Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Anläggning

EU synar upphandling av arena i Östersund

Publicerad: 19 januari 2012, 09:25

Kommunen krävs på information på ett antal punkter.

Ämnen i artikeln:

anläggning

EU-kommissionen har inlett en granskning av Östersunds kommuns upphandling av byggentreprenaden av en sportarena för 260 miljoner kronor. Konkurrensverket har därför på uppdrag av regeringskansliet begärt information från kommunen.

Byggindustrin berättade i nummer 16.2011 om att lokala byggföretag kritiserade Östersunds kommuns upphandling av byggentreprenaden av en ny arena för issporter samt gymnastik. Kritiken gick ut på att de skall-krav som ställdes diskvalificerade samtliga företag utom de stora riksbyggarna. Peab och Skanska lämnade anbud och Peab tilldelades entreprenaden.

Kommunens upphandlingsföreskrifter hade rubriken ”Upphandling partneringentreprenad”. Ett av skall-kraven var att leverantören skulle ha genomfört minst två arenaprojekt på minst 40 miljoner kronor under de senaste fem åren. Dessutom skulle leverantören ha genomfört minst två partneringprojekt på lika stora belopp under samma tidsperiod.

Mats El Kott, folkpartistisk kommunpolitiker i Östersund, gjorde en anmälan till Konkurrensverket där han hävdade att kommunen brutit mot upphandlingsreglerna. Han ansåg bland annat att de nämnda skall-kraven var obefogade. Konkurrensverket beslutade dock att inte utreda saken.

Mats El Kott valde då att anmäla upphandlingen till EU-kommissionen. Där väckte ärendet uppenbarligen större intresse än hos Konkurrensverket. I mitten av december fick socialdepartementet en förfrågan från kommissionen angående den aktuella upphandlingen. Med hänvisning till Mats El Kotts anmälan vill kommissionen veta om tilldelningskriterierna i upphandlingsföreskrifterna är i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling, LOU, och med det underliggande EU-direktivet.

Socialdepartementet gav konkurrensverket i uppdrag att hämta in nödvändiga uppgifter. Konkurrensverket har därefter formulerat ett antal krav till Östersunds kommun. Bland annat vill verket ha en redogörelse för hur tilldelningskriterierna i upphandlingen är kopplade till upphandlingsföremålet, det vill säga arenaentreprenaden. Dessutom efterfrågas en förklaring till varför tilldelningskriterierna inte syftar till att säkerställa anbudsgivarnas förmåga att fullgöra kontraktet.
I sitt svar till Konkurrensverket betonar Östersunds kommun redan inledningsvis att man verkligen har ansträngt sig för att följa LOU. På det första av de ovan nämnda kraven svarar kommunen att samtliga kriterier är kopplade till arenaentreprenaden. Som svar på det andra kravet säger kommunen att krav som syftar till att säkerställa anbudsgivarens förmåga att fullgöra kontraktet ska ställas redan i kvalificeringsskedet. Det skulle inte överensstämma med LOU att ställa sådana krav i tilldelningsskedet, anser kommunen.

Östersunds kommun förtydligar också att den upphandlingsform som använts är öppet förfarande enligt LOU. Metoden som används i byggentreprenaden är partnering, medan entreprenadformen är totalentreprenad.

Senast den 15 februari vill EU-kommissionen ha svar från socialdepartementet.

Björn Lundbeck

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev