Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

På nytt jobb

Svevia bäst i klassen bland svenska anläggare

Publicerad: 17 mars 2017, 06:46

Anders Elfner, vd på Svevia.

Foto: Staffan Åkerlund

Det statligt ägda Svevia har genomgått en rejäl omstöpning sedan bolagiseringen 2009. I dag har de den bästa marginalen av alla svenska anläggare.


2016 har det före detta Vägverket Produktion utvecklats till en vinstmaskin för staten. Tillsammans med statligt ägda Infranord har de blivit de två företag inom anläggningsbyggande med högst marginaler, enligt Byggindustrins genomgång av 2016 års samlade resultat av de största aktörerna, såväl noterade som statliga bolag.

Svevias marginal ligger strax över 6 procent, 6,2 procent för helåret. Infranords marginal var 5,6 procent.

För bägge företagen är kontrasten i förhållande till 2012 och 2013 dramatisk. För Svevias del vände marginalen upp från minus till en halv procent 2013. För Infranords del dröjde det ytterligare ett år. Fortfarande 2012 redovisade Svevia ett minusresultat på 461 miljoner kronor.

2016 var Svevias rörelseresultat 439 miljoner kronor, vilket innebar en 66-procentig förbättring jämfört med 2015 års vinst på 265 miljoner kronor.

”Definitivt ingen quick fix”

Anders Elfner, med en bakgrund från Skanska och Peab och över 35 år i branschen sedan sin examen som civilingenjör inom väg och vatten på KTH 1981, kom till Svevia som vice vd tidigt 2013 och blev vd i fjol. Han har sett företaget genomföra en resa som imponerat storligen på honom.

– Vi har gått igenom allt. Vi har jagat kostnader, effektiviserat våra arbetssätt, sett över hur vi styr våra projekt och avvecklat olönsamma verksamheter. Förändringsarbetet har inneburit en kulturresa där våra medarbetare har utvecklats till vassa entreprenörer.

En av de bärande delarna i denna förvandling lyfter Anders Elfner fram som avgörande – specialiseringen.

– Vi ska vara väldigt duktiga på det vi gör. Och måttstocken är våra kunder.

Det är definitivt ingen quick fix, understryker Anders Elfner. Det har varit, och är, en långsiktig strävan att vässa företaget på varje lokalmarknad där man finns närvarande.

Gäller samtliga divisioner

Sammantaget finns Svevia på drygt 100 platser i landet och med rätt organisation och kvalitetsnivåer ger det företaget en unik position. De närmare 2 000 medarbetarna har mycket goda kunskaper om sina respektive hemmamarknader.

– Det ger oss storföretagets fördelar av resurser samtidigt som vi kan erbjuda de mindre bolagens snabbhet och flexibilitet, säger Anders Elfner och ser det som ett av recepten bakom det starka resultatet de senaste åren.

Förändringen gäller samtliga tre divisioner, Drift, Anläggning och Beläggning samt specialverksamheterna Maskin och Fastighet.

Sjätte året med traineer

Bakom Svevias stärkta ställning finns också en försiktigare hållning. Anders Elfner ser hellre en organisk tillväxt än förvärv när företaget växer, lönsamhet före volym.

Långsiktigt ska Svevia fortsätta att växa. Utmaningen att lyckas med detta på ett hållbart och uthålligt sätt är att ha rätt kompetens och medarbetare. Fokus ligger därför på att lyckas behålla och rekrytera såväl civil- som högskoleingenjörer i konkurrens med andra storföretag. I år inleder man sitt sjätte år med traineeprogram.

Varje år tar man in dryga tjugotalet traineer, växelvis civilingenjörer och högskoleingenjörer som efter avslutat program får specifika roller i företaget.  Sedan starten 2012 har Svevia tagit in 80 traineer, 63 av dessa arbetar fortfarande kvar.

– Vi behöver bredda vår rekryteringsbas och arbetar hårt med att öka mångfalden. Det är en nyckelfråga för oss då vår övertygelse är att arbetsgrupper bestående av människor som är olika bidrar till ökad trivsel och lönsamhet. Vi har kommit en bit på väg men det finns förstås mycket mer att göra.

Av Svevias kundportfölj svarar Trafikverket för omkring 55 procent. Uppdragen åt kommunsektorn svarar för 20 procent och mot näringslivet 25 procent.

Genombrott efter tre år

Om redovisning i någon mån är det möjligas konst i så måtto att man råder över redovisningen enligt de ramar som lagstiftning och god redovisningssed anger, så har företag periodvis starkare intresse att tydligt visa upp en positiv vinstutveckling än vid andra tillfällen.

För ett börsföretag exempelvis där den ekonomiska kvartalsredovisningen har starka kopplingar till börskursen på aktierna kan det finnas motiv i vissa lägen att ge kursen ett tryck uppåt med en högre vinst än analytikerna förväntat sig.

I andra perioder kan det vara viktigt att ta höjd för hur stora nedskrivningar av kostnadsposter som goodwill-poster efter tidigare företagsförvärv, bokföringen av kostnader i samband med personalförändringar, gjorda investeringar i ny teknik och utrustning eller latenta förlustposter.

Därför är det ofta svårt att träffa helt rätt när det gäller jämförelser mellan nyckeltal som i tabellerna här intill där vi listar såväl börsbolag som helstatliga företag.

Däremot kan jämförelsen visa på hur nyckeltalen påverkas av bolagiseringen efter 2009 av verksamheterna från affärsdrivande statliga verk som Banverket och Infranord liksom Vägverket och Svevia.

För bägge inträffar det resultatmässiga genombrottet efter en treårsperiod som statligt ägda men marknadsmässigt sett självständiga företag. Både Svevias och Infranords i jämförelse med börsbolagens stabila marginaler avviker starkt uppåt. På mer än ett sätt vill detta signalera till marknaden och ägaren staten att man är konkurrenskraftiga och effektiva även på en marknad där det statliga ägandet inte tillåts ge fördelar.

Liten ordlista

Orderingång. Summan av de beställningar som erhållits under perioden

Orderstock. Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i pågående produktion och erhållna beställningar som kommer att produceras

Rörelsemarginal. Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Resultat per aktie. Periodens resultat hänförligt till innehavare av andelar i moderbolaget dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier underperioden.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.