tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Bobygg minskar mest i Sverige

Publicerad: 9 december 2009, 10:39

Sverige har den största nedgången i bostadsbyggandet bland de nordiska länderna. Men den svenska byggmarknaden i stort kommer lindrigast undan tack vare en stark anläggningssektor.

Ämnen i artikeln:

bostadsmarknad

Investeringarna i bostäder har minskat kraftigt i hela Norden under 2009 och det är Sverige som drabbas värst. Finland kommer lindrigast undan. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Under 2010 väntas bostadsinvesteringarna i Norden stabiliseras på 2009 års nivå.

– Nästa år påbörjas kanske 19 000 bostäder i Sverige, men det är ändå 3 000 färre än i Norge som har ungefär hälften så stor befolkning, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

Det finns ljuspunkter, om än svaga. Revideringar av tidigare publicerad statistik visar nu att det påbörjades 1 400 fler bostäder i Sverige under första halvåret i år än vad som var känt i oktober. Denna revidering i kombination med stärkt förtroende bland de svenska hushållen samt ljusare arbetsmarknadsutsikter gör att BI skriver upp prognosen över antalet igångsättningar för 2009 och 2010 med totalt 3 500 bostäder.

– Revideringen av bostadsinvesteringarnas utveckling kommer dock inte att påverka bedömningen för de totala bygginvesteringarna i någon större omfattning. I år minskar investeringarna med 7 procent, vilket är marginellt starkare än i den tidigare bedömningen. Prognosen för 2010 ligger däremot fast, de totala bygginvesteringarna ökar med 3 procent, avslutar Johan Deremar.

BI skriver att en tidigare överhettad nordisk byggmarknad har svalnat rejält i år och att återhämtningen går långsamt. Mönstret är detsamma i alla nordiska länder, men på Island väntas återhämtningen ta betydligt längre tid.

Under 2008 minskade bygginvesteringarna i Norden med 3 procent. För 2009 väntas minskningen bli 14 procent för att sedan stanna på oförändrad nivå 2010.
Sett över hela prognosperioden är det svensk byggmarknad som kommer lindrigast undan, främst tack vare den gynnsamma utvecklingen inom anläggningssektorn.

Med Island borträknat är det Finland som kommer att inta sista platsen. Island har exkluderats i sammanställningen eftersom byggindustrins delsektorer inte särredovisas i Island.

BJÖRN DICKSON - bjorn@byggindustrin.com

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev