Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Bokriskommittén presenterar slutrapporten

Publicerad: 12 juni 2014, 13:56

Sänk reavinstbeskattningen, reformera hyresregleringen inom ramen för ett socialt ansvar och ett stabilt besittningsskydd, speeda upp planprocessen ytterligare och – framför allt – ta ett helhetsgrepp i en bred politisk uppgörelse. Det är grundreceptet i Bokriskommitténs slutrapport som presenterades under torsdagen.


– Bostadspolitiken och vikten av en fungerande bostadsmarknaden ligger högt på agendan i dag. Tyvärr tenderar diskussionen att starta och landa i enskildheter, i skilda stuprör. Men vart är det vi vill komma? Hur ser visionen ut? Vi menar att marknaden ska erbjuda bostäder åt alla och en var, i olika lägen, i olika prisklasser och upplåtelseformer och med ett starkt besittningsskydd åt hyresgäster. Vi vill få bort den svarta marknaden och vill se en minskad segregering och att de byggplaner som finns förverkligas så snabbt som möjligt, säger Bokriskommitténs ordförande Klas Eklund, till vardags seniorekonom på SEB.

Kommittén – som är tillsatt av fastighetsägarna Sverige och handelskamrarna i de tre storstadsregionerna – inledde sitt arbete i september 2013. Målet har varit att ta fram så konkreta förslag som möjligt till en renovering av den svenska bostadsmarknaden.

Utgångsläget är en bostadsbrist i landet på 156 000 bostäder. I Stockholmregionen, där det enligt beräkningar saknas 122 000 bostäder, har dessutom antalet hyresrätter minskat stadigt under de senaste åren.

”Krisen på bostadsmarknaden är djup. Bostadsköerna är långa, ungdomar kommer inte in på marknaden. Många människor kan inte förverkliga sina framtidsplaner. Segregationen tilltar. Sysselsättning och tillväxt drabbas. Bostadskrisen skadar därför hela Sverige. Men krisen går att övervinna” skriver kommissionen.

– Skälet till att det ser ut så här är att staten abdikerade som drivande aktör när det kostsamma subventionssystemet togs bort i den stora skattereformen 1990/91. Men vi saknar fortfarande en ersättare och utbudsproblemen ligger fast, säger Klas Eklund.

Vägen till en väl fungerande bostadsmarknad går, enligt Bokriskommissionen, längs två spår: Rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden måste ökas och byggandet av nya bostäder måste ta fart.

– Att enbart lägga förslag som ökar byggandet räcker inte. Det befintliga bostadsbeståndet svarar för drygt 90 procent och det utnyttjas för ineffektivt. Rörligheten är dålig och flyttkedjor blockeras. Vi föreslår en reformering av hyresregleringen tillsammans med förändringar i skattesystemet som gör det billigare att flytta. Det ökar rörligheten, säger Klas Eklund.

– En omreglering av hyressättningssystemet för att ge drivkrafter för ökad rörlighet räcker inte heller. I områden med bostadsbrist skulle hyrorna riskera att drivas upp alltför snabbt och skapa sociala problem. Vi föreslår därför en rad förenklingar av planprocessen. Det skyndar på byggandet.

Så här ser kommitténs recept ut för ökad rörlighet:

■ Avskaffa kravet på kollektiva hyresförhandlingar.
■ Inför fri hyressättning i nyproduktionen och när det flyttar in en ny hyresgäst i nyare, befintliga hus.
■ Acceptera en årlig hyreshöjning på max 5 procent för äldre hyresrätter. Kommittén bedömer att för de allra flesta kommuner skulle räcka med ett år för att komma upp i marknadsprisnivå, i Malmö kanske fyra år och i Stockholm tio år.
■ Hyresgästerna ska ha fortsatt starkt besittningsskydd och oskäliga hyror ska kunna prövas rättsligt.
■ De sociala konsekvenserna bör mildras genom ett riktat tillfälligt bostadsbidrag, finansierat av en tillfällig förmögenhetsskatt på äldre fastigheter.
■ Kommittén säger nej till ”social housing” och föreslår att kommunerna och bostadsbolagen enas om att bolagen släpper en viss andel bostäder till kommunal förmedling – slumpvis utspridda för att undvika segregering.
■ Återinför en låg fastighetsskatt, sänk reavinstskatten och skatten på uppskov.
■ Skapa på sikt skatteneutralitet mellan ägande och hyra.

Så här ser kommitténs recept ut för ökat byggande:

■ Skapa en enklare och snabbare planprocess genom att låta översiktsplanen styra mer och förenkla detaljplaneringen. Använd förenklat planförfarande så långt som möjligt.
■ Inskränk det kommunala planmonopolet. Privata byggherrar ska i högre grad kunna ta initiativ i planprocessen.
■ Samplanera bostadsbyggandet och infrastruktur.
■ Ge stöd tull bosparande för ungdomar.
■ Återgå inte till det gamla subventionssystemet, men se över det statliga kreditsystemet och rikta det till projekt som gynnar hushåll med lägre inkomster.
■ Utred hela kapitalbeskattningen och möjligheten att minska värdet av ränteavdragen.

– Vad effekterna av allt det blir är svårt att säga. Men en sak är säker, gör vi ingenting så blir det betydligt sämre. Vi räknar med att våra förslag skulle generera minst 10 000 nya bostäder per år utöver det som annars skulle producerats och att det i sin tur skulle generera kanske 20 000 fler jobb per år. Vi menar att segregationen skulle minska, tillväxten öka och statsfinanserna förstärkas, säger Klas Eklund.

– En given förutsättning är en bred politisk uppgörelse. Vi har lyckats nå breda uppgörelser tidigare i Sverige och det borde vara möjligt att lyckas en gång till. Poängen är att ta alla dessa dimensioner i ett svep. Politikerna måste tackla skatterna, regleringarna och planfrågorna samtidigt. Det är själva poängen, det går inte att hacka upp det, säger Klas Eklund.

Per Hindersson

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.