Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Branschens chefer: "Så blir 2008"

Publicerad: 6 mars 2008, 13:44

Vi har gjort en rundringning till några av branschens chefer. Vad tyckte de om 2007 och vad tror de om 2008? Här är resultaten.


1, Hur har byggåret 2007 varit? Bäst? Sämst?
2, Vad tror du om 2008?

Mats Paulsson, koncernchef Peab
1 2007 har varit ytterligare ett jättebra byggår. Efterfrågan har varit och är stabil, vilket naturligtvis är bra. Det sämsta är att det på sina håll varit svårt att få tag på tillräckligt många duktiga medarbetare samt att vissa råvarupriser ökat dragit iväg.

2 Det blir förhoppningsvis ytterligare ett bra byggår. Kanske dämpas efterfrågan något, vilket vi måste kunna hantera. Det viktiga är att vi anpassar kostnaderna till intäkterna, så att vi hela tiden är rätt dimensionerade.

Johan Skoglund, vd JM
1 Årets första nio månader har varit de resultatmässigt bästa i JMs 62-åriga historia. Det är självklart jättekul. Det sämsta är stora politikers oförmåga att komma till beslut gällande vår stora utmaning, den globala uppvärmningen och därmed energifrågan.

2 Jag tror på sysselsättningstillväxt och stigande inkomster, det leder till ökad privatkonsumtion. Det betyder att byggåret 2008 bör bli ganska bra.

Per-Eric Nilsson, vd, Nimab.
1 Vi har växt mycket och det har handlat mycket om att parera den tillväxten genom att bygga upp rutiner och arbetssätt. Parallellt med detta har vi arbetat proaktivt med verksamheten och att skapa långsiktiga kund- och marknadsrelationer.
- Det bästa har varit att vi lyckats bibelhålla och öka lönsamheten under stark tillväxt och även att organisationen och medarbetarna har utvecklats väldigt positivt.
- Sämst har varit ryckigheten i marknaden, att många projekt tenderar att skjutas framåt på grund av överklaganden, bristande finansiering och överhopade bygglovsavdelningar. Den demokratiska processen är tungrodd och det påverkar oss.
2, -Jag tror att det kyls av lite på bostadsmarknaden. Vår region präglas av lite försiktighet. Övriga husmarknader, som daghem, skolor och äldreboenden, tror jag dock kommer att bibehålla en stor marknad.


Björn Andersson, vd, Oden.
1 Det har varit ett bra år. Vi har fortsatt att stärka vårt bolag och vår organisation särskilt på tunnelsidan, där vi vuxit mycket och blivit en av de ledande tunnelentreprenörerna. Det är det bästa i år. Blanda annat på grund av att vi tagit hem en kraftledningstunnel mellan Solberga och Skanstull i Stockholm och en i Hjorthagen och en järnvägstunnel genom Murberget på Ådalsbanan. Med hjälp av dessa projekt har vi lyckats stärka vår tunnelverksamhet.
- Vi jobbar ju med infrastrukturjobb, broar, tunnlar och vägar, och det sämsta med 2007 är att många av de större projekten har drabbats av förseningar, samt att upphandlingar avbrutits. Det är lite väntans tider för oss när det gäller Norra Länken, Citybanan och Ådalsbanan.

2 Jag ser positivt på 2008. Bland annat hoppas jag att de försenade projekten som nämnts kommer att handlas upp.


Patrik Ivarson, vd och koncernchef för Wäst-Bygg Gruppen
1 Det har varit stora volymer, men vi har haft ett par projekt som förmörkat något. 2007 har varit ett svårt år för Wäst-Bygg på grund av de här projekten, som också lett till att vi tvingats avsätta vår vd för byggrörelsen. Det är framför allt ett stort bostadsprojekt som gått riktigt dåligt och kommer att påverka årets resultat. Det är väldigt tråkigt att gå igenom i högkonjunktur. Det är tungt det har jag inte varit med om tidigare.
- Det bästa är att vi trots detta har genomfört ett antal jättefina bostadsprojekt, som är en ganska ny nich för oss. Det som har fungerat riktigt bra för oss är logistikbyggnader. Vi har också investerat mycket i mark, där vi ska utveckla bostäder så småningom, och fått in många nya projekt som vi ska arbeta med i många år framöver.

2 2008 ser ut att bli ett av de bättre åren någonsin . Vi är väldigt väl förberedda nu och har en väldigt fin orderportfölj och bra organisation för att genomföra den. Under hösten har vi genomfört ett 100-dagars program för att komma tillrätta med de problem som varit och vi fortsätter med utbildning av personal och investering i nya system 2008. Vi ska också ta Wäst-Byggs plattform för bostadsbyggande, som vi har utvecklat under ett år, i bruk och omsätta den i produktionen. Det är Wäst-Byggs variant av de stora pojkarnas, NCCs och Skanskas, industriella byggande. Det tror vi kommer att höja kvaliteten, effektivitet och lönsamhet avsevärt i vårt bostadsbyggande.


Erik Lindbäck, vd, Lindbäcks bygg i Piteå.
1 2007 har varit ett relativt bra år för vår del, med god beläggning och relativt god marknad. Däremot så har kostnadsutvecklingen stigit kraftigare än vår möjlighet att indesxreglera. Det är nackdelen med den konjunktur som varit. Det bästa är den goda beläggningen. Sämst är kostnadsutvecklingen. Vi känner av det allra mest i underentreprenadsledet, där kostnaderna ökat mer än beräknat. Det ger ett sämre resultat på projekten, men vi har en industriell process och en lång framförhållning.

2 2008 har vi fullt hela året. Det får man vara glad över och vi förhandlar redan om projekt 2009. Det jag skulle önska av 2008 är långsiktiga spelregler vad gäller regelverket för byggandet och klara besked från politikerna när det gäller miljö- och energifrågorna. Budskapet måste vara tydligt så att det blir möjligt att klara de mål man tänker sig. Det är också viktigt att politikerna satsar på att bygga ut infrastrukturen så att man klarar att bygga upp en rationell verksamhet. Det är kortsiktigt att bara bygga en halv järnväg som man gör med Botniabanan till exempel.

Tomas Carlsson, vd NCC Construction Sverige
1 2007 har varit ett fantastiskt bra år. NCC är involverade i alla typer av projekt över hela landet. Orderingången är mycket bra. Partnering är en etablerade samarbetsform som fler och fler ser fördelarna med. Vårt inköpsarbete ger tydliga effekter. Vi rekryterar många nya duktiga medarbetare. Samtidigt har det naturligtvis funnits sämre stunder också. Att vi tvingads avsluta den industriella tillverkningen av flerbostadshus inom Komplett är naturligtvis tråkigt.

2. Vi har ett bra läge inför 2008. Rimligen kan inte den starka tillväxten på byggmarknaden fortsätta hur länge som helst men jag ser det kommande året an med tillförsikt.


Per-Ingemar Persson, vd Veidekke Sverige
1. Ett riktigt kul år med positiv marknad och en stark utveckling för både vårt företag och branschen som helhet. Bäst tycker jag är att vi haft förmånen att få många nya engagerade medarbetare till vårt företag samtidigt som väldigt få har lämnat oss. Sämst tycker jag den tydliga insikt som vi alla fått om att klimathotet från CO2-utsläppen är en realitet. Men insikten leder också till nya lösningar, som exempelvis Veidekkes eget klimathus TellHus som redan röner stort intresse.

2. Vi ser fram emot 2008 med stor tillförsikt. Fortsatt bra marknad även om bostadsmarknaden nog får en hälsosam minskning i ökningstakten, branschens arbete med produktivitet kommer att fortsätta öka och vi i Veidekke hoppas få ett år där medarbetarna i ännu högre grad blir involverade i vår utveckling mot ett riktigt lönsamt och entusiastiskt företag. Jag hoppas också att politikerna orkar fatta långsiktiga inriktningsbeslut om viktiga nationella och regionala infrastruktursatsningar som Förbifart Stockholm och att man överger sin tveksamhet för alternativa finansieringslösningar för stora projekt.


Peter Funck, ekonomichef på Vägverkets huvudkontor.  
1 Vi ser ju att det finns tendenser till överhettning i storstadsregionerna. Vi konkurrerar ju inte bara med andra stora infrastrukturprojekt, utan även med husbyggnad. Jag kan inte säga rakt ut att det leder till högre priser, däremot är det andra faktorer som dyrare asfalt/betunen, betong och stål, som har gjort projekten dyrare. Men vi har inte behövt ställa in några projekt på grund av kostnadsökningar. Det bästa under året tycker jag är att vi har fått bättre styrning över projekten och hur vi följer upp dem. Sämst tycker jag är att produktivitetsutvecklingen i branschen är för låg. Vi upplever inte att entreprenörsmarknaden utvecklats tillräckligt mycket.

2 Vi ser gärna ökad konkurrens med fler aktörer och mer industriellt tänk i branschen så att vi får en kostnadssänkning och ökad produktivitet i branschen så att vi kan bygga fler vägar.


Mats Williamson, Sverigechef Skanska
1. -Jag upplever att många av branschens aktörer har tagit steg i rätt riktning för att få ner kostnaderna, en fråga som är prioriterad för mig och Skanska. Samtidigt har man inte gjort avkall på kvalitén, det är viktigt och det som jag upplever som bäst i år.
Sämst i år är gamla synder som svärtar ner en bransch som har förändrats mycket under de senaste åren och där vi och våra kollegor i dag aktiv arbetar med etik och moralfrågor, vi kan bli bättre men mycket har hänt under de senaste åren.

2 Jag ser och hoppas på ett fortsatt arbete med att sänka kostnaderna inom branschen. Det kommer att ske genom massor av spännande initiativ, några som redan är påbörjade och några nya. Den stora utmaningen är att vara uthålliga i det här arbetet.


Eva Nygren, vd Sweco Sverige
1 Jag tycker att vi har haft ett fantastiskt år. Vi har haft fullt upp på företaget inom alla våra verksamhetsområden. Jag tycker också att vi har lyckats bra med att rekrytera nya anställda för det är en tuff konkurrens just nu om att komma åt de mest kompetenta medarbetarna. Ett problem som branschen brottas med och som vi måste fortsätta att jobba med är att höja prisnivån på våra tjänster.


2 Jag hoppas och tror att byggåret 2008 kommer att bjuda på lika många utmaningar och spännande uppdrag som 2007, ett år då vi haft minst sagt fullt upp. Det är mycket på gång på infrastruktursidan runt om i Sverige och det ska bli spännande att följa de stora satsningar som kommit en bit på väg och de som ligger i startgroparna. Både vad gäller olika finansieringsformer för projekten och kring den teknikutveckling som ständigt sker. Jag ser också fram emot att följa och ta del i den fortsatta debatten kring energieffektivisering av våra bostäder och fastigheter. Både vad gäller insatser för att energieffektivisera nybyggnation och i redan befintligt fastighetsbesånd.


Ulrika Francke, vd Tyréns:
1. 2007 har varit ett fantastiskt år. Beläggningsgraden har varit oerhört hög och vi har också sett en viss justering av priserna uppåt. Det är svårt att finna något som har varit dåligt under 2007 men kanske är det just mängden projekt under samma tid kombinerat med svårigheten att finna nya medarbetare. Det leder till kostnadsökningar som snabbt äter upp eventuella höjningar av arvodena.

2. 2008 blir vad vi kan se nu ett ganska bra år. Det blir sannolikt en viss avmattning under andra halvan men det behöver inte vara helt fel. Det finns annars en oerhörd risk för ökade kostnader.

Anders Svensson, vd White:
1. Året har varit mycket bra, ett utvecklat samarbete med våra kunder, många intressanta uppdrag och vunna tävlingar och många nya, duktiga medarbetare. Det bästa har varit alla intressanta uppdrag vi har haft nöjet att få arbeta med, ett exempel är projektprogrammet för Nya Karolinska Sjukhuset. Det sämsta har varit sommarvädret.

2. Jag tror det blir hyggligt bra. De senaste årens kraftiga ökningar av investeringar har planat ut. Vi befinner oss på en platå. Jag tror inte vi kommer fram till ett stup under 2008. Den starka ekonomin med sysselsättningsökning och bättre realinkomster håller byggandet uppe. Men det kommer en nedförbacke, kanske 2009. Frågan är om det blir en grön pist eller en svart puckelpist, eller något mitt emellan. Allroundskidor är nog bra att ha framöver.

Daniel Johansson, Banverket.
1 Investeringsarbetena har med undantag för ett par större tidsförskjutningar följt planerna väl under året. Flera viktiga projekt som ger tågoperatörerna ökade förutsättningar för effektiv trafik och bättre punktlighet har kunnat tas i drift. Det gäller bl.a ombyggnader vid Tegelbacken i Stockholm och vid den sk midjan i Göteborg samt elektrifieringen av Blekinge kustbana. Byggandet av ny järnväg vid Småröd efter raset på väg E6 gick snabbt och genombrottet för tunnelborrmaskinen i Citytunneln i Malmö är en viktig milstolpe i det projektet. Mycket glädjande är också regeringens klartecken till fortsatt byggande av Citybanan i Stockholm. Negativt är att några projekt, bl.a dubbelspåret Mjölby-Motala, försenats kraftigt pga överklaganden av järnvägsplaner mm. Få anbud per upphandling och ökade anbudspriser oroar också.

2 Även under 2008 kommer det att vara en hög takt i Banverkets investeringsarbeten. Skillnaden mellan utvecklingen av entreprenadindex och regeringens uppräkning av Banverkets anslag i budgetpropositionen ger dock mycket små möjligheter till start av nya projekt och medför att arbeten för ca 800 miljoner kronor måste utgå jämfört med tidigare planer. Slutligt beslut om konsekvenser är inte fattat men mycket talar för att det blir senareläggning av de två projekten Ådalsbanan och Haparandabanan som båda har mycket stor betydelse för möjligheterna att öka järnvägstransporterna i Norrland. Tågtrafiken ökar kraftigt fn och såväl nya investeringar som ökade underhållsarbeten är nödvändiga för att möta kundernas behov. Ett effektiviserat byggande är också nödvändigt och under 2008 kommer vi tillsammans med Vägverket samt entreprenörer, konsulter m.fl i branschen att jobba hårt med samverkan kring detta.

Per Hindersson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.