söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

På nytt jobb

”Vi satsar femtio miljoner kronor”

Publicerad: 8 april 2016, 10:58

Berndt Jonsson, nationell projektledare för ”Säker arbetsplats” på Sveriges Byggindustrier. Foto: BI

Vi tar pulsen på Berndt Jonsson, ny nationell projektledare för ”Säker arbetsplats” på BI.

Ämnen i artikeln:

Nordbygg 2017


Vi tar pulsen på Berndt Jonsson, som är ny nationell projektledare för ”Säker arbetsplats” inom Sveriges Byggindustrier, BI. På Nordbygg har besökarna möjlighet att ställa frågor om projektet i Sveriges Byggindustriers monter.

Vad ingår i din nya roll?

– Främst att hålla ihop projektgruppen och se till att verksamheten rullar.

Vad är Säker Arbetsplats?

– Det är både ett av våra fokusområden och ett projekt som syftar till att utveckla säkerhetsarbetet vid våra medlemsföretag. Vi gör en särskild satsning på 50 miljoner kronor under en pågående femårsperiod. Utvecklingsarbetet och rådgivning till företagen drivs av våra arbetsmiljörådgivare som jobbar särskilt med detta vid våra sex regioner.

Vad har åstadkommits i projektet hittills?

– De viktigaste är när arbetsmiljörådgivarna har bidragit till ökad säkerhetskultur och ökat riskmedvetande på arbetsplatserna. Vi har tagit fram en webbutbildning om arbetsmiljö som genomförts av fler än fyratusen. Vi har också tagit fram ett stödmaterial, till exempel ett rapporteringsblock, Tysta boken, skyltar till byggen om säkerhetsfrågor och rosa västen som är tänkt att användas för att förtydliga ansvarsrollerna på en byggarbetsplats vid olyckstillfällen. Men vårt arbete handlar inte främst om att lansera nya produkter, vårt största fokus är att stödja medlemsföre-tagen i arbetet med säkerhetsfrågor.

Vilka är de vanligaste frågorna som företagen vill ha svar på?

– Många vill få mer klarhet i ansvarsfördelningen, till exempel arbetsgivaransvar, byggherreansvar och byggarbetsmiljösamordnarens ansvar vad gäller projekteringsstadiet. Vi får också många frågor om riskhantering, hur man gör riskbedömningar och hur man hamnar på rätt nivåer.

Hur kom du i fråga för uppdraget?

– Jag arbetar sedan 2014 som regionchef för Sveriges Byggindustrier i Södra Norrland och har en bakgrund i byggbranschen. Innan jag började mitt nuvarande arbete så arbetade jag vid Arbetsmiljöverket i flera olika roller inom tillsynsverksamheten under femton år, så jag har ganska bred erfarenhet inom arbetsmiljö-området.

Hur kommer arbetsmiljö-frågorna att lyftas fram under Nordbygg?

– Vi kommer att ha en av våra arbetsmiljörådgivare på plats i montern för den som vill komma förbi och ställa frågor. Vi räknar förstås med att kunna ge råd och stöd till besökare som har särskilda funderingar om säkerhet och arbetsmiljö.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev