsrapport som har beställts av Konkurrensverket.

Ämnen i artikeln:

samverkanKonkurrensverketkompetensbyggkonkurrens

Konkurrensverkets forskningsrapport har författats av Per Erik Eriksson, professor i industriell organisation vid Luleå Tekniska Universitet och John Hane, Foyen Advokatfirma. Den kan läsas som en guide över hur byggupphandlingar borde gå till.

– Vi ville skapa den systematiska helhetssyn man måste ha vid en upphandling. Utan den är det lätt att fastna i enskilda val, till exempel vilken entreprenadform som ska användas. Beställaren måste göra en lång rad olika val, och det gäller att förstå hur de påverkar varandra, säger Per Erik Eriksson.

Deras huvudpoäng är att beställaren behöver hitta en lämplig balans mellan konkurrens och samarbete i upphandlingarna. Inget av dessa utgör något mål i sig, utan de är medel för att uppnå mer effektivitet och innovation.

Det finns en hel del samverkan i byggbranschen, men den sker oftast bara mellan beställare och huvudentreprenör.

– Utmaningen är att inkludera fler aktörer, som konsulter och underleverantörer, i exempelvis incitamentsprogrammen, säger Per Erik Eriksson.

I rapporten pekas på flera faktorer som minskar effektiviteten i upphandlingarna. Kort om tid är en sådan. Många offentliga beställare arbetar på kort sikt och oroar sig till exempel för överklaganden som kan sinka projekten. Ologiskt, eftersom det man upphandlar är bygget av en fastighet eller anläggning som kanske ska stå i hundra år, påpekar Per Erik Eriksson. Ett annat problem är slimmade organisationer hos upphandlarna, något som kan spara pengar på kort sikt men bli dyrt i långa loppet.

Åtta modeller för effektiv upphandling

För att åskådliggöra hur upphandlaren kan balansera mellan konkurrens och samverkan har Per Erik Eriksson och John Hane identifierat åtta grundmodeller för upphandling och lämpliga strategier:

■ Enkla och standardiserade projekt med låg osäkerhet. Kan upphandlas som totalentreprenad i konkurrens, med många anbud till fast pris och utan samverkansformer. Exempel: Nyproduktion av studentlägenheter.
■ Repetitiva projekt med utvecklingsbehov samt hög komplexitet och osäkerhet. Några få anbud, gemensam projektering. Löpande räkning med eller utan incitament kan användas. Hög grad av samverkan och högt fokus på mjuka parametrar. Strategisk partnering är lämpligt.
■ Komplexa och kundanpassade projekt med hög osäkerhet. Här behövs gemensam projektering mellan beställaren och entreprenören. Ersättning bör ske på löpande räkning med bonusmöjligheter. Samverkan bör ske mellan många aktörer. Exempel: mark, grundläggnings och underjordsjobb.
■ Enkla men kundanpassade projekt med låg osäkerhet. Ungefär som typ 1 men beställaren detaljprojekterar utan hjälp av entreprenör. Exempel: Skolor, förskolor, idrottsanläggningar.
■ Stora, komplexa projekt med utvecklingsbehov. Upphandlas i konkurrens med några få entreprenörer, med fokus både på pris och mjuka parametrerar. Kräver samverkan mellan nyckelaktörer.  Exempel: Renovering av VA-ledningsnät, brofundament.
■ Stora komplexa projekt med utvecklings- och förvaltningsbehov. Hög grad av samarbete. Enbart konkurrens och fast pris kan inte användas.
■ Komplexa kundanpassade projekt med utvecklingsbehov och stor osäkerhet. Några få anbud rekommenderas och hög grad av samverkan mellan alla aktörer. Löpande räkning med bonus.
■ Repetitiva projekt med låg komplexitet, kundanpassning och osäkerhet. Stora likheter med punkt 1 men upphandlas med ramavtal.

Ingrid Kindahl, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev