tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Årets bygge

Många hållbara lösningar när logistikområdet fick VA-nät

Publicerad: 22 februari 2023, 13:08

Västra Rosersberg gata & VA, med entreprenören Sh bygg, sten & anläggning och beställaren Sigtuna kommun, nomineras till Årets Bygge 2023 i kategorin Infrastruktur.

Foto: Lina Börjesson

Höga hållbarhetsmål och färdigställt tre månader före utsatt tid och inom budget gör Västra Rosersberg gata & VA till ett föredömligt anläggningsprojekt. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2023 i kategorin Infrastruktur

Ämnen i artikeln:

Årets Byggnadsvårdare 2016Årets Bygge 2023Sh bygginfrastrukturstadstadsmiljöBuilding Sustainabilityhållbart byggandeSigtunaStockholms län

MSN

Martina Strand Nyhlin


Fossilsnåla ledningsrör, respekt för biologisk mångfald och smart hantering av schaktmassor är några exempel på hur projektet Västra Rosersberg gata & VA är ett föredöme i branschen. Budget kunde hållas och arbetet avslutades tre månader före deadline.

– Vi har haft ett nära samarbete med beställaren och kunnat hantera saker på ett väldigt bra sätt i projektet. Det kändes som en samverkansentreprenad, trots att det inte var det, säger Ulf Eriksson, entreprenadchef på Sh bygg, sten och anläggning.

Läs även: Två byggjättar ville ta hem miljardkontraktet i Käppala – projektchefen berättar om jätteinvesteringen

I Rosersberg, mellan Sigtuna och Märsta, växer ett av landets främsta logistikcenter fram. På uppdrag av Sigtuna kommun, har Sh bygg utfört omkringliggande markarbeten och även kopplat upp Sigtuna på Käppalatunneln, en förutsättning för hantering av avloppsvatten. 

Missa inte senaste nytt!

Nyheter och fördjupning med Byggindustrins nyhetsbrev.
✓ Affärer ✓ Hållbarhet ✓ Teknik ✓ Konjunktur ✓ På nytt jobb

Här prenumererar du!

Västra Rosersberg gata & VA. Rören som använts är Uponors rör av tallolja, som minskar utsläppen med 70 procent.

Foto: Lina Börjesson

I projektet har det byggts över en kilometer gata för tung trafik och gång- och cykelbanor, VA, el, fiber och fjärrvärmeutbyggnad, dagvattenledningar, skyddsvall och två stora dagvattendammar.

Tre snabba om Västra Rosersberg gata och VA:

Käppalatunneln som Rosersbergs logistikcentrum anslutits till är en 60 kilometer lång bergtunnel från 1969 och som än i dag betjänar 520 000 människors avloppsvatten.


När det gäller arbetsmiljön har en utmaning i projektet varit att det pågått flera andra entreprenader i området. Det fanns bara en in- och utfartsväg. Detta löstes genom en hel del förarbete året innan bygget.


Drönare har varit en viktig del i bygget. Genom drönarbilder har 3D-bilder med exakta siffror på vad som lagts dit och tagits bort kunnat skapas.

Inom detaljplanens område har också ett område för salamandrar kunnat sparas och säkerställs så att ödlorna ska kunna vara kvar inom sitt område med ett specialstaket mot omkringliggande fastigheter.

Materialval påverkar utsläpp

Två 40 meter djupa borrhål som ansluter båda avloppsledningarna till Käppalatunneln, som leder ut till Käppala reningsverk på Lidingö, har också utförts.

Läs även: NCC-chefen om VA-boomen: ”Vi kommer att öka vår omsättning inom de projekten rejält”

Projektet har präglats av en hållbar ambition. Bland annat är rören som använts Uponors rör av tallolja, som minskar utsläppen med 70 procent.

– I samband med att vi skulle beställa rör hörde leverantören av sig. Vi hade inte letat efter dem, men nappade direkt. Vi tycker det är viktigt med hållbarhet och var villiga att testa detta i stor skala, säger Åke Fröderberg, entreprenadchef på Sigtuna kommun.

Västra Rosersberg gata & VA.

Foto: Malin Gavelin

Skyddsvallen som upprättats har utformats som ett skogsområde och där har träd och ängsväxter planterats.

– Vi har tagit fasta på den typen av förna som fanns, som enar och törnen, och försökt återskapa samma mängd av växterna som vi har tagit bort, säger Åke Fröderberg.

Jobbat med naturen

Under projektets gång kom aktörerna också på en smart idé för att ta hand om schaktmassor som från början skulle fraktas bort.

– Vi återanvände dem i intilliggande projekt, så de kunde användas direkt, säger Ulf Eriksson.

Läs även: NCC slog Peab och Skanska i miljardupphandling: “Ser fram emot att teckna kontrakt”

Den effektiva användningen av schaktmassor är också en anledning till att projektet blev klart tidigare. Att kommunen har haft en byggledare på plats var också en vinnande faktor. Frågor som uppstod kunde besvaras och lösas inom en kort tid.

– Vårt projekt visar att man i ett verksamhetsområde kan få med många naturfrågor, skapa ett bra samarbete och genomförandesätt och där man förstår varandra och syftet med arbetet, säger Åke Fröderberg.

Ulf Eriksson fyller i:

– Det är precis som hemma! Kommunicerar man med varandra brukar det bli bra, säger Ulf Eriksson.

Aktörer i projektet

Entreprenör: Sh bygg, sten & anläggning
Beställare: Sigtuna kommun
Hyresgäst: Sigtuna kommun
Arkitekt: Structor
Projektkostnad: 124 miljoner kronor
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Övriga projekt nominerade i kategorin:

Växjös nya gångbro på plats trots tidspressen

Norrköpings gröna lunga har förnyats

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev