Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag13.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Jenny Karlsson, Skanska, årets unga byggledare

Publicerad: 22 April 2008, 13:22

Årets unga chef i byggsektorn och vinnaren av CMBs ledarskaps pris heter Jenny Karlsson, produktionschef för Skanska i Göteborg. Utan att peka med hela handen lyckas hon styra ett 100 miljoners projekt i god fart och skapa glädje bland medarbetarna.–Det är roligt att få bekräftelse för att jag gör ett bra jobb.


En bit ifrån järnvägsspåren, inte långt ifrån stationen i Kungsbacka söder om Göteborg, ligger de blåa ”byscher” där Skanskas produktionschef Jenny Karlsson har haft sin bas det senaste året.

Här ifrån styr hon 100 miljoner kronorsprojektet att bygga en ny tvärled, som består både av vägar och broar, genom Kungsbacka. Det är kommunen som är beställare och syftet är att binda samman olika delar av staden och samtidigt leda undan trafik från de centrala delarna.

Jenny Karlsson och hennes team har just gjutit klart den sista etappen av den 120 meter långa samverkansbro, gjord av stålbalkar med betongfarbana, som leder över Västkustbanan och Göteborgsvägen. En planskild korsning har stått på Kungsbackabornas önskelista i många år, eftersom den tidigare korsningen varit mycket olycksdrabbad.

Jenny Karlsson går en tur för att titta på bygget. Det gör hon ett par gånger varje dag
–Idag har det inte strulat något – inte ens vädret, säger Peter Andersson, som jobbar på bron.

Samtalet med ”gubbarna” löper avspänt. Den trevliga och lite skämtsamma stämningen är något som präglats av och odlats under Jenny Karlssons ledarskap. Ett positivt team ger ett bättre resultat, det är hon övertygad om. För Jenny Karlsson är inte den som pekar med hela handen. Hon ser sig som en del i laget, kanske lagledaren, men anser att alla har en viktig del – och kunskaper som är nödvändiga för projektet.

Det var Jenny Karlssons chef Christian Werner, distriktschef på Skanska i Göteborg, som anmälde henne till Centrum för Management i Byggsektorns ledarskapspris (CMB).
I samtal med prisjuryn beskriver han henne som strukturerad, lyssnande, rak, tydlig och som en person som kan säga ifrån på ett bra sätt både till medarbetare och beställare, samtidigt som hon gärna tar till sig nya idéer och vågar prova nya saker. Och så når hon projektmålen både vad gäller ekonomi och tidplan.

–Jag blev väldigt glad att min chef tänkte på just mig. Det är roligt att få bekräftelse för att jag gör ett bra jobb. Det känns som det finns något att bygga vidare på, säger Jenny Karlsson.

Själv hade hon inte reflekterat så mycket kring sin egen ledarstil innan hon fick veta att hon nominerats CMBs-ledarskapspris.

–Jag har gått en del utbildningar internt om de mjuka bitarna. Många sådana saker är ganska självklara, men de är bra att tänka på ibland. Men i grund och botten handlar det nog om att vara sig själv, säger hon.

Under den föreläsning hon ska hålla vid prisutdelningen är det just värdet av att lyssna och att vara tydlig som Jenny Karlsson tänker lyfta fram. Och att vara positiv.

–Det är A och O. Om man har en negativ chef är allt trist. Trots att det regnar och man har lera upp till knäna så får man försöka att hitta något positivt

Jenny Karlssons väg till det yrke hon har idag har inte varit självskriven.

–Nej, inte från början. Alla frågar: ”Vem är din pappa?”, men så är det inte. Jag gick fyraårig teknisk utbildning på gymnasiet och tyckte bygg var kul. Det var något som syns och som går att ta på. Man bygger en miljö där folk ska leva, så det blev naturligt att välja byggingenjörsutbilningen.

Som nyutexaminerad efter tre år på Chalmers 1994 fick hon jobb på Skanska som arbetsledare vid Lundbytunneln i Göteborg.

–Det var en ganska stor omställning att komma från skolan till ett projekt med 100 gubbar. Men det var en lyckoträff. Det fungerade väldigt bra och det växte fram att jag trivdes med det sättet att arbeta. Det är väldigt fritt. Vi arbetar i ett lag och bygger något tillsammans. Vi hjälps åt och vi är här för att lösa problem. Det är inspirerande och roligt och ingen dag är den andra lik.

Att jobba ute på bygget gav mersmak. Efter att ha jobbat med miljöcertifiering av Skanskas division väg efter miljöskandalen vid Hallandsås, längtade Jenny Karlsson ut i produktionen igen. Efter några år som arbetsledare och projektingenjör vid olika väg- och tunnelprojekt i Göteborgstrakten och två barn senare fick hon uppdraget att vara produktionschef för Tölötvärled.

Det innebar att bli ekonomiskt och juridiskt ansvarig för ett projekt värt 103 miljoner kronor och ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet för de cirka 40 personer som jobbat i projektet.

–Säkerheten är en av de tyngsta bitarna i det här jobbet. Det värsta som skulle kunna hända är att det inträffar en olycka. Det tänker jag mycket på. Det får inte hända och vi jobbar förebyggande så mycket vi kan.

I branschen talas mycket om att just platschef eller produktionschef, som det kallas på Skanska, är ett tufft jobb. Det är en mycket utsatt position, där man står till svars både uppåt och nedåt i organisationen samtidigt som man är ansiktet ut mot beställaren. Det gör duktiga platschefer eftertraktade ute på företagen.

Fördelen med att jobba på ett stort företag som Skanska är att man har stöttning från stora staber som vet vad man ska göra i olika situationer, menar Jenny.

–Man slipper uppfinna hjulet varje gång. Även om jag har ansvaret så har jag hjälp hela tiden.

Kanske är det detta – att hon vågar ta hjälp – både av kollegor på kontoret och av medarbetarna i projektet som gör Jenny Karlsson till en bra chef.

–Det tror jag är en stark sida hos mig. Vi är många produktionschefer i vår grupp och jag ringer ofta och pratar. Jag känner ingen prestige och ser det inte som en svaghet att inte kunna allt. Där tror jag att det brister för många, att de inte ber om hjälp av rädsla för att visa sig svaga.

Att lyssna, fråga och ta hjälp är utmärkande för Jenny Karlsson.

–Killarna här ute kan ju jättemycket. Jag vet hur det ska se ut, men de kan armera. Jag tror det är jätteviktigt att prata igenom saker och att alla känner sig delaktiga.

Samtidigt är det produktionschefens roll att kunna ta snabba beslut och det händer att det blir konflikter. Ofta kan man göra saker på olika sätt, men det ska bli kvalitativt rätt och så ska man få ekonomi i det, menar Jenny Karlsson.
–Alla kan inte få som de vill, men det är viktig att vara tydlig med hur man beslutat och varför. Ibland har man fel också. Då kan man erkänna det.

Byggbranschen är konservativ på många sätt och broar byggs på samma sätt år efter år, arbetsdagen börjar klockan sex och fikarasterna är vid samma tidpunkt varje dag. Men kanske håller gamla rutiner på att luckras upp i och med att en ny generation – däribland Jenny Karlsson – tar ett kliv framåt.

–Det finns ett visst motstånd mot nya arbetssätt, men samtidigt försöker vi hänga med i teknikutvecklingen. Men det borde finnas bättre mer effektiva sätt att bygga broar på. Det borde finnas mer prefabricering på betongsidan, för det är så oerhört dyrt att göra allting från början.

Även när det gäller arbetstider är branschen konservativ. Men Jenny Karlsson har lyckats med att kombinera jobbet med familjeliv mycket tack vare att sambon har kunnat lämna och ofta också hämta barnen på dagis.

–Jag är på jobbet sex varje dag så det blir rätt långa dagar. I min roll kan jag egentligen vara mer flexibel. Jag kan göra mycket hemifrån också och även i vår bransch är det många som är hemma för vård av barn till exempel – sen funkar det ju inte alltid så bra när någon är borta men då är det en fördel att vara på ett stort bygge.

Snart är Tölötvärled klar. Det har varit ett ganska komplicerat bygge så till vida att grundförhållandena i Kungsbacka är dåliga.

–Vi har fått sätta 80 000 meter kalkcementpelare och 32 000 kubikmeter cellplast för att bygga upp de tio meter höga banker som behövs för att komma över järnvägen, berättar Jenny Karlsson.

Men arbetet har flutit på bra.

–Inga överraskningar. Nu är det mest sådant som syns kvar, som gräsmattor, skyltar och räcken och den sista toppbeläggningen på vägen mot Tölö och Hällsingsjö. Vi är på sluttampen, det är skönt.

Den 28 juni är det invigning av vägen och den tidtabellen kommer att hållas.


FAKTA/JENNY KARLSSON:
Ålder: 36
Bor: Lerum
Familj: Sambo, som är snickare med egen firma, två döttrar fem och sju år.
Gör när inte jobbar: -Jag har alltid tränat mycket, friidrott. Tyvärr hinner jag inte det så mycket just nu. Barnen och ett gammalt hus tar mycket av tiden.
Utbildning: Fyraårigt tekniskt gymnasium, treårig byggingenjörsutbildning från Chalmers. Examen 1994.
Yrkeserfarenhet: Arbetschef på Lundbytunneln, genomfört miljöcertifiering av division väg, arbetsledare för vägjobb på E6, projektingenjör Chalmerstunneln, projektingenjör vägprojekt Mölndal, produktionschef partillemotet 70 mkr, produktionschef Tölötvärled.
Förebilder när gäller ledarskap: -Jag har flera jag har många förebilder inom olika områden. En är Paul Brusk, som nyss gått i pension, för hans fantastiskt positiva sätt att se på saker. Han har jobbat i byggbranschen i hela sitt liv och aldrig haft ett problem. Skulle alla vara lite mer positiva så skulle det vara lättare.

Sagt om Jenny Karlssons ledarskap:

Anders Carlsson, blockchef med ansvar för vägsidan vid Tölö tvärled, som jobbar under Jenny Karlsson, vill lyfta hennes engagemang och förmåga att delegera ansvar.

– Hon är duktig på att engagera sina medarbetare och att delegera ansvar. Hon är ganska prestigelös… och litar på att folk kan och gör sitt bästa. Hon är duktig på att ge positiv kritik. Gör man något bra uppmärksammar hon det.

Hon tar in synpunkter från många olika hål för att nå bästa möjliga resultat. Även om hon har gjort på ett visst sätt i 15 år är hon villig att pröva nya sätt bara man kan argumentera för det. Så det blir kul att jobba! Hon uppmuntrar oss alltid att komma med nya idéer,

Christian Werner, distriktschef på Skanska och Jenny Karlssons chef, vill lyfta hennes engagemang.

– Det känner man när man är ute på arbetsplatsen och när man pratar med henne. Hon vill verkligen åstadkomma någonting.
Andra styrkor är att hon är rak och tydlig och vågar säga ifrån om något inte fungerar

Jenny Karlsson…
… om att vara chef över äldre och mer erfarna män:
–Det beror på hur man gör det. Man ska ta tillvara på deras kunskaper. Jag ska inte lära dem att snickra, utan har en annan roll att ansvara för planeringen, inköp och så vidare. Ofta blir besluten bättre om man har lyssnat först.
… om att vara tjej i en mansdominerad bransch:
–Det är både för och nackdelar. Man blir bemött på ett annat sätt. Folk som inte känner en blir förvånade första gången. Det händer också att folk kommer in och frågan: ”Är det ingen här?”. I början blev jag uppretad, men nu bryr jag mig inte om att lägga energi på sådant. Jag är så pass trygg i det jag gör och ser det som deras trångsynthet.
… om att lyckas som ledare:
–När någon som jobbat här stannar till här med sin familj om tio år och berättar och känner stolthet över projektet och ser tillbaka på projekttiden med glädje, då har jag lyckats som ledare.
…om att bli bättre som ledare.

–Jag skulle vilja bli bättre på att kommunicera. Det är så himla svårt att få ut all information från företaget och beställare. Jag försöker att ha produktionsmöten med tjänstemän och yrkesarbetare. D det är lätta att man prioriterar bort mötena när det är mycket att göra, men det är just då det är viktigt, så att alla vet vad som ska göras och när.
…om att själv bli en förebild:
–Det har svårt att se mig som, Jag har själv mycket att lära. Men jag delar gärna med mig av mina erfarenheter och hjälper gärna någon nyanställd att komma vidare eller att inte känna sig så utsatt som tjej.
…om framtida karriärmål.
–Jag vill inte släppa kontakten med produktionen. Det är kamratskapen och att vi bygger något för framtiden som är roligt och att man hela tiden får problem och så löser vi dem och så blir det jättebra till slut. Kanske skulle jag vilja ansvara för ett riktigt stort bygge.
…tips till nya platschefer:
–Jag tror att man ska lyssna på erfarna medarbetare, att vara lyhörd och att man frågar när man inte vet. Man ska inte vara rädd för att verka okunnig, man kan inte alla detaljer när man kommer ut från skolan och då måste man få fråga.

Nomi Melin Lundgren

Redaktör

nomi@byggindustrin.se

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.