Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Äldre vill ha fler hyresrätter

Publicerad: 31 januari 2012, 12:31

Tjänsteutbudet knutet till boendet väntas öka. Det gynnar utvecklingen av nya former av hyresrätter och kooperativa hyresrätter.

Ämnen i artikeln:

bostadsmarknad

Efterfrågan på hyresrätter kommer att öka starkt de närmaste 15 åren, enligt en färsk rapport från HUI Research, tidigare Handelns utredningsinstitut.

Enligt författarna till ”Seniorboende 2.0 – äldreboendes plats i den moderna tjänsteekonomin” kommer om 13 år drygt två miljoner personer över 55 år att förfoga över betydligt högre disponibla inkomster än tidigare äldre generationer. Sammantaget kommer de att ha inkomster på omkring 900 miljarder kronor per år eller 450 000 kronor per person år 2025.

En fjärdedel av denna summa kommer de att satsa på sitt boende om man ser gruppen som helhet. Enligt enkäter i Sverige och USA efterfrågar gruppen upp till 150 000seniorbostäder, enligt HUI.

Utfallet av denna efterfrågan kan beräknas till 50 000 specialbostäder för seniorer, tror man. Detta ligger helt i paritet med dagens trender i USA, som ligger några år före den svenska marknaden.

HUI:s slutsatser i rapporten är att de pågående trenderna kommer att driva fram ett ökat tjänsteutbud knutet till boendet. Det kommer att gynna utvecklingen av nya former av hyresrätter och kooperativa hyresrätter, kopplat till en ökad efterfrågan på möjligheterna att köpa tjänster. Rutreformen har redan gynnat denna utveckling och gjort privatpersoners kostnader för privata tjänster jämförbara med kommunernas debiteringar för hemtjänst.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev