söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Årets bygge

Sjukhusprojekt med fingertoppskänsla

Publicerad: 5 februari 2020, 05:00

Karolinska i Huddinges nya operations- och interventionsbyggnad Chopin är inget dussinhus. Här förenas tekniskt avancerad utrustning i världsklass med en god miljö för patienter och vårdpersonal. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2020.

Ämnen i artikeln:

Årets ByggeÅrets Bygge 2020

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om YouTube är blockerad under “Visa våra partners”.

Alldeles intill Karolinska sjukhuset i Huddinges gamla operationsbyggnad från början av 1970-talet har den nya byggnaden med projektnamnet Chopin– Centrum i Huddinge för Operation, Intervention – vuxit fram. Byggnaden rymmer sammantaget 23 operationssalar, 27 bild-, funktion- och interventionsavdelningar samt sterilteknisk avdelning. Totalt rör det sig om cirka 841 rum. Projektet startade 2013 när byggherren Locum tillsammans med verksamheten kommit fram till att det inte längre gick att tillgodose behovet av den här typen av högspecialiserad vård i de gamla lokalerna.

Att Chopin har genomförs i en samverkansentreprenad har sparat in sex månader på byggtiden. Foto: Nomi Melin Lundgren

När man ska bygga ett högteknologiskt sjukhus av den här typen är det mycket som måste tas i beaktande. Projektet har haft en rad svåra tekniska utmaningar att lösa för att klara de höga kraven på bland annat avancerad medicinteknisk utrustning, parat med krav på optimala patient- och arbetsflöden och medicinsk säkerhet.

– Utmaningen och komplexiteten ligger i att samordna de här olika delarna och säkerställa att rätt funktioner finns på plats, säger Vicky Lau, projektchef på Locum.

Projektet Chopin har genomförts i en så kallad samverkansentreprenad, där respektive part ska bidra med det som de är bäst på. Bland annat identifierade man tidigt riskerna i projektet och bestämde vilka risker som skulle bäras av respektive part. Processen har varit mycket transparent och tillitsfull, enligt parterna. Genomförandeformen har bland annat bidragit till att man kortat byggtiden sex månader.

– En framgångsfaktor var också att det var väldigt tydligt att de pengar som fanns i budget är de pengar som finns. Inte mer. Även riskmedlen har legat inom budgetramen och det har gjort det mycket tydligt, säger Johan Magnusson, projektledare utrustning på Locum.

Skanska kom in i projektet under slutet av programhandlingsskedet.

– Då låg vi lite risigt till. Vi var tvungna att utmana kraven och komma fram till nya lösningar utan att tumma på funktionskraven, säger Birger Sundström, Skanskas projektchef i projektet fram till för ett år sedan.

Från vänster till höger: Birger Sundström, projektchef Skanska, Vicky Lau, projektchef Locum, Tomas Bjöör, projektchef Skanska, Johan Magnusson, projektledare utrustningsprojektet, Locum. Foto: Nomi Melin Lundgren

Ledningsgruppen fick sätta sig ner och göra en del strategiska val.

– Det var ett intensivt arbete tillsammans med byggherre och representant från hyresgästen med att skapa kostnadseffektiva lösningar och vi fick förändra produkten en del, berättar Birger Sundström.

En följd av detta var att man fick begränsa viss typ av flexibilitet i byggnaden, exempelvis magnetkamerans (MR-kamerans) placering i huset, men ändå ha kvar funktionerna. Även fasadens utformning anpassades med hänsyn till produktionsaspekter för att vara kostnads- och tidseffektiva.

Teknikutvecklingen inom högspecialiserad vård går snabbt. För att få den senaste tekniken kunde utrustningen inte handlas upp för tidigt, men samtidigt inte heller för sent, dels för att ledtiderna för den här typen av upphandling är långa, ibland så mycket som ett och ett halvt år, dels för att byggnadens utformning även måste förhålla sig till innehållet i byggnaden.

– Vi har fått göra väldigt många antaganden om vilka besked som ska lämnas och samtidigt inte begränsa oss till en specifik utrustningsleverantör och det har krävt väldigt mycket ordning och reda i projektet, säger Birger Sundström.

De konstnärliga utsmyckningarna är generöst tilltagna. Konstbudgeten uppgår till 19,4 miljoner kronor, vilket är i linje med Region Stockholms 1-procent-regel som säger att en procent av produktionskostnaden ska avsättas för konst. Foto: Nomi Melin Lundgren

Projekt Chopin är en tekniskt mycket avancerad byggnad. Stommen är specialutformad för att leva upp till de krav som den medicintekniska utrustningen kräver vad gäller minimala vibrationer. Den har också rostfri armering och rostfria balkar för att inte störa utrustning som är känslig för magnetiska fält. Vissa väggar, tak och fönster i byggnaden har strålskydd. Därtill måste golven vara perfekt plana och det ställs stora krav på ventilationslösningarna som ska säkerställa ren luft och rätt klimat i operationssalarna.

Samtidigt är kraven på flexibilitet höga. Ett sjukhus måste kunna förändras i takt med att vården utvecklas. Det som är nytt i dag kan vara föråldrat om tio år.

– Därför är det är viktigt för oss att ha en generalitet i lokalerna så att de kan förändras. Vi har till exempel använt konceptprogram för bland annat operationsavdelning för att säkerställa optimalt flöde i operationssalar och använt många typrum som finns i PTS, program för teknisk standard som många regioner och landsting har tagit fram tillsammans, säger Vicky Lau, projektchef på Locum.

Genom ett mycket aktivt målarbete där varje medarbetare i projektet har fått veta hur de kan bidra till målet “mest vård för pengarna” och verkligen påverka utfallet har projekt Chopin blivit en framgång.

– Engagemanget hos alla inblandade. Det nog det vi har lyckats bäst med, säger Tomas Bjöör, nuvarande projektchef på Skanska.

Kort om Chopin

■ Byggtid: Maj 2013–19 december 2019
■ Byggherre: Landstingsfastigheter genom Locum
■ Byggentreprenör: Skanska
■ Hyresgäst: Karolinska Universitetssjukhuset
■ Projektledning: Locum och Skanska
■ Installationsbyggledare: Skanska
■ Projekteringsledare: Skanska
■ Konstruktör: Tyréns
■ Arkitekt: White Arkitekter
■ Landskapsarkitekt: White Arkitekter
■ Akustikprojektör: LN Akustikmiljö
■ VS-konsult: Incoord
■ El-konsult: WSP Sverige
■ Ventilationskonsult: Incoord
■ VS-entreprenör: Assemblin VS
■ Ventilationsentreprenör: Assemblin Ventilation
■ Elentreprenör: Nymans Elektriska
■ Stomentreprenör: Benders Byggsystem
■ Markentreprenör: Skanska väg och anläggning
■ Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
■ Ersättningsform: Löpande räkning
■ Ursprungsbudget: 1 214 miljoner kronor
■ Total slutkostnadsprognos för entreprenaden: 1 290 miljoner kronor

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den lyfter fram exempel på de bäst genomförda projekten som branschen presterar. Segraren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2020.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev